Izdvajamo

Hefta za koju možemo reći da je bez nekih posebnih dešavanja, a ja u svim selima ponešto nađem za uslikati.

Apel za pomoć AMIRU DEUMIĆU. Teško bolesnom, Amiru Deumiću iz Hrnića kod Kozarca liječnici specijalisti preporučili su HITNU transplantaciju bubrega. Akcija krenula prošlehefte i pokazalo se da kozaračkom merhametluku nema kraja. Sa svih strana svijeta slušam i dobivam informacije o prikupljanju novčanih sredstava za Amira.

Jutros su žene, članice udruženja žena Kamičani, organizovale kolačijadu i prikupljale pomoć za našeg kozarčanina. Ovu donatorsku akciju podržala je raja, a kako su podržali vidi se prema sumi koju su danas sakupile, a to je 2750 KM. Bilo je ovdje i stranih valuta, žene su to odmah pretvorile u KM-ove i odmah odnijele kući i predale Amirovoj supruzi Hajri. Da podsjetim Hajra je donor.

Juče sam dobio više spiskova sa donacijama za Amira, a on mi je takođe poslao spisak donatora koji su do juče uplatili ili donijeli kod njega novac. Na slici iznad je spisak donacija koje je sakupio Zijad-Ziko Jakupović iz Čikaga.

Amir se zahvaljuje svim dosadašnjim donatorima i naglašava  ako ima nekih propousta da  se njemu ili njegovoj ženi  jave i naravno ovdje gdje su na spisku brojevi računa tu nije imao ime ali će se potruditi u banci da i to sazna pa ćemo u narednim objavama to ispraviti.

Akcija traje dok se ne sakupi dovoljno novca za transplantaciju bubrega.

Slijedi spisak donatora zaključno sa 18.09.:

1. Nijaz i Safeta Zubanović 300,00 KM
2. Trako Alija 500,00 KM
3. Bahonjić Lejla 100,00 KM
4. Adnan i Yuli 350,87 KM
5. 425503xxxxxxx585 427,43 KM
6. Mujkanović Mirsad 100,00 KM
7. Trnjanin Mirza 150,00 KM
8. Ređić Elvina 195,00 KM
9. Ređić Elvina 222,00 KM
10. Ređić Elvina 50,00 KM
11. Ređić Elvina 97,00 KM
12. Žerić Omer 20,00 KM
13. Hamzić elvisa 20,00 KM
14. 42550xxxxxxxxx0585 354,76
15. 425503xxxxxxx0585 47,6 KM
16. N.N 150,00 KM
17. 676416xxxxxxxxx3891 977,92 KM
18. Kapetanović Sabiha 100,00 KM
19. Balić Edin 100,00 KM
20. Šarić Radan 100,00 KM
21. 676416xxxxxxxxx3891 87,01 KM
22. 676416xxxxxxxxx3891 164,71 KM
23. 676416xxxxxxxxx3891 112,30 KM
24. 676416xxxxxxxxx3891 77,31 KM
25. 676416xxxxxxxxx3891 1871,65 KM
26. 425503xxxxxxxxx0101 195,58 KM
27. N.N. 20,00 KM
28. 425503xxxxxxxxx0101 97,79 KM
29. Hukić Denis 149,62 KM
30. 425503xxxxxxxxx0101 77,57 KM
31. Ramić Muharem 50,35
32. 676416xxxxxxxxx3891 488,96 KM
33. 676416xxxxxxxxx3891 43,57 KM
34. Nukić Fadil 100,00 KM
35. Cerić Mirsad 100,00 KM
36. N.N. 200,00 KM
37. Krkić Fikret i Sajma 100,00 GBP
38. Krkić Salih i Rabija 100,00 GBP
39. Sušić Irfan i Rasima 60,00 GBP
40. Mahmuljin Džemal 50,00 KM
41. Menković Denisa 100,00 KM
42. Menković Izet i Emira 100,00 KM
43. Dedić Fikan i Živana 250,00 KM
44. Familija Delkić 50,00 KM
45. Delkić Ziko 50,00 KM
46. Mahmuljin Omer 100,00 KM
47. Tadić Branka 100,00 KM
48. Manđukić Elvir i Refija 300,00 CHF
49. Mujkanović Izet 50,00 EUR
50. Menković Safet i familija 650,00 KM
51. Hegić Muharem 100,00 KM
52. Mujkanović Safet 100,00 KM
53. Mahmuljin Safeta 50,00 KM
54. Jakupović Haris i Amela 50,00 KM
55. Muratčehajić Said i familija 150,00 KM
56. Bešić Sanel i familija 50,00 EUR
57. Jaganjac Amina 50,00 EUR
58. Jakupović Salja 50,00 KM
59. Oruč Muhamed i familija 250,00 Km
60. Turkanović Kadir 500,00 USD
61. Lović familija 150,00 KM
62. Čuskić Ibrahim 100,00 EUR
63. Čuskić Mirsad 100,00 KM
64. Mujkanović Sejad 50,00 EUR
65. Mujkanović Hasib 50,00 KM
66. Mujkanović Jusuf 50,00 KM
67. Dizdarić familija 200,00 KM
68. Blažević Derviš i Fate 100,00 EUR
69. Trnjanin Mujaga 100,00 EUR
70. Čuskić Enver 50,00 EUR
71. Čuskić (Ibrahim) Mirsada 50,00 EUR
72. Temčuk familija 100,00 EUR
73. N.N 200,00 USD i 100,00 KM
74. Krajišnik familija 50,00 KM
75. DANIJELA, frizerski salon 50,00 KM
76. BOJANA , frizerski salon 40,00 KM
77. Janjoš Tajana 100,00 KM
78. Delkić Džemal 50,00 EUR
79. Džafić Zijad i Suada 50,00 EUR
80. Delkić Hasan i Mevla 100,00 KM
81. Anita L. i Dražena K. 20,00 KM
82. Dergić Osman 50,00 EUR
83. Dergić Maida 50,00 EUR
84. Šahurić Sanita 100,00 EUR
85. Dergić Mehemed i Bahra 200,00 EUR
86. Dergić Mevludin 100,00 EUR
87. Hrnić Zahira 50,00 KM
88. Bahonjić (Huse mesar) otac 100,00 KM
89. Bešić Armin 50,00 KM
90. Kulašić Osman i Ismeta 100,00 KM
91. Matrić Zilhad 50,00 KM
92. Koštić Mirzet 100,00 KM
93. Hrnić Namka i Viktor 100,00 KM
94. Šahbaz Draguna 50,00 KM
95. Šahbaz Husnija 50,00 KM
96. Mahmuljin Esad 100,00 KM
97. Mahmuljin Aziz 100,00 KM
98. Hrnić Enes (Fond solidarnosti) 100,00 KM
99. Talić Husein (Fond solidarnosti) 50,00 KM
100. Mujkanović Fehret i Nasiha 500,00 KM
101. Mujkanović Ismeta 100,00 KM
102. Muratčehajić Enver i Sanija 200,00 EUR
103. Hadžić Muhiba 50,00 KM
104. Muranović Nedžad i Samira 100,00 EUR
105. Ronović Zumra 100,00 KM
106. Kljunić Fikreta 100,00 KM
107. Kljunić Edo 100,00 KM
108. Terzić Said 100,00 KM
109. Gavrilović Biljana 50,00 KM
110. Jakupović Zumreta (Bugojno) 50,00 KM
111. Ređić Elvina 96,00 KM
112. Ređić Elvina 96,00 KM
113. Ređić Elvina 96,00 KM
114. Ređić Elvina 96,00 KM
115. Ređić Elvina 96,00 KM
116. 425503xxxxxxxxx0101 262,71
117. Ferizović Denis i Edisa 100,00 KM
118. Talić Mirsad 20,00 KM
119. Bešić Edin 190,00
120. N.N 200,00 USD
121. Zenković Sanela 40,00 USD
122. Salihspahić Hajro i Sedina 60,00 USD
123. Tojaga Azer 100,00 USD
124. Miljković Aldijana 100,00 USD
125. Azadić Selma 25,00 USD
126. Terzić Amra 50,00 USD
127. Alagić Muhidin i Amela 50,00 USD
128. Kopić Samira 50,00 USD
129. Sinanagić Fatima 100,00 USD
130. Mahumutović Sani 50,00 USD
131. Hodžić Jusuf 40,00 USD
132. Toplić Haris i Alma 100,00 USD
133. Jakupović Merima 40,00 USD
134. Paratušić Emeldina 25,00 USD
135. Mujkanović Dijana 25,00 USD
136. Dautović Emira 50,00 USD
137. Hrnić Suada 100,00 USD
138. Hanić Amir 20,00 USD
139. Hrnić Amela 100,00 USD
140. Duračak Jusuf 100,00 USD
141. Jakupović Muharem 50,00 USD
142. Zahirović Nedžad 50,00 USD
143. N.N 50,00 USD
144. Čehić Suada 50,00 USD
145. Zaimović Semina 100,00 USD
146. Hanuma Macic Alma 50,00 USD
147. Zukić Lejla 50,00 USD
148. Veli-Alić Šejla 20,00 USD
149. Martin Schmidt 150,00 USD
150. Manuel Rein 150,00 USD
151. Dergić Nedžad i Emsudija 100,00 USD
152. Jakupović Nisad 50,00 USD
153. Agić Narcis 100,00 USD
154. Duračak Edin 100,00 USD
155. Hrnić Samir i Anela 100,00 USD
156. Sakanović Samir 20,00 USD
157. Novljaković Ishan 50,00 USD
158. N.N 100,00 USD
159. Kurtagić Aida 100,00 USD
160. D. Alma 50,00 USD
161. Hodžić Zerina 50,00 USD
162. Frzina Elma 50,00 USD
163. Dergić Nedim 100,00 USD
164. Heto Milada 50,00 Usd
165. N.N 30,00 USD
166. Murtić Senada 50,00 USD
167. Solaković Mevludina 25,00 USD
168. Dizdarević Amir 30,00 USD
169. Šabanović Fahrudin 50,00 USD
170. Jakupović Elvedin 30,00 USD
171. Fazlić Sanel 100,00 USD
172. Alagić Amela 50,00 USD
173. Meskić Sanela 100,00 USD
174. S. Mina 50,00 USD
175. Sivac Anel 10,00 USD
176. Balić Husein 100,00 USD
177. Blažević Edina 30,00 USD
178. Šehović Jasna 50,00 USD
179. Hadžić Suad 50,00 USD
180. Hanić Mirel 50,00 USD
181. H. Haris 50,00 USD
182. Kusuran Adis 100,00 USD
183. Ilić Filip 100,00 USD

Spisak koji smo dobili od Kiće

1. Hušić Smail 100,00 KM

2. Bešić Smail 100,00 KM

3. Softić Senad 200,00 KM

4. Bahonjić Husejn (Gulaš) 100,00 KM

5. Malagić Armina 100,00 KM

6. Žerić Ifeta Latifa 100,00 KM

7. Deomić Dedo 50,00 KM

8. Deomić Kemal 50,00 KM

9. Deomić Mensur 50,00 KM

10 Kusuran Alija 100,00 KM

Zatim spisak iz džemata Hrnići:

1. Said Mujanović 100 EURA
2. Muminhodžić Jasmin 200 KM
3. Sivac Ismal 100 KM
4. Solaković Husein 100 KM
5.Bečić Hasan 100 KM
6.hadži Huskić Rahim 50 EURA
7. Sivac Maida 100 KM
8. Mujčić Elvis 100 KM
9. hadži Dergić Namka 100 KM
10. Dergić Senija 50 KM
11. hadži Jakupović Šerif i hadži Mevlida 300 KM
12. Jakupović Adis i Evelina 100 CHF
13. Jakupović Admir 100 CHF
14. Sivac Amir 60 KM

MNOGI ME PITAJU GDJE I KAKO MOGU DA UPLATE POMOĆ ZA AMIRA DEUMIĆA

Novac se može uplatiti na žiroračune, koji se mogu vidjeti na fotografijama ispod. Svrha doznake navesti: za liječenje/transplantacija

Ili na:

Fond Solidarnosti IZ Kozarac

IBAN BA395620078058221026
Swift code: RAZBBA22.

Ovih dana berba kukuruza se vrši punom parom. Za hirku puno posla.

I u Zecove sam stigao. Imanje od Saida Džananovića-Džanija, plantaža jabuka. Pola voćnjaka rodila jabuka, a druga polovica ništa.

Ovih dana na terenu Kamičani, Hrnići, Kozaruša... dolazili su radnici, kopali zemlju, trpali u vreće i odlazli. Mještanima su pričali da uzimaju uzorke zemlje za autoput koji će ovuda proći.
Salih-Salja Kenjar mi priča da je sa njima razgovarao, čak su mu pokazivali skice kuda bi trebao proći autoput.
Salja zabrinuto komentariše, trebalo bi nas sve na vrijeme obavjestiti šta će biti, pa ako će nas seliti da imamo vremena bar godinu dana za to. Puno raje živi u drugim državama i njih treba na vrijeme obavjestiti o svim aktivnostima na ovim prostorima.
U Dergićima su takođe zabrinuti, ali kažu da su radnici bili ljubazni i nigdje nisu ulazili bez pitanja, osim ako je vlasnik parcele negdje vani. Sve su uredno vraćali na svoje mjesto.

Ova iskopavanja su izazvali nemir, pa može se reći i strah, kod raje, u čijoj blizini su vršena ova ispitivanja.
Suad Hrnić zabrinuto komentariše, trebalo bi na vrijeme obavjestiti sve mještane o bilo kakvim aktivnostima u njihovoj blizini. Ako bi se žalili da imamo vremena, a ne da nas dovodi pred svršen čin.
Malo sam se raspitivao o trasi autoputa, kroz kozaračka naselja. Čak ni naši odbornici nemaju pouzdane informacije o trasi.

Kratko zaustavljanje kod Dragune Huskić. Kod nje se radi punom parom. Sestra Sada i zet Ahmet kuhaju pekmez od šljiva, dok Draguna u kući peće maslenicu, priprema patlidžane, sir kajmak, kod nje sve domaće. Šljive su kupovali u Banja Luci.

Svraćam u Hrniće u objekat koji je prije par godina ustupljen Fondu solidarnosti. Ovdje su prikupljani odjeća, obuća, kućne potrebštine, namještaj, bjela tehnika.... Prikupljena roba se djelila besplatno.
Na početku je to dobro funkcionisalo, ali poslije nije dolazila raja kojima je potrebna ova roba.
Ovog ljeta mnogi imaju problem sa odjećom i obućom koja im je višak u ormaru. Socijalni slučajevi su dobili jako puno odjeće i obuće koja im ne paše po veličinama i oni takođe ne znaju šta i kuda sa tom robom.
Da je pale nije dobro, da odlažu u kontejnere za smeće nije dobro, a neko odlagalište za višak odjeće i obuće nemamo.

U Forićima najzad kvalitetnije snabjevanje strujom. Ove hefte postavljena je nova trafo stanica. Almir Krajišnik sretan da su nakon više godina traženja podnošenja zahtjeva, molbi, najzad dobili ovaj trafo i betonske stubove. Trafo je jačine 160 kva, tri izlaza. Na ovaj trafo biće priključeno 43 kuće.
Almir se zahvaljuje svim mještanima koji su podržali ovu akciju, finansijski. "Konačno da smo dobili pravu struju, a čekamo je od postojanja ovog sela", priča nam Almir.

Moj rođak Ešef Dženanović izgradio je novu kuću na starom ognjištu. Gradi da bi se uskoro vratio u svoje mjesto.

Jutros rano u Kamičanima se istovara kamion. Sabahudin Garibović odbornik u skupštini grada Prijedora mi priča: "Ovo je realizacija javnog poziva koji smo raspisali, komisija za održivi povratak grada Prijedora. Danas ćemo predati 20 plastenika, veličine 100 m2, povratnicim na teritoriji grada Prijedora" kazao mi je Garibović ,zatim dodaje, "U ovom periodu smo riješili, pored ovih 20 plastenika, 22 štalska objekta i 14 frezi sa priključcima".

Nadam se da će u ovim plastenicima biti ono za šta su namjenjeni, a ne za skladištenje drva, alata, mašina, odpada, smeća....

Objekat koji gradi Mirzet-Pajdo Softić, a šta će na kraju ovo biti ne znam.

Ove godine u našem kraju Hrastova stjenica je preplavila naše šume. Već mi se javlja raja sa pitanjima.
Malo sam istraživao, pitao.
Hrastova mrežasta stjenica je štetnik sa sjevernoameričkoga kontinenta i tamo je dio ekosistema u ravnoteži i ne čini jako velike štete.
U Hrvatskoj se pojavila prije pet ili šest godina. Kod nas su se pojavile ove godine i jako brzo se širi.
Problem je što napada i ljude.

Osim hrasta, stjenica napada i druge vrste biljaka, poput kupina, graba i zeljastih biljaka.
Zbog izostanka uroda žira može doći i do šteta izostankom prirasta i izostankom općekorisnih funkcija šume.

U Hrvatskoj su vršeni pokusi suzbijanja dopuštenim preparatima koji su započeti u 2016. godini nastavljeni su u 2017. godini. Štetnik je pokazao veliku otpornost na gotovo sve preparate.

 

“Mreža mladih” Medžlisa IZ Kozarac organizuje predavanje i druženje sa dr. Nezir ef. Halilovićem, u subotu, u 13h, u džamiji u Hrnićima.
Bujrum, pozvani ste svi!

Obavjestavaju se dzematlije dzemata Alici-Softici,a i ostale da je u toku akcija prikupljanja novcanih sredstava za zavrsne radove oko mesdzida.Na dzematskoj skupstini odrzanoj 28. jula ove godine odluceno je da se krene sa zavrsnim radovima oko mejtafa Alici-Softici,a najveci projekat je uredenje (asfaltiranje) parkinga.
Sve uplate za ovu akciju mogu se vršiti na račun, na slici iznad, sa naznakom za mekteb Alići-Softići

U džematu Kozaruša, oko džamije, se radi punom parom. Imam Emil ef Velić mi priča o radovima koji su urađeni ovog ljeta. Neki su završeni, a neki se privode kraju.
Radovi na musali se privode kraju. Musalu je finansirao Senad Deumić, a u ime njegove supruge Mine, dok je bila živa, bolesna. Allah je tako učinio da je prva dženaza ispod ove musale klanjana baš Rahmetli Mini.
Izvođać radova je Huse Saleš.

Hajr cesma i spomen ploča u ime hadzi Hasana Smake je završena, kao i asfaltiranje puta pored džamije.
Enes Melkić je ukrasio dvorište džematske kuće.
Zatim završeni su potporni zidovi u koritu potoka koji prolazi između džamije i džematske kuće.

Pri kraju su radovi na kotlovnici za grijanje, gdje će biti peć na pelet.
Puno se radilo, neke radove su finansirali džematlije a Spomen česmu, musalu, i kanal u mezarlucima finansirali su pojedinci.

Džemat Kevljani, prošle godine u decembru, pokrenuli su akciju za uređivanje staze i dvorišta ispred džamije i mejtahane, kao i završetak spomen obilježja. Planirano je da se akcija i radovi završe do kraja jula ove godine.
Kasim Pervanić, on mi je uvijek davao informacije, priča da su dogovorili da se rade flasteri, a izvođać radova biće Beton gal.

Kad sam ga upitao kad počinju radovi, nazvao je nekog iz Beton gala sa istim pitanjem, jer ranije su mu obećali da će početi početkom septembra, čovjek (mislim da se zove Merzuk ili slično) je odgovorio da će iduće sedmice početi sa radovima.

Dogovoreno je i renoviranje munare, jer je u jako lošem stanju.
Takođe u sklopu ove akcije uradit će se završni radovii na spomen obilježju pored džamije.

Ove sedmice vrijedni mjestani iz Blaževića sokaka su zajednickom akcijom uradili prosirenje izlaza na magistralnu cestu. Uskoro ocekuju i asvaltiranje puta, tako da se nadaju do zime da ce radovi biti privedeni kraju. Hvala svima koji su na bilo koji način pomogli da se ovaj projekat realizuje.

Matrići, akcija asfaltiranje puta kroz ovo naselje traje. Donacije pristižu polahko.
I dalje se zamoljavaju građani da shvate ozbiljnost ovog projekta i da požure sa svojim donacijama u skaldu sa svojim mogućnostima. Da bismo što prije ušli u pregovore sa opštinskim i federalnim vlastima moramo imati trećinu sredstava od ukupnog projekta.

Slijedi spisak novih donacija:
1 MIDHAD PIHIĆ 100 KM
2 RASIM VREVIĆ 50 KM
3 DENIJAL DERGIĆ 185 KM
4 EDIN BEŠIĆ 970 KM
5 SENAD HUSIĆ 2000 KM I RATA
6 BESIM SIVAC 100 KM
7 PAŠA HODŽIĆ 1000 KM I RATA
8 NENO SIVAC 100 KM
9 FIKRET FAZLIĆ 1000 KM
10 AMEL MUJIC 95 KM
11 EMIR TALUNDŽIĆ 100 KM
12 FATIMA SIJEČIĆ 160 KM
13 SUAD MATRIĆ 2910 KM
14 OMER MATRIĆ 2910 KM
15 KEMAL MATRIĆ 2910 KM
16 NEDŽAD MURANOVIĆ 200 KM
17 HAZIM I NERKA JAKUPOVIĆ 100 KM
18 ISMET SOLAKOVIĆ 200 KM
19 ULFETA MATRIĆ 390 KM
20 MEDIHA KOZLICA 290 KM
21 DŽEVAD I SUADA SPAHIĆ 2000 KM
22 ASMIR MUJANOVIĆ 291 KM
23 SEAD MUJANOVIĆ 194 KM
24 SADMIR ĆUSKIĆ 100 KM
25 OMER JAKUPOVIĆ 1000 KM
26 SAID BEŠIĆ 2910 KM
UKUPNO 22265

Akcija asfaltiranje puta kroz Duračke, traje već godinu dana. Zadnjih mjesec dana primjećujem da se raja malo više odaziva na ovu akciju. Još malo pa će se moći početi sa radovima, a do tad poziv raji, koji imaju svoju zemlju pored ovog puta, da urede prilaz sa puta na svoje zemljište (naprave ćuprije).

1 ADMIR DURAČAK 2911,9 KM
2 ENVER DURAČAK 200 KM
3 DŽEMILA SUŠIĆ 100 KM
4 DAMIR DURAČAK 2830 KM
5 EMIRA KAHRIMANOVIĆ 100 KM
6 ZVONKO PARAŠ 199 KM
7 PERO PARAŠ 194 KM
8 DŽEVAD I RAZA ZULIĆ 214 KM
9 EMIRA DURAČAK 1683 KM
10 DŽENAN HODŽIĆ-DURAČAK 1683 KM
11 VASVA CRNIĆ 168 KM
12 SENADA KARABAŠIĆ 500 KM
13 NIHAD KARABAŠIĆ 200 KM
14 ADNAN KARABAŠIĆ 340 KM
15 ŠUHRA MUJKANOVIĆ 170 KM
16 SADIJA GLAMOČANIN 363 KM
17 VEDŽIB GLAMOČANIN 182 KM
18 JASMINA SELIMOVIĆ 1100 KM
19 HARIS DURAČAK 3660 KM
20 IZETA DURAČAK 1000 KM
21 MUAMER DURAČAK 2000 KM
22 MIDHAD PIHIĆ 50 KM
23 ZIJAD JAKUPOVIĆ 100 KM
24 NIHAD DURAČAK 1000 KM
25 ŠERIF JAKUPOVIĆ 100 KM
26 NEDŽAD DURAČAK 1941 KM
27 MEVLIDA DURAČAK 203 KM
28 BENJAMIN DURAČAK 194 KM
29 DENIJAL DERGIĆ 200 KM
30 NEDŽAD MURANOVIĆ 606 KM
31 RASIM ILJASI 300 KM
32 ADMIRA DURAČAK 970 KM
33 DINKA DURAČAK 1005 KM
34 RD 50 KM
35 NERMIN DURAČAK 1000 KM
36 LEILA DURAČAK 388 KM
37 SAMIE KLIPIĆ 540 KM
38 ENVER DURAČAK 2885 KM
39 ELZAD MURANOVIĆ 200 KM
40 BESIM MURANOVIĆ 200 KM
41 SEJAD DURAČAK 2080 KM
42 KASIM NAKIĆ 100 KM
43 ABAZ NAKIĆ 100 KM
44 HAMDIJA SUŠIĆ 200 KM
45 MIDHAD PIHIĆ 100 KM
46 MUSTAFA ARNAUTOVIĆ 200 KM
47 MEHO ORUČ 166 KM
48 BEHLIL GROZDANIĆ 50 KM
49 AMELA KUSURAN 300 KM
50 AZRA KUSURAN 1000 KM
51 DAMIR I EMIN KUSURAN 1000 KM
52 AMILA KUSURAN 1000 KM
53 RAŠID I EDINA PILIPOVIĆ 700 KM
54 VAHIDA ČIRKIN 388 KM
55 ZIJAD NUKIĆ 250 KM
56 DURSUM IČIĆ 500 KM
57 DIJAZ DURAČAK 1000 KM
58 ALEN DURAČAK 2000 KM
59 SAFET I MIRSADA MAHMULJIN 169 KM
60 DERVIŠ I SADIJA MAHMULJIN 169 KM
61 SEAD ALAGIĆ 2000 KM
62 EŠEF ĐENANOVIĆ 1000 KM
63 NIHAD BLAŽEVIĆ 194 KM
64 ILIJAZ DURAČAK 3000 KM
65 HUSEIN DURAČAK 1000 KM
66 SENAD DURAČAK 500 KM
67 NARCIS DURAČAK 2000 KM
68 ZLATA GUTIĆ 300 KM
69 MUAMER DURAČAK 1000 KM
70 DURSUMA PARATUŠIĆ 970 KM
71 SAKIB DURAČAK 3000 KM
72 IFETA KAHRIMANOVIĆ 100 KM
73 SUTKA PARATUŠIĆ 1941 KM
74 SENAD SOFTIĆ 694 KM
75 JUSUF MURANOVIĆ 100 KM
76 EDIN DURAČAK 1500 KM
77 FIKRET GROZDANIĆ 211 KM
78 SALIH KAHRIMANOVIĆ 194 KM
79 DŽEMILA SUŠIĆ 200 KM
80 VIDA GAGIĆ 300 KM
81 MILEVA PARAŠ 200 KM
UKUPNO 63605,90

Akcija asfaltiranje puta kroz Deumiće teče, ali nekako usporeno. Dok gledam ovaj spisak imam osjećaj da ni mještani ovog sokaka nisu baš zagrijani za svoj sokak. Ove hefte jedno ime više. Godišnji prođe, a spisak ipak još uvijek mali.

Spisak donatora koji su uplatili donacije, do danas.
Deumic Besim 1000 euro
Omerbasic Zuhra 1000 km
Pihic Midho 40 km
Poljak Husnija 100 euro
Besic Armin 500 km
Blažević Emsud 100 KM
Deumic Kemal 1000 km
Kljajić Asija 200 km
Melkic Namka 200 km
OMERBASIC NAMKA 1000 FRANAKA
Omerbasic Tofik 100 Eura
Deumic Refid. 200 km
Nurisic Armin 50 Franaka
Mujkanovic Hilmija 100km
Garibovic Dursum 100 Franaka
Anonimno 300 KM
Deumic Merim 1800 km
Melkic Edhem 500 eura
Deumic Esad 1800 km
Omerbasic (R.h. Hase-Tidza) Ilijaz 1000km
Mahmuljin Aziz 200 km
Mujkanović Edisa 50km
Melkic Edis 345 km
Mujkanović Armin 50 Eura
Senahid Alibasic. 50km
Mujkanović Hikmeta. 50km
Mujkanović Muamer. 50km
Deumic Alija 1000km
Mahmuljin Dijana 200 USD.dolara
Deumic Bahrija i Tima 600 USD. dolara
Deumic Ferid 1000USD.dolara
Muhidin i Sebiha Ribo (Deumić) 1000.km

Akciji asfaltiranje Gutića puta i Jakupovića sokaka. Akcija napreduje dosta dobro. Danas bilježimo nova imena donatora za ovu akciju.
1. Jakupović Šerif 10.000 KM +
2. Jakupović Zijad 10.000 KM+
4. Huskić Selim 5.000 KM+
5. Huskić Senad 1.000 EU+
6. Pečuh Jozo 500 EURA+
7. Blažević Almir 500 KM +
8. Softić Fadila i Esad 200 KM +
9. Hrnić Ajdin ef. (imam džemata Hrnići) 150 EU +
10. Dergić Denijal 100 KM +
11. Bahonjić Husein 100 KM +
12. Pihić Nihad 50 KM +
13. Garibović Edina 50 KM +
14. Elkazović Seida 1000 KM +
15. Softić Sejad 50 KM +
16. Huskić Rahim 100 KM +
17. Žerić Enver 500 KM+
18. Talić Firzet 500 EU+
19. Nukić Šefik 500 KM +
20. Mujanović Said 100 KM +
21. Bešić Eno 100 KM +
22. Jakupović Elvis 1700 KM +
23. Jakupović Aziz 1000 NOK +
24. Sinanović Selim 100 KM +
25. Vrević Rasim (Pepo) 400 KM+
26. Porodica Imeri 500 EU+
27. Adžemović Izet 500 KM+
28. Jakupović Ilijaz 5000 KM
29. Sivac Zilhad 194 KM+
30.Šahinović Zehida 50 KM+
31.Žutić Edin 50 KM+
32. Jasmin I Mina Karabašić 310 CHF+
33. Milenko Pejić 500 NOK+
34.Nukić Amir i Medina 100 EURA+
35. Dina sa djecom 150 EURA+
36. Jakupović Edin 1000 KM+
37. Jakupović Adis 1000 KM+
38. Sivac Amir 100 KM+
39. Trnjanin Zilhad i Derviša 2000 ŠVEDSKIH KRUNA+
40. Teofil Jakupović i njegova supruga 2000 ŠVEDSKIH KRUNA+
41.Krkić Fikret 100 KM+
42.Mehmedagić Raif i Zineta 300 CHF+
43.Grozdanić Behlil 50 KM+
44.Turkanović Nurko I Senada 500 EURA+
45. Dergić Džemal 100 EURA+
46. Dergić Mehmed I Bahra 500 EURA+
47. Nukić Dževad 500 KM+
48. Mahmuljin Mersiha I Latif 250 KM+
49. Matrić Smail 100 KM+
50. Hukić Mehemed I Enisa 200 KM+
51. Sivac (Refika) Ermin 200 KM+
52. N.N. 4016 KM+
53. Dergić Besim 100 KM+
54.Temčuk Mihajlo 50 EURA+
55. Nukić Zijad 250 KM+
56.Denić Enisa i Nihad 150 EURA
57.Mirhet Jakupović 2000 KM+
58. Muminhodžić Jasmin 1000 KM
59. Pečuh Franjo 200 EURA+
60. Trnjanin Suada 200 KM+
61. Gutić Jusuf 100 EURA+
62.Jakupović Sejdo 200 KM+
63.Mahić Amir ef. 100 EURA+
64.Dergić Dževad 50 KM
65. Jakupović Dževad (Šulda) 100 KM+
66. Ičić Fehim 300 KM+
67. Dergić Hase 507 KM+
68. Dergić Osman 1000 EURA+
69. Jakupović(Dergić) Elvis 1000 EURA+
70. Gutić Hasan 200 KM+
71. Muranović Mirsad (Kamičani) 100 KM+
72. Sivac Amir 100 KM+
73. Mujkanović Mirsad 100 KM+
74. Nukić Zilhad 1000 KM+
75. Dergić Sakib 3000 Dolara+
76.Hadži Dergić Kemal 254 KM+
77. N.N. 254 KM +
78. Esma Issis Arnautović 500 CHF
79. N. N. 700 CHF
80. Gutić Vasif 200 EURA
81. Elo električar 100 KM
82. Bešić Ilijaz 50 KM
83. Arnautović Ajša 500 KM
84. Arnautović Sakib 400 KM
85. Nihad Arifagić 50 KM
86. Gutić Fikret 100 EURA
87. Hutko 50 EURA
88. Šahurić Almir 100 EURA
89. Gutić Jasim 1000 KM
90. Emira i Mirsad Kahrimanović 500 KM
91. N.N 300 KM
92. Pečuh Ante 200 KM
93. Jakupović Admir 1760 KM
94. Dergić Ismal 300 KM

Ukupno: 67 631,71KM i 150 EURA, 3000 USD

Radovi se nastavljaju uz Allahovu pomoć i donosimo vam spisak novih uplata za proširenje kuće u džematu Hrnići:
1. N.N. 1000 CHF
2. N.N. 1000 CHF
3. Ajdin ef. Hrnić 1000 KM
4. h. Šerif Jakupović 1000 KM
5. Fadila Bilal na ime r. supruga Bilal Šerifa 2000 KM
6. Hadži Zejna Sivac 1030 EURA
7. r. Ziba Bešić 550 KM
8. h. Šerif IHrnic 500 KM
9. Sivac Vasif 100 EURA.
10. Solaković Ismet i Asima 500 KM
11. Nukić Zijad i Emina 200 KM
12. Hrnić Emir 100 EURA
13. Hrnić Bekir 100 EURA
14. N.A. 100 KM
15. Sivac Nihad 100 EURA
16.Sivac Sanel 50 EURA
17.Hrnić Senad 300 KM
18. Dergić Enes 100 EURA
19. Dergić Enes na ime r. Dergić Sabita 100 EURA
20. Dergić Hase 510 KM
21. h. Dergić Denijal 100 KM
22. Sead Softić 50 KM
23. Nukić Šefik 250 KM
24. Jakupović(Šerif) Elvis 350 KM
25. Sivac Hajrudin 100 EURA
26. Dergić Safet i Zilhada 100 EURA
27. Mujkanović Hasib 100 KM
28. Hrnić Nijaz 60 KM
29. Adžemović Izet i Izeta 100 KM
30. Jakupović (Šerif) Admir 1000 KM
31. N.N. 1000 Danskih Kruna
32. Solaković Sajra i Mejra 200 KM
33. Hrnić Kadir 200 KM
34. Mujkanović Esad 100 KM
35. Sivac Bego 100 EURA
36. Jakupović Ilijaz i Hajrija 2000 Norveških kruna
37. Jakupović (Zijad) Enes 1000 Norveških kruna
38. Jakupović Zijad i Mirzeta 2000 Norveških Kruna
39. Deumić Edina na ime oca rahmetli Dergić Edhema 100 KM
40. Mujkanović Elvira i Amra na ime oca rahmetli Dergić Edhema 150 KM.
41. Hadži Dergić Kemal 1000 Danskih kruna
42. Sivac lVehi 50 EURA
43. Dergić Bakir 100 KM
44. Sabahudin Huremović 200 KM
45. Nukić iDževad i Mevlida 250 KM
46. T.L. za roditelje 50 EURA
47. T.S. za roditelje 50 EURA
48. N.N. 100 KMjn biji i.
49. N.N. 60 KM b m
50. Hrnić Halid 200 EURA
51. Hrnić Anes 100 EURA
52. Hrnić Salih 100 KM
53. Sivac Velid h 50 EURA
54. Bešić Kelima 50 EURA
55. Solaković Samir i Alma 500 KM
56. Solaković Samir na ime r. Solaković Hasnije 300 KM
57. Alagić Mustafa 200 KM
58. Hadži Hrustić Nihad 100 KM
59. Hadžić Muhiba 50 EURA
60. Solaković Mehemed i Mirsad 400 KM
61. Kahrimanović Selma 100 EURA
62. Dergić Besim 100 KM
63. Dergic Džemal 100 eura
64. Hodžić Hilmija 60 KM
65. Mujkanović Ahmet 300 KM
66. Mujkanović Mirzet 50 eura
67.Balić Kadira 100 eura
68.Muminhodžić Rahima 50 eura
69.Mumihodžić Jasmin 200 KM
70. Blažević Omer 100 KM
71. Mulalić Mehmed 100 KM
72. Huskić Hasan 100 KM
73.Hrnić Elvis 200 KM
74. Mujkanović (Ljudinov)Vahid 130Eura
75. Hrnić(Šemse) Smail 1000 KM
76. N.N. 50 EURA
77. N. N. 20 EURA
78. Fadil i Elvisa Gutić 100 EURA
79. Kelima Mujkanović 100 KM
80. Jakupović (h. Šerifa) Adis 300 KM
81. Mujkanović (Husnije) Mehmed 150 KM
82. Bešić Redžep 100 KM
83. Hrnić Elvedin (Baki) 50 EURA
84. Mujkanović Ismet 100 KM
85. Hrnić Ramo 200 CHF
86. Hrnić Hasan i Razija 100 KM
87. Baja (Vahidov) 10 KM
88. N.N. 10 KM
89. Sivac Ismal 100 KM
90. Adnan Kusuran 100 KM
91. Mujanović Said 50 KM
92. Mujkanović Jusuf 50 EURA
93. Hrnić Draguna 100 KM
94. Kraišnik Edinka 100 KM
95. Huskić Hamdija i Zlatka 50 KM
96. Sivac Ekrem i Bahra 100 KM
97. Hrnić Enver 200 KM
98. Sivac Smajo 200 CHF
99. Matrić Smail 100 KM
100. Solaković Husein 100 KM
101. Dž. E . 200 KM
102. Deumić Džemal 100 KM
103. Hrnić Irfan 100 KM
104. Hrnić Nail 200 KM
105. N.N. 100 EURA i 50 KM

Za sve potrebne informacijeh i i uplate možete se obratiti:
Imamu džemata: Ajdinu ef. Hrniću 062-547-670
Mutevelliji džemata: h. Šerif Jakupović
Blagajnik džemata: h. Almir Blažević, ili na facebook stranici: džemat Hrnići

Džemataki odbor džemata Hrnići

Danas na četvrtku uobičajeno dosta raje. Ovaj dan je kolačijada zasjenila ostala dešavanja na četvtku. Nema novih informacija za pijacu, raja se smjestila na ulicu. Kad dođe jesen i kiše, biće problema jako puno za ovu raju.

Slijede slike koje sam danas pravio.

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo: Uvijek više cjenite dobrotu od sposobnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samo oni koji se plaše da zauzmu neki stav u životu, prihvataju na sebe ulogu dobre duše. Uvijek je neuporedivo lakše vjerovati u sopstvenu dobrotu, nego se sukobiti sa drugima i boriti se za svoja prava. Sigurno je lakše otrpjeti uvredu ne uzvrativši je, nego smoći hrabrost i upustiti se u borbu sa jačim od sebe; uvijek možemo reči da nas bačeni kamen nije pogodio, a onda tek noću, u samoći, oplakivati, svoj kukavičluk... Trgni se čovječe.