Izdvajamo

Hefta u kojoj nisam neka posebna dešavanja bilježio, jer nije ih ni bilo. Sve nekako kao zatišje pred buru.

Obavještavaju se preživjeli logoraši i porodice ubijenih logoraša da će se Skupština Udruženja logoraša Kozarac održati 29.12. 2019. godine u prostoriji zgrade mjesne zajednice Kozarac sa početkom u 17h.
Zbog važnosti iste, molimo vas da se odazovete u što vecem broju!
Upravni odbor

U utorak u prostorijama OŠ "Kozarac" održana je premijera predstave Romeo i Julija sa učenicima JU OŠ „Omarska“ i OŠ „Kozarac“.
Naši mladi glumci iz škola  Kozarac i Omarska predstavili su svoju verziju Romea i Julije i bilo je lijepo.

Smajla Poljaka sam iznenadio. Nije me primjetio da dolazim a on je nosio drvo na ramenu, ništa posebno reći ćete. Ipak Smail ima 86 godina.

Ismeta i Vahid Softić, danas Vajkan nije bio na četvrtku.

Zujao sam kroz Foriće i Babiće. U Forićima je završena akcija "Rekonstrukcija cijele elektro mreže u ovim naseljima". Prije dva mjeseca dobili su trafo stanicu, a dans završavaju sa priključcima na brojila (na kuce). Akciju jsu vodili Almir Krajišnik-Mehin i Bajro Šahbaz. Danas je 36 kuća dobilo novu elektro mrežu. Dugo se čekalo ovo. Novu struju dobili su Forići, Šahbazi, Timarci, Krajišnici i Javori.
Ovi radovi su koštali oko 120000 KM, a većinu radova i materijala finansirali su sami mještani.

Poslije sam malo zujao kroz Babiće i Foriće.

Kratka stanka kod Keme. Već više godina i ovdje su bili veliki problemi sa strujom, a o čemu smo već pisali. Kemo mi priča da je i on uspio sa Elektro Prijedor da riješi sve probleme sa strujom. Izmijenili su stubove i kablove i sad su zadovoljni. Nema čestih nestanaka struje.

U nastavku svraćam kod Mesuda Jakupovića. On je zauzet prskanjem voća. Priča mi da je u penziji i sad održava babovinu. Obećao je Rahmetli babi da će održavati imanje. On živi u Kozarcu ali je skoro svaki dan na babovini i pomalo radi.

U Forićima nalazim radnike Elektro Prijedora, završavaju radove i uklanjaju stare linije.

Na kraju pravim sliku sa Rifetom Softićem. On jako slabo čuje i morao sam jako glasno da pričam. Nosi motorku, a to znači da još ponešto uradi. Almir je morao da upali motorku.

U organizaciji Medžlisa IZ Kozarac i Odjela za brak porodicu i ženski aktivizam, danas je uspješno završena humanitarna akcija "Jedna deka za migranta". U Crveni križ grada Bihaća migrantima je dostavljeno 200 deka. Hvala svim građanima Kozarca koji su i ovaj put pokazali svoju humanost. Molim Allaha dž.š. da ih nagradi svojom milošću.

Amin! Refija A.

U džematu Alići-Softići traje akcija prikupljanja novčanih sredstava za završne radove oko mejtafa (mesdzida). Plan je da se iduće godine otvori mejtaf. Nijaz Softić poziva džematlije kao i drugu raju koji žele pomoći, dati u hajr, da uplaćuju svoje priloge, da bi se planirani radovi uspješno završili.

Radovi dobro napreduju, a Nijaz mi reče da bi do vikenda trebalo da se asfaltira parking.

Uplate, za ovu akciju, se vrše kod džematskog blagajnika Nijaza Softića.

Ispod su imena džematlija koji su uplatili donaciju za ovu akciju, obećana sredstva ne objavljujemo, kazao nam je Nijaz Softić.

1.Forić (Husein) Sanel 500 eura
2.Softic (Meho)Almir 500 KM
3.Besic (Sefer)Bahrija 50 eura
4.Besic (Sefer) Senija 50 eura
5.Huremovic (Bejdo)Nijaz 300 KM
6.Softic-Sinanagić (Huse)Ajsa 50 KM
7.Alic (Hasan)Kemal 100 KM
8.Softic (Safet)Selim 500 KM
9.Alic (Smail)Bahrija 600 KM
10.Alic (Smail )Zijad 1000 KM
11.Ibrisagic (Bahrija)Amela 100 KM
12.Softic (Sefer)Meho 300 KM
13.Softic Himka 100 KM
14.Alic (Taiba) Sade 100 KM
15.Softic (Husein)Senad 155 eura
16.Softic (Hase)Sejad 500KM
17.Ćirkić(Meho)Maida-Nijaz 1000 dolara
18.Softic (Nijaz)Hasan 300 KM
19.Softic (Hase)Nijaz 200 KM
20.Softic (Nijaz)Adnan 100 eura

21 Softić (Smaila) Vasif 300 KM
22 Huremović, Hasan, Jusuf 100 eura
23 Softić, Emin, Emir 500 KM
24 Softić, Ćamila, Vahid 500 KM
25 Softić, Kemal, Elvedin-Elma 1000 KM
26 Softić, Muharema, Sajma 100 CHF
27 Softić, Hase, Ilijaz 200 KM
28 Alić, Muharema, Enes 500 KM
29 Forić, Huseina, Harka 100 eura
30 Softić, Seidije, Vasif 3000 kruna
31 Softić, Hamdije, Amir 1000 KM
32 Softić, Šefika, Mirzet-Pajdo 1000 KM
33 Softić, Meho, Muhamed 100 eura
34, Softić, Meho, Tima 50 eura
35 Softić, Himzo, Samka 100 euro
36 Softić, Šero, Zijad-Ziko i Šefika 1000 KM
37 Hafiz Amir ef Mahić 1000 KM
38 Alić, Osman, Ređep 600 CHF
39 Huremović, Emir, Admir 200 KM
40 Alić, Ale, Sebiha 200KM
41 Alić, Muho, Sevla 100 KM
42 Softić, Karanfila, Teofik-Tofo 100 KM
43 Softić, Naila, Enver 250 CHF
44 Hrustić Rasim 50 KM
45 Bešić Fadil 50 KM
46 Kenjar, Rasima, Senad 50 eura
47 Alić, Šero, Safet 200 KM
48 Alić, Šero, Šefik 200 KM
49 Alić, Ređep, Izo 200 eura
50 Sivac, Ređep, Mirzeta 300 Eura
51 Softić, Ahme, Amel 100 eura
52 Softić, Latif, Ahmo 100 eura
53 Karabašić, Hasan, Emir 200 eura
54 Mujanović, Ibrahim, Said 200 KM
55 Karabašić, Mehmed, Jasim 100 eura
56 Karabašić, Smajla, Hasnija 100 KM
57 Alić, Ismeta, Senad 1000 Danskih Kruna
58 Kilić, Rasima Šefik 1000 KM
59 Jakupović Ejub 100 CHF
60 Demirović Ismet Minka 100 KM
61 Forić Karabašić Safija 200 KM
62 Karabašić Osman 200 Eura
63 Forić Elvir 100 KM
64 Softić, Besim, Ismet-Ipo 500 KM
65 Softič, Besim, Esad-Eso 200 Eura
66 Softić, Mehe, Asmir 300 KM
67 Softić Mirsad-Mićo 400 US Dolara
68 Softić, Aziz, Senad 5000 SEK
69 Softič, Aziz, Dževad 5600 SEK
70 Softić, Aziz, Elvir 5600 SEK
71 Softić, Alije, Rejhan 5600 SEK
72 Softić, Alije, Nevzeta 1000 SEK
73 Softič, Alije, Zerina 1000 SEK
74 Softić, Alije, Mediha 300 KM
75 Softić, Alije, Meliha 1700 SEK
76 Softić Avdija-Asim Subha 5500 SEK
77 Mujkanović Nijaz Firdesa 1500 SEK
78 Mujadžić, Ramo, Rubija 6000 SEK
79 Kajdić, Ibrahim, Nihad 500 Eura
80 Kajdić, Ibrahim, Vasif 5500 SEK
81 Kararič Arifa-Rifa 500 SEK
82 Kajdić, Ibrahima, Mirsad 500 EURA
83 Javor, Derviša, Senad 100 KM
84 Softić, Huseina, Besim-Beso 550 Eura
85 Alićević Softić, Čamila, Esma 100 KM
86 Bašić Sejad 100 CHF
87 Bašić Aida 50 CHF
88 Šahbaz Emsud 100 CHF
89 Forić Adis 50 CHF
90 Softić Huseina Sadik-Lepi 200 eura
91 Mujanović, Midheta, Edin-Edo 150 Eura
92 Alić,Osmana, Adem-Adika 500 KM
93 Softić, Ćamila, Hilmo-Zejna 300 KM
94 Hadžić, Halida, Zikrija - Vahida 200 KM
95 Softić, Vahida, Velida 100 KM
96 Softić, Agana, Zilhad 200 Eura
97 Alić H. Ramiz i Nasiha 500 KM
98 Islamović Armin 2500 NOK
99 Javor, Bakira, Anel 300 KM
100 Softić, Huseina, Emsud 300 KM
101 Softić, Husnija, Edin 200 KM
102. Filović Ahmet 100 KM
103 Mujanović, Ibrahima, Sejad 100 eura
104 Softić, Zijad, Enes 150 KM
105 Šahbaz Mehe Šero 50 eura
106 Kevac, Fadila, Suvad 500 SEK
107 Huremović, Jusufa, Šemsa 100 CHF
108 Mešić, Jusufa, Zilha i Jasmin 100 Eura
109 Alić, Kadira, Edin 500 KM
110 Alić, Kadira, Sebina 200 KM
111 Alić Kadir i Hajrija 100 KM
112 Kazić Alić Hidajeta i Idriz 200 CHF
113 Kazić Medina 100 CHF
114 Ćehić Edin 100 $
115 Ćehić Denis 20 $
116 Ključanin Elvis i Bahra 100 $
117 Alić, Rifeta, Sakib 500 KM
118 Alić, Rifeta, Bakir 250 Eura
119 Alić, Rifeta, Mirzet 100 KM
120 Trnjanin, Rifeta, Sebiha 100 KM
121 Turkanović Suljo i Aida 500 SEK
122 Kararić Midhet 500 SEK
123 Jakupović, Edhema, hađi Sejdo 500 KM
124 Forić, Sulejmana Meho 20 KM
125 Alić, Muharema, Ređo 100 KM
126 Islamović Mina 245 Eura
127 Elvira van Vliet-Huremovic i Marcel 100 Eura
128 Softić Sejdo i Firdesa 175 Eura
129 Senada (Ismeta Alića) Crnić 100 KM
130. Forić Hasnija 30 KM
131. Hrustić, Bego, Šemso 100 KM
132. Softić, Ahmo, Latif 100 Eura
133. Softić, Rasima, Fehim 200 Eura
134. Softić, Fehima, Amir 500 Eura
135. Trnjanin Refik 100 KM

Akcija prikuljanja sredstava za kupovinu zemlje za FK Bratstvo, pokrenuta je prošli mjesec i traje dok se ne sakupi dovoljno novca za ovaj projekat. Donacije polahko pristižu.
Ispod je spisak donacija koje su do danas uplaćene:


1.KARARIC AMIR 250 KM
2.DENIC SABIT 500 KM
3.SALDUMOVIC SALKO 500 EURA
4.KUSURAN ZIJAD 1000 KM
5. KUSURAN FIKRET 1000 KM
6.JAKUPOVIC SABAHUDIN-SABO 400KM
7.JUSUFAGIC HADZIJA 100 KM
8. N.N KOZARAC . 100 EURA
9.ALIC NIHAD 100EURA
10.GARIBOVIC VAHID 300 KM
11.MEHMEDAGIC REFIK 50 EURA
12.DEMIROVIC EDIN ,ELDIN I ELVIN 6000 NOR.KRUNA
13.MUJAGIC KASIM MEDIHA 200EURA
14.DERGIC CAMIL 250 EURA
15.MUSLIM ALMIN ADIN 200 KM
16.DENIC NEDZAD 100 EURA
17.DENIC ENO 50 KM
18.FAZLIC SENAD -TAKO 1000 KM
19. TAXI MEHIN 100 KM
20.MELKIC ENES 50 EURA
21.KARABASIC MINA -JASMIN 100 CHF
22.KARABASIC AMIR 50 EURA
23.BESLAGIC HAMDIJA 100 KM
24.JAKUPOVIC NEDZAD 100 KM
25.BESIC VASIF -VASKO 100 KM
26.ADZEMOVIC FIKRET -FIKO 100 EURA
27.MURETCEHAJIC EDHEM 200 EURA
28.MURETCEHAJIC EDHEM "Muhtarov" 100 CHF
29.KAHRIMANOVIC SADIK 100 KM
30.ADZEMOVIC ISMET -ADZEM 500 EURA
31 Trnjanin Senad-Jocin 100 KM
32 Kararić Mesud-Mesko 1200 KM
33 Balić Fikret 500 Eura
34 Paratušić Hamed 500 KM
35 Sivac Amir 50 Eura
36 Mehmedagić Ferid-Leka 500 Eura
37 Hadzic Suad i Ajsa 100 Eura

Danas na četvrtku puno raje. U zadnje vrijeme mnogi se žale na grlo, povišenu temperaturu i kašalj.

Oni koji planiraju praznike dočekati u svom rodnom kraju polako pristižu.

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo: Ljudi ograničene inteligencije osuđuju sve što je iznad njihove moći razumjevanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neumitno se bliži dan kada će Vam postaviti pitanje: “Tata, gdje si ti bio kada su ubijali djecu po Prijedoru?”

Fikret Bačić