Izdvajamo

Prodaje se zemlja, 6 duluma u Kozaruši uz staru cestu više Ćustića rasadnika.Pogodno za jurtove.

 Više info na tel: +46766337563 i 00387 061 876 432

"Skloni obuću kad prelaziš Unu,Savu,Drinu. Operi noge u rijekama Bosna je ćilimom zastrta." Nedžad Ibrišimović