Izdvajamo

INICIJATIVNI ODBOR ZA OSNIVANJE

OPŠTINE KOZARAC

Kozarac: 29.11.2019.godine

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani sugrađani,

Slijedom špekulacija koje zadnjih dana kruže u javnosti, a koje vjerovatno raspiruju protivnici ideje o osnivanju Opštine Kozarac, Inicijativni odbor Vas želi obavjetiti o aktivnostima koje je poduzeo do sada, kao i aktivnosti koje nam predstoje u narednom periodu. Planirane aktivnosti se ne odnose samo na inicijativu građana Kozarca, već i na inicijativu koju provodi Inicijativni odbor za osnivanje Opštine Omarska, a što je glavna tema ovih dana.

Naime, Inicijativni odbor za osnivanje Opštine Kozarac, u periodu iza nas, uz pomoć osoba koje su stručne u različitim oblastima a koje su u potpisu, izradio je Elaborat o ekonomskoj opravdanosti osnivanja Opštine Kozarac. Ovaj dokument je, u mjesecu julu ove godine, kada u Kozarcu boravi najveći broj naših građana koji rade u insotranstvu, javno prezentovan javnosti u sali mjesne zajednice Kozarac. Na zahtjev savjeta mjesnih zajednica Kamičani i Kevljani nedavno je izvršena prezentacija Elaborata i u ovim naseljima. Pitanje koje smo čuli u javnosti glasilo je „zašto se Elaborat ne objavi na internetu“. Ovom prilikom Vas obavještavamo da nam je iz gradske administracije sugerisano da se Elaborat ne objavljuje javno dok se isti ne objavi na zvaničnoj stranici Grada Prijedor. U nastavku aktivnosti, a u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica, organizovan je javni skup i Zbor građana mjesne zajednice Kamičani, i prošireni sastanci Savjeta MZ Kevljani i Kozarac (kojima su prisustvovali i građani), na kojima su doneseni određeni zaključci značajni za poduzimanje narednih koraka Inicijativnog odbora i svih drugih učesnika u ovoj inicijativi. Istovremeno uz ove aktivnosti, po zahtjevu skupštinske službe, izvršeno je ponovono prikupljanje potpisa stanovnika, koje je i osnov za dobijanje statusa opštine i jedino oruđe koje je dalo snagu i nama i odbornicima koji su u Skupštini grada Prijedor pokušali, svim raspoloživim argumentima, spriječiti donošenje odluke da u sastavu buduće Opštine Omarska budu Kevljani, Babići, dio Brđana i Dere. Inicijativni odbor je u međuvremenu, uprkos činjenici da su pojedinci pokušali usporiti prikupljanje potpisa iz samo njima poznatih razloga, izvršio dopunu inicijative Kozarca sa novim potpisima građana, te slijedi procedura za dobijanje mišljenja Skupštine grada Prijedor o ovoj inicijativi.

Inicijativni odbor, na sastanku održanom 28.11.2019.g., razmatrao je naredne mjere koje je neophodno poduzeti po obje ove inicijative i odlučio da treba djelovati u nekoliko pravaca, pravni, politički i medijski. U skladu s tim doneseni su i određeni zaključci među kojima i da se isti objave javno, kao i da se objave imena prisutnih članova odbora i prisutnih predstavnika drugih organizacija. U skladu sa navedenim zaključkom u nastavku objavljujemo zaključke sa sastanka, kao i prisutne na istom:

1.Izdati obavještenje za javnost zbog svih špekulacija oko inicijative.

2.Formirati pravni tim sastavljen od stručnjaka (advokata, pravnika) u oblasti lokalne samouprave čiji je zadatak pravna borba za izuzimanje Kevljan, Babića i djelova mjesne zajednice Kozarac iz inicijative Omarske.

3.Zaključke sa sastanka, sa imenima prisutnih, objaviti na internet stranicama.

4.Na tematske sastanke Inicijativnog odbora, kao i do sada, bit će po potrebi pozivani predstavnici javnih institucija (mjesnih zajednica, privredenika, političkih partija, pojedinaca i drugih organa).

5.Inicijativni odbor je saglasan da članovi političkih stranaka informišu rukovodstvo istih o inicijativi Kozarca sa ciljem dobijanja podrške istoj.

Sastanku su prisustvovali slijedeći članovi Inicijativnog odbora za osnivanje Opštine Kozarac: Sead Čirkin, Zlatko Škerić, Amer Memić, Mesud Trnjanin, Mevlida Deumić, Sabahudin Garibović, Nedžad Bešić, Emina Elezović, Emsuda Mujagić, Emir Bešić – član odbora i predstavnik Savjeta MZ Kozarac.

Prisutni i predstavnici savjeta mjesnih zajednica:

MZ Kamičani-Mediha Mahić i Safet Šahurić.

MZ Kevljani-Senad Kevac.

Odsutni članovi odbora: Teufik Kulašić, Nebojša Dragičević.

Na kraju, zahvaljujemo se svima koji su, direktno ili indirektno, pomogli u aktivnostima oko inicijative, a u narednom periodu javnost će redovno biti obavještavana o aktivnostima odbora.

INICIJATIVNI ODBOR


Kakav sram? Dok danas polugetoizirani Bošnjaci u mimohodu hodaju Prijedorom, iz bašta kafića, smijulje im se saučesnici asasina. Dok LJUDI, jedni uz druge, sa bijelim trakama obilježavaju četvrt vijeka od početka masakra neviđenih razmjera, u Prijedoru se juče slavilo.

Šta se slavilo, zaurlikaće zdrav razum?

Slavila se godišnjica "oslobođenja grada". Dan grada, rekoše.

Zapitajmo gospodu iz Grada Prijedora:

Jel' to dan kada ste ozvaničili ubijanje hiljada svojih sugrađana, među kojima 102 djece, kada ste protjerali i u logore strpali desetine hiljada ljudi?

Jel' to dan kada ste ozvaničili pljačku, paljevinu i nezakonito useljavanje u nesrpske kuće i stanove?

Jel' to dan kada su vam monstrumi postali heroji i "branioci"?

Jel' to dan kada ste obrukali sebe sve do svog šestog koljena i kada ste unizili svoj narod u ime nekakve bolesne ideje?

Jel to dan kad vam je na um pala nacistička ideja da ljudima na kuće stavljate bijele čaršafe, a oko ruku bijele trake, kako bi krvnicima omogućili i olakšali ubijanje?

Jel' to dan kada ste stvorili spiralu zla i mržnje, koja do dan danas usisava u sebe sve što se kreće Potkozarjem?

Jel' to dan kada ste iskopali prvi busen u Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici nakon Drugog svjetskog rata?

Jel' to dan od koga vam djeca po svijetu spuštaju pogled i od sramote lažu odakle su?

Jel' to dan kad ste pljunuli po Mladenu Stojanoviću, po partizanskim tekovinama i onako đuture se upisali u četnike krvoloke?

Šta li slavite i obilježavate, doli svoje nemoći, bruke, jada i sramote!?

Dragan Bursać
31.05.2017.