Izdvajamo

Na samom početku jedan oglas
Potrebna jedna ozbiljna djevoka koja bi čuvala dvoje male djece jedno od 8 god a drugo od 10 god. U inostranstvu
Italija a plata je 500 eura hrana i boravište besplatno. Znači treba opremiti djecu u školu i sačekati kad se vrate iz škole.

Prošli četvrtak sam pisao o ženama iz udruženja "Kamičani 2015" i humanitarnoj akciji kolačijada za Amira Deumića.
U subotu smo išli na jednodnevnu ekskurziju u Bratunac-Potočari-Srebrenica. Organizacija na zavidnom nivou.

U Bratuncu, selo Hranče, su nas dočekale žene iz Udruženje porodica i prijatelja nestalih bošnjaka "Naše sjećanje" Bratunac, na čelu sa Hibom Ramić predsjednicom udruženja i odbornicom u Skupštini Opštine Bratunac.
Hiba nam je veoma lijepo i opširno predstavila Bratunac, Hranče i okolna sela.

Dalje od udruženja "Naše sjećanje" smo dobili ženu vodiča Paša, a koja nas je pratila cijeli dan. Naravno i u Potočarima u memorijalnom centru nas je čekao vodič, koji nam je održao mali istorijski čas o Srebrenici i genocidu u ovom kraju.

Na kraju smo posjetili čaršiju Srebrenica, odakle nosimo uspomene.

Jedna lijepa vijest iz Hrnića. Posjetio sam firmu Firma SB Laser.

Firma SB Laser osnovana je pocetkom 2018 god u saradnji švicarske firme K. Schaeren i Kozarcanina Edhema Bešića. Firma se bavi proizvodnjom dijelova od lima koji se izvoze za Švicarsku.

U 6 mjesecu prošle godine počela je proizvodnja koja se trenutno odvija u obnovljenoj radionici u sklopu imanja, gdje trenutno rade 3 radnika u proizvodnjii 1 admininistrativni radnik.
U toku je izgradnja hale površine cca 1500m2 koja je planirana da bude gotova sa izgradnjom krajem tekuće godine, tako da bi se mogao povećati obim proizvodnje a samim tim i broj radnika u istoj.

Apel za pomoć AMIRU DEUMIĆU. Teško bolesnom, Amiru Deumiću iz Hrnića kod Kozarca liječnici specijalisti preporučili su HITNU transplantaciju bubrega. Akcija krenula prije dvije hefte i pokazalo se da kozaračkom merhametluku nema kraja. Sa svih strana svijeta slušam i dobivam informacije o prikupljanju novčanih sredstava za Amira.

Amir i Hajra imaju želju da im se jave svi koji su uplatili iz inostranstva da  se jave na njegov FB ili na viber i Whatsap, Amiru ili Hajri, da provjere da li su uplate legle i da znaju od koga su pošto na bankovnom izvodu kod nekih stoji samo broj računa i ne mogu da vide ime a voljeli bi da znaju zbog sebe ko je uplatio.
 Tel od Hajre 062/087 832 ili Amir 062/830 684

Akcija traje dok se ne sakupi dovoljno novca za transplantaciju bubrega.

Slijedi spisak donacija koje nismo ranije objavili, a stigle su do danas.
Spisak broj 2 za Amir Deumić

1. Hrnić Mirsada 100,00 USD
2. Ejupović Admir 20,00 USD
3. Kurtović Zlatan 40,00 USD
4. Arnautović Omer 50,00 USD
5. Fazlić Admir 200,00 USD
6. Halak Amel 50,00 USD
7. Vilić Merim 50,00 USD
8. Denić Amir 100,00 USD
9. Imamović Emin 20,00 USD
10. N.N. 20,00 USD
11. Torlo Sabina 25,00 USD
12. Dariš-Deumić Neila 50,00 USD
13. Mujić Selma 20,00 USD
14. A.R. 50,00 USD
15. Džaferović Saida 150,00 USD
16. Mujić Nihad 50,00 USD
17. Maksić Elvir 50,00 USD
18. Denić-Deumić Seida 200,00 USD
19. Lagarija Fuad 50,00 USD
20. Beriša Čazim 100,00 USD
21. Forić Naida 200,00 USD
22. Deumić Asim 75,00 USD
23. Balavac Denis 5,00 USD
24. N.N. 100,00 KM
25. Halak Mirsad 50,00 KM
26. Jakupović Senad 200,00 KM
27. Kulenović Enes i Dijana 100,00 KM
28. Alić Zumra 50,00 KM
29. Siječić Denis 300,00 CHF
30. Garibović Ismal 100,00 EUR
31. Kevac Edin 100,00 KM
32. Ćustić Sabit i Sanja 120,00 KM
33. Denić Hazim 50,00 KM
34. Kararić Enver 100,00 CHF
35. Hrnić Almir i Mirsada 150,00 EUR
36. Bubulović Sanita 100,00 EUR
37. Filović Ahmet/Hadžija 50,00 KM
38. Hrnić Emir 50,00 EUR
39. Turkanović Said i Emina 130,00 EUR
40. Alić Emir 100,00 CHF
41. Alić Edin 50,00 KM
42. Forić Bisera 500,00 KM
43. Vesna (Kanada) 20,00 KM
44. Trnjanin Rifo i Senada 100,00 KM
45. Krkić Senija 200,00 KM
46. Nukić Dževad i Mevlida 100,00 EUR
47. Bešić Hase 100,00 KM
48. Ikanović Adem i Ankica 40,00 USD
49. Forić Nasiha i Zlatan 50,00 KM
50. Dergić Ešef 50,00 KM
51. N.N. 100,00 KM
52. N.N. 50,00 KM
53. N.N. 100,00 KM
54. Bešić Mirsad i Zehra 200,00 EUR
55. Hrnić Elvir i Fikreta 200,00 EUR
56. Hrnić Ajša 100,00 EUR
57. Hodžić Suvad (Dubica) 100,00 EUR
58. Muminović Fuad (Zvornik) 50,00 EUR
59. Hrnić Besim 100,00 EUR
60. Hrnić Mehmed 200,00 KM
61. Džonlagić Mirsad 100,00 KM
62. Šahbaz Refik 50,00 KM
63. Čuskić Mirzet 50,00 EUR
64. Ališić Amel i Ajdina 50,00 EUR
65. Kahrimanović Nagib 60,00 EUR
66. Blažević Hajrudin 200,00 EUR
67. Sivac Sabahudin 100,00 CHF
68. Hrustić Senad 50,00 CHF
69. Huskić Kemal i Sajma 100,00 KM
70. Udruženje žena Kamičani 2015(kolačijada) 40,00 KM
71. Ramulić Ismet 30,00 KM
72. Mujkanović Ismet 10,00 KM
73. Krkić Salih 100,00 GBP
74. Crnić Tahira 30,00 GBP
75. Durić Vesmir i Fatima 80,00 GBP
76. Mahić Kelima i Muamer 100,00 KM
77. N.N. 50,00 EUR
78. Menković Sedika i suprug 100,00 CHF
79. Denić Nihad 100,00 KM
80. Blažević Almir 300,00 KM
81. Elkasović Sedija 50,00 KM
82. Hadžić Muhamed 500,00 KM
83. Jasna i Jasmin 40,00 EUR
84. Kahrimanović Nijaz 40,00 KM
85. Hadžić Ekrem 50,00 KM
86. Blažević Ismeta 40,00 KM
87. Čuskić Nihad 100,00 KM
88. Kahrimanović Emir i Mujo 200,00 KM
89. N.N. 500,00 EUR
90. N.N. 200,00 KM
91. Draganović Hamdo i Nera 50,00 KM
92. Huskanović Selim i Mirsada 500,00 SEK
93. Džafić Osman i Murisa 50,00 KM
94. Čehić Ernad 100,00 USD
95. Hasanagić Emir I Raza 100,00 KM
96. Garibović Hasan i Feza- kći Mirela 300,00 CHF
97. Softić Selim i Azra sa kćerima 100,00 CHF
98. Šahbaz Emsud i Selma sa djecom 100,00 CHF
99. Softić Spaho i Sajma 100,00 CHF
100. Efendić Merima i suprug sa djecom 100,00 EUR
101. Vesehi Indira sa djecom 50,00 EUR
102. N.N 50,35 KM
103. 676416xxxxxxxx3891 43,57 KM
104. 676416xxxxxxxx3891 488,96 KM
105. 425503xxxxxxxxxx6023 20,44 KM
106. 425503xxxxxxxxxx6023 48,90 KM
107. Hrnić Kadir 61,79 KM
108. Redžić Elvina 96,00 KM
109. Redžić Elvina 96,00 KM
110. 425503xxxxxxxxxx6023 362,52 KM
111. Hrnić Sanela 20,00 KM
112. Aganović Aida 10,00 KM
113. Padjen Nihadeta 150,00 KM
114. Žerić asmira 350,00 KM
115. Mahmuljin Ismal 100,00 KM
116. 425503xxxxxxxxxx6023 106,41 KM
117. 425503xxxxxxxxxx6023 1015,73 KM
118. 425503xxxxxxxxxx6023 472,45 KM
119. 425503xxxxxxxxxx6023 297,01 KM
120. Čaušević Lejla i Anisa 97,79 KM
121. Hodžić Ibrahim, Kelima, Ajdin i Ermin 600,00 KM
122. Redžić Elvina 193,00 KM
123. Lisančić Adnan 50,00 KM
124. Redžić Elvina 198,00 KM
125. 425503xxxxxxxxxx6023 165,41 KM
126. 425503xxxxxxxxxx6023 28,81 KM
127. 425503xxxxxxxxxx6023 293,37 KM
128. 425503xxxxxxxxxx6023 391,17 KM
129. 425503xxxxxxxxxx6023 293,17 KM
130. 425503xxxxxxxxxx6023 87,01 KM
131. Muharemagić Fikreta
132. N.N.
133. Javor Hilmija
134. Muharemagić Tarik (ukupno uplatili) 2000,00 SEK
135. Ahmetčehajić Aida, Muhamed i Sebiha 100,00 CHF
136. Bačić Nermin 20,00 KM (Fond solidarnosti)
137. Bačić Refik 20,00 KM (Fond solidarnosti)
138. Bahonjić Medina 20,00 KM (Fond solidarnosti)
139. Hrnić Suad 50,00 KM (Fond solidarnosti)
140. Hrnić Sanel 100,00 KM (Fond solidarnosti)
141. Ključanin Asmir 50,00 EUR (Fond solidarnosti)
142. Alić Samir 100,00 EUR (Fond solidarnosti)
143. Jakupović Zilhad 100,00 USD
144. Zulović Velija 50,00 USD
145. Kenjar Šefika i Senad – Maci 500,00 KM
146. Krupić Emsad i Bahra 100,00 EUR
147. Dučanović Emsud i Enisa 90,00 EUR
148. Dergić Safet i Zilhada 100,00 EUR
149. N.N. 100,00 KM
150. Kahrimanović Enver 100,00 CHF
151. Šahbaz Šaban i Namka 100,00 KM
152. Šahbaz Eldin i Adisa 200,00 EUR
153. Delkić Senad 200,00 GBP
154. N.N. 200,00 CHF
155. Šišić Almir i Alma 200,00 CHF
156. Dautović Vasvija 50,00 CHF
157. Bašić Suad i Amela 50,00 CHF
158. Kararić Dževad i Sebiha 2000,00 SEK
159. Trnjanin Midhet i Mersiha 2000,00 SEK
160. Softić Mediha 500,00 SEK
161. Avdić Baja i Meliha 500,00 SEK
162. Kajdić Mirsad i Edita 600,00 SEK
163. Čaušević Sejad i Mensura 500,00 CHF
164. N.N. 100,00 CHF
165. Hrnić Armina 250,00 EUR
166. Kolektiv žena ZIEMER GROUP Biel 310,00 CHF + 20,00 EUR
167. Jevtić Slavica 100,00 CHF
168. Dervišević Velid 100,00 CHF
169. Mujkanović Edhem sa familijom 500,00 CHF
170. Aljimani Abdulah 100,00 EUR
171. Čaušević Eno 100,00 CHF
172. Lončarić Senila 50,00 EUR
173. Bajrić Amir i Belma 100,00 CHF
174. Hrnić Irfan 100,00 KM
175. Hrnić-Salihović Azra 100,00 CHF
176. Arnautović familija 100,00 EUR
177. Tadžić Šefika (Čića) 100,00 EURA
178. Tadžić Suad 50,00 EUR
179. Kadirić Sefija 50,00 EUR
180. Bešlagić Naima 20,00 KM
181. Deumić Jasmin 50,00 KM
182. Mujkanović Emir – Osman 200,00 KM
183. Grozdanić Elvir 100,00 EUR
184. Mujkanović Mevlida 50,00 KM
185. Medić Senka 50,00 KM
186. Kulašić Edin 130,00 KM
187. Šahbaz Bajro 50,00 KM
188. Forić Sabit 100,00 KM
189. Čoralić Dedo i Selima 100,00 KM
190. Murica Alma, Ibrahim i Sara 100,00 EUR
191. 676416xxxxxx3891 168,50 KM
192. 676416xxxxxx3891 977,92 KM
193. Žerić/Avdagić Adisa 100,00 KM
194. 425503xxxxxxxx6023 320,85 KM
195. 425503xxxxxxxx6023 177,23 KM
196. Kozarac Foundation of Chicago NFP 2.170,00 USD

MNOGI ME PITAJU GDJE I KAKO MOGU DA UPLATE POMOĆ ZA AMIRA DEUMIĆA

Novac se može uplatiti na žiroračune, koji se mogu vidjeti na fotografijama ispod. Svrha doznake navesti: za liječenje/transplantacija

Ili na:

Fond Solidarnosti IZ Kozarac

IBAN BA395620078058221026
Swift code: RAZBBA22.

Ove hefte zujim kroz Kamičane, sokak Kenjari-Garibovići.

Ipak nisam mogao zaobići Harku, slikam od nje pa dalje.

Nane Fehima Garibović 87 godina, priča mi da se ne boji biti sama kod kuće. Još nikad niko joj nije dolazio sa ružnim namjerama.
Sedmero djece, ne zna koliko ima unučadi ali zna za praunučad, da ih ima 28.
Ona je poznata u našem kraju i mislim da je jedina žena u našem kraju koja saliva strahe i zeldac(želudac). Kaže da još saliva strahe, ali na haljine jer ruke joj podrhtavaju i plaši se da bi mogla nekog obariti vrelom vodom.
Sa zdravljem je kao i sa godinama, a još se sama služi. Djeca je često posjećuju.
Obradovala se kad me je vidjela i zamolila da poselamim njenu djecu, unučad, praunučad i svu njenu familiju koja je dosta velika.

Radnici Saida Mujanovića imaju pune ruka posla.

Obavjestavaju se dzematlije dzemata Alici-Softici,a i ostale da je u toku akcija prikupljanja novcanih sredstava za zavrsne radove oko mesdzida.Na dzematskoj skupstini odrzanoj 28. jula ove godine odluceno je da se krene sa zavrsnim radovima oko mejtafa Alici-Softici,a najveci projekat je uredenje (asfaltiranje) parkinga.

Na slici ispod su imena džematlija koji su već uplatili donaciju za ovu akciju.

Matrići, akcija asfaltiranje puta kroz ovo naselje traje. Donacije pristižu polahko.
I dalje se zamoljavaju građani da shvate ozbiljnost ovog projekta i da požure sa svojim donacijama u skaldu sa svojim mogućnostima. Da bismo što prije ušli u pregovore sa opštinskim i federalnim vlastima moramo imati trećinu sredstava od ukupnog projekta.

1 MIDHAD PIHIĆ 100 KM
2 RASIM VREVIĆ 50 KM
3 DENIJAL DERGIĆ 185 KM
4 EDIN BEŠIĆ 970 KM
5 SENAD HUSIĆ 2000 KM I RATA
6 BESIM SIVAC 100 KM
7 PAŠA HODŽIĆ 1000 KM I RATA
8 NENO SIVAC 100 KM
9 FIKRET FAZLIĆ 1000 KM
10 AMEL MUJIC 95 KM
11 EMIR TALUNDŽIĆ 100 KM
12 FATIMA SIJEČIĆ 160 KM
13 SUAD MATRIĆ 2910 KM
14 OMER MATRIĆ 2910 KM
15 KEMAL MATRIĆ 2910 KM
16 NEDŽAD MURANOVIĆ 200 KM
17 HAZIM I NERKA JAKUPOVIĆ 100 KM
18 ISMET SOLAKOVIĆ 200 KM
19 ULFETA MATRIĆ 390 KM
20 MEDIHA KOZLICA 290 KM
21 DŽEVAD I SUADA SPAHIĆ 2000 KM
22 ASMIR MUJANOVIĆ 291 KM
23 SEAD MUJANOVIĆ 194 KM
24 SADMIR ĆUSKIĆ 100 KM
25 OMER JAKUPOVIĆ 1000 KM
26 SAID BEŠIĆ 2910 KM
27 STEFAN PIDRUCNI 1939 KM
28 BAKIR COLIC 2000 KM
29 CAIML DERGIĆ 100 KM
30 HUZEIR HRNIĆ 100 KM
UKUPNO 26404

Akciji asfaltiranje Gutića puta i Jakupovića sokaka. Akcija napreduje dosta dobro. Danas bilježimo nova imena donatora za ovu akciju.
1. Jakupović Šerif 10.000 KM +
2. Jakupović Zijad 10.000 KM+
4. Huskić Selim 5.000 KM+
5. Huskić Senad 1.000 EU+
6. Pečuh Jozo 500 EURA+
7. Blažević Almir 500 KM +
8. Softić Fadila i Esad 200 KM +
9. Hrnić Ajdin ef. (imam džemata Hrnići) 150 EU +
10. Dergić Denijal 100 KM +
11. Bahonjić Husein 100 KM +
12. Pihić Nihad 50 KM +
13. Garibović Edina 50 KM +
14. Elkazović Seida 1000 KM +
15. Softić Sejad 50 KM +
16. Huskić Rahim 100 KM +
17. Žerić Enver 500 KM+
18. Talić Firzet 500 EU+
19. Nukić Šefik 500 KM +
20. Mujanović Said 100 KM +
21. Bešić Eno 100 KM +
22. Jakupović Elvis 1700 KM +
23. Jakupović Aziz 1000 NOK +
24. Sinanović Selim 100 KM +
25. Vrević Rasim (Pepo) 400 KM+
26. Porodica Imeri 500 EU+
27. Adžemović Izet 500 KM+
28. Jakupović Ilijaz 5000 KM
29. Sivac Zilhad 194 KM+
30.Šahinović Zehida 50 KM+
31.Žutić Edin 50 KM+
32. Jasmin I Mina Karabašić 310 CHF+
33. Milenko Pejić 500 NOK+
34.Nukić Amir i Medina 100 EURA+
35. Dina sa djecom 150 EURA+
36. Jakupović Edin 1000 KM+
37. Jakupović Adis 1000 KM+
38. Sivac Amir 100 KM+
39. Trnjanin Zilhad i Derviša 2000 ŠVEDSKIH KRUNA+
40. Teofil Jakupović i njegova supruga 2000 ŠVEDSKIH KRUNA+
41.Krkić Fikret 100 KM+
42.Mehmedagić Raif i Zineta 300 CHF+
43.Grozdanić Behlil 50 KM+
44.Turkanović Nurko I Senada 500 EURA+
45. Dergić Džemal 100 EURA+
46. Dergić Mehmed I Bahra 500 EURA+
47. Nukić Dževad 500 KM+
48. Mahmuljin Mersiha I Latif 250 KM+
49. Matrić Smail 100 KM+
50. Hukić Mehemed I Enisa 200 KM+
51. Sivac (Refika) Ermin 200 KM+
52. N.N. 4016 KM+
53. Dergić Besim 100 KM+
54.Temčuk Mihajlo 50 EURA+
55. Nukić Zijad 250 KM+
56.Denić Enisa i Nihad 150 EURA
57.Mirhet Jakupović 2000 KM+
59. Pečuh Franjo 200 EURA+
60. Trnjanin Suada 200 KM+
61. Gutić Jusuf 100 EURA+
62.Jakupović Sejdo 200 KM+
63.Mahić Amir ef. 100 EURA+
64.Dergić Dževad 50 KM
65. Jakupović Dževad (Šulda) 100 KM+
66. Ičić Fehim 300 KM+
67. Dergić Hase 507 KM+
68. Dergić Osman 1000 EURA+
69. Jakupović(Dergić) Elvis 1000 EURA+
70. Gutić Hasan 200 KM+
71. Muranović Mirsad (Kamičani) 100 KM+
72. Sivac Amir 100 KM+
73. Mujkanović Mirsad 100 KM+
74. Nukić Zilhad 1000 KM+
75. Dergić Sakib 3000 Dolara+
76.Hadži Dergić Kemal 254 KM+
77. N.N. 254 KM +
78. Esma Issis Arnautović 500 CHF+
79. N. N. 700 CHF+
80. Gutić Vasif 200 EURA+
81. Elo električar 100 KM+
82. Bešić Ilijaz 50 KM+
83. Arnautović Ajša 500 KM+
84. Arnautović Sakib 400 KM+
85. Nihad Arifagić 50 KM+
86. Gutić Fikret 100 EURA+
87. Hutko 50 EURA+
88. Šahurić Almir 100 EURA+
89. Gutić Jasim 1000 KM+
90. Emira i Mirsad Kahrimanović 500 KM+
91. N.N 300 KM+
92. Pečuh Ante 200 KM+
93. Jakupović Admir 1760 KM+
94. Dergić Ismal 300 KM+
95.Muminhodžić Jasmin 1000 KM+
96. Adžemović Jusuf 50 KM+

Ukupno: 67 631,71KM i 150 EURA, 3000 USD

Akcija asfaltiranje puta kroz Deumiće teče, ali nekako usporeno. Dok gledam ovaj spisak imam osjećaj da ni mještani ovog sokaka nisu baš zagrijani za svoj sokak. Ove hefte jedno ime više. Godišnji prođe, a spisak ipak još uvijek mali.

Spisak donatora koji su uplatili donacije, do danas.
Deumic Besim 1000 euro
Omerbasic Zuhra 1000 km
Pihic Midho 40 km
Poljak Husnija 100 euro
Besic Armin 500 km
Blažević Emsud 100 KM
Deumic Kemal 1000 km
Kljajić Asija 200 km
Melkic Namka 200 km
OMERBASIC NAMKA 1000 FRANAKA
Omerbasic Tofik 100 Eura
Deumic Refid. 200 km
Nurisic Armin 50 Franaka
Mujkanovic Hilmija 100km
Garibovic Dursum 100 Franaka
Anonimno 300 KM
Deumic Merim 1800 km
Melkic Edhem 500 eura
Deumic Esad 1800 km
Omerbasic (R.h. Hase-Tidza) Ilijaz 1000km
Mahmuljin Aziz 200 km
Mujkanović Edisa 50km
Melkic Edis 345 km
Mujkanović Armin 50 Eura
Senahid Alibasic. 50km
Mujkanović Hikmeta. 50km
Mujkanović Muamer. 50km
Deumic Alija 1000km
Mahmuljin Dijana 200 USD.dolara
Deumic Bahrija i Tima 600 USD. dolara
Deumic Ferid 1000USD.dolara
Muhidin i Sebiha Ribo (Deumić) 1000.km
Sefika Tadzic ( Čiča). 50.Eura

Draga i poštovana braćo i sestre, u proteklom periodu radovi na proširenju džematske kuće su dosta napredovali.
Urađeni su većinom vanjski radovi:(ozidan je drugi sprat, betonirana ploča, urađena prezida za kotlovnicu).
U narednom periodu planirano je da se uradi krov, te da se urade unutarnji radovi,(nabacivanje unutrašnjih prostorija, ugradnja stolarije, priključak vode...)

Stoga pozivamo sve one koji žele da budu dio ove hairli akcije, da svoje uplate mogu uplatiti kod džematskog blagajnika: Almira Blaževića, imama: Ajdina ef. Hrnića, ili pred. džem. odbora: Šerifa Jakupovića.

One koji su svojim prilozima učestvovali u ovoj akciji, Uzvišenog Allaha dž.š., molimo da im to od njih primi i da ih višestruko nagradi, te da im poveća nafaku i bereket.
Amin!

Spisak onih koji su do sada učestvovali u akciji proširenja džematske kuće u Hrnićima:

1. N.N. 1000 CHF
2. N.N. 1000 CHF
3. Ajdin ef. Hrnić 1000 KM
4. h. Šerif Jakupović 1000 KM
5. Fadila Bilal na ime r. supruga Bilal Šerifa 2000 KM
6. Hadži Zejna Sivac 1030 EURA
7. r. Ziba Bešić 550 KM
8. h. Šerif IHrnic 500 KM
9. Sivac Vasif 100 EURA.
10. Solaković Ismet i Asima 500 KM
11. Nukić Zijad i Emina 200 KM
12. Hrnić Emir 100 EURA
13. Hrnić Bekir 100 EURA
14. N.A. 100 KM
15. Sivac Nihad 100 EURA
16.Sivac Sanel 50 EURA
17.Hrnić Senad 300 KM
18. Dergić Enes 100 EURA
19. Dergić Enes na ime r. Dergić Sabita 100 EURA
20. Dergić Hase 510 KM
21. h. Dergić Denijal 100 KM
22. Sead Softić 50 KM
23. Nukić Šefik 250 KM
24. Jakupović(Šerif) Elvis 350 KM
25. Sivac Hajrudin 100 EURA
26. Dergić Safet i Zilhada 100 EURA
27. Mujkanović Hasib 100 KM
28. Hrnić Nijaz 60 KM
29. Adžemović Izet i Izeta 100 KM
30. Jakupović (Šerif) Admir 1000 KM
31. N.N. 1000 Danskih Kruna
32. Solaković Sajra i Mejra 200 KM
33. Hrnić Kadir 200 KM
34. Mujkanović Esad 100 KM
35. Sivac Bego 100 EURA
36. Jakupović Ilijaz i Hajrija 2000 Norveških kruna
37. Jakupović (Zijad) Enes 1000 Norveških kruna
38. Jakupović Zijad i Mirzeta 2000 Norveških Kruna
39. Deumić Edina na ime oca rahmetli Dergić Edhema 100 KM
40. Mujkanović Elvira i Amra na ime oca rahmetli Dergić Edhema 150 KM.
41. Hadži Dergić Kemal 1000 Danskih kruna
42. Sivac lVehi 50 EURA
43. Dergić Bakir 100 KM
44. Sabahudin Huremović 200 KM
45. Nukić iDževad i Mevlida 250 KM
46. T.L. za roditelje 50 EURA
47. T.S. za roditelje 50 EURA
48. N.N. 100 KMjn biji i.
49. N.N. 60 KM b m
50. Hrnić Halid 200 EURA
51. Hrnić Anes 100 EURA
52. Hrnić Salih 100 KM
53. Sivac Velid h 50 EURA
54. Bešić Kelima 50 EURA
55. Solaković Samir i Alma 500 KM
56. Solaković Samir na ime r. Solaković Hasnije 300 KM
57. Alagić Mustafa 200 KM
58. Hadži Hrustić Nihad 100 KM
59. Hadžić Muhiba 50 EURA
60. Solaković Mehemed i Mirsad 400 KM
61. Kahrimanović Selma 100 EURA
62. Dergić Besim 100 KM
63. Dergic Džemal 100 eura
64. Hodžić Hilmija 60 KM
65. Mujkanović Ahmet 300 KM
66. Mujkanović Mirzet 50 eura
67.Balić Kadira 100 eura
68.Muminhodžić Rahima 50 eura
69.Mumihodžić Jasmin 200 KM
70. Blažević Omer 100 KM
71. Mulalić Mehmed 100 KM
72. Huskić Hasan 100 KM
73.Hrnić Elvis 200 KM
74. Mujkanović (Ljudinov)Vahid 130Eura
75. Hrnić(Šemse) Smail 1000 KM
76. N.N. 50 EURA
77. N. N. 20 EURA
78. Fadil i Elvisa Gutić 100 EURA
79. Kelima Mujkanović 100 KM
80. Jakupović (h. Šerifa) Adis 300 KM
81. Mujkanović (Husnije) Mehmed 150 KM
82. Bešić Redžep 100 KM
83. Hrnić Elvedin (Baki) 50 EURA
84. Mujkanović Ismet 100 KM
85. Hrnić Ramo 200 CHF
86. Hrnić Hasan i Razija 100 KM
87. Baja (Vahidov) 10 KM
88. N.N. 10 KM
89. Sivac Ismal 100 KM
90. Adnan Kusuran 100 KM
91. Mujanović Said 50 KM
92. Mujkanović Jusuf 50 EURA
93. Hrnić Draguna 100 KM
94. Kraišnik Edinka 100 KM
95. Huskić Hamdija i Zlatka 50 KM
96. Sivac Ekrem i Bahra 100 KM
97. Hrnić Enver 200 KM
98. Sivac Smajo 200 CHF
99. Matrić Smail 100 KM
100. Solaković Husein 100 KM
101. Dž. A. 200 KM
102. Deumić Džemal 100 KM
103. Hrnić Irfan 100 KM
104. Hrnić Nail 200 KM
105. N.N. 100 EURA i 50 KM
106. Bešić Kelima pred duše Bešić Ekrema i Begemine 1000 KM
107. Jašarević Azemina 50 EURA
108. Bešić Isak 100 KM
109. Bešić Mirza 100 KM
110. Žerić Ekrem 200 KM
111. Mujkanović Mesud 100 KM
112. Kararić Enver 100 CHF
113. Denić Nihad/Enisa 100 KM

Danas na četvrtku dosta raje i iznenađenje za sve. Raja sa štandovima nisu mogli u ulicu Ahmeta Melkića tamo do pijace, već su bili prisiljeni da svoje štandove postave u glavnoj ulici. Malo prostora ali nužda ih natjerala da postave štandove gdje nikad nisu bili.

Razlog što nisu mogli u ovu ulicu je rekonstrukcija ulice i najava da će danas asfaltirati ovu ulicu. Naravno to se nije desilo, a dobio sam informaciju da će asfaltiranje raditi sutra.

Raja bila prinuđena da se snalazi i postavlja svoje proizvode u glavnoj ulici, a pripadnici komunalne inspekcije takođe prinuđeni da pišu kazne. Na moje pitanje zašto to rade, jedan od inspektora mi je rekao da ne može davati izjave, ali ovdje su na poziv građana koji su zvali i žalili se da je ulica zakrčena.

Inspektori ipak rade svoj posao, a neko ko bi trebao da reguliše, gdje da raja izlaže svoje proizvode,  gdje da ih prodaje četvrtkom, ne znam.

Slijede slike koje sam danas pravio.

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo: Praštajući čovjek se uzdiže iznad onih koji ga vrijeđaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citiramo:

U redu, ja sam izdajnik srpstva, a vi svi koji ste ćutali ste izdajnici čovečanstva."