Izdvajamo

Sinoć (30.07.2019.g.), u zgradi mjesne zajednice Kozarac, održana je javna tribina pod nazivom „Inicijativa za formiranje opštine Kozarac“. Na tribini, članovi Radne grupe su upoznali građane da su inicijativu pokrenula udruženja građana, informisali ih o provedenim aktivnostima u proteklom periodu, te u kratkim izlaganjima prezentovali najbitnije dijelove „Elaborata o opravdanosti formiranja opštine Kozarac“. Težište izlaganja je bilo na kulturno-istorijskim i društvenim potencijalima za formiranje opštine.

Istaknuto je, da Kozarac kroz privredne resurse ima raznovrsne ekonomske potencijale, a koji će obezbjediti budžetske prihode od 5 do 6 miliona konvertibilnih maraka za dobro i stabilno funkcionisanje opštine Kozarac. Posebno je potencirana uloga dijaspore u promociji buduće opštine, u ekonomskom, kulturnom, društvenom i svakom drugom smislu. Nakon izlaganja Radne grupe građani su kroz pitanja izrazili nezadovoljstvo sa mnogobrojnim infrastrukturnim problemima sa kojima se godinama susreću, a zanimali su ih rokovi za podnošenje zahtjeva nadležnim institucijama i prikupljanje potpisa za Inicijativu. Na kraju su svi izrazili želju i očekivanje da će Skupština grada Prijedor, Vlada i Skupština RS-a, u skladu sa zakonskim procedurama i rokovima, rješiti po ovoj Inicijativi.

Budite ponosni na naše kozaračke borce, oficire i generale armije Republike Bosne i Hercegovine. Budite ponosni na naše očeve i majke, braću i sestre, jer oni živješe i umiraše časno. Budite ponosni jer pripadate narodu koji tlačen, proganjan i na pravdi Boga ubijan, a koji druge nije tlačio, proganjao i na pravdi Boga ubijao! Spram dušmanima budite ponosni i prkosni, a spram svojom braćom i prijateljima ponizni i milostivi! Neka nas sviju Uzvišeni Allah na tom putu pomogne!

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.