Izdvajamo

pise: Vahid Denic - Vajta

Pod planinom jednom znanom

Zivi moje selo malo

Vjekovima tu je bilo

Jednog dana zlo se zbiloMoje selo unistise

U pepeo pretvorise

Jedan narod rastjerase

Ognjista nam popaliseProlazila mnoga ljeta

Prolazile mnoge zime

Iz pepel sad sad se sivog

Opet dize u visineSada braco kazite svima

Da na svijetu pravde ima

U pepeo sto se stvori

Al u srcu ne izgoriKozarac je na daleko

Svima bio tako znani

Podigose ga iz pepela

Njemu vjerni Kozarcani

"Vidiš ovu moju podignutu ruku, koja kao kameni cvijet osta, da svjedoči zločin vaš...
Vidiš ovaj cvijet sa latica pet, to je dokaz protiv vas, koje je vrijeme sačuvalo...
Vidiš li i čuješ vapaj moj, preklinjanje moje da me u životu ostavite...

Ova ruka moja osta podignuta, da te sjeća, i da pamtiš, da ti strah od Božije kazne ispunjava i noći i dane...

Predajem te Bogu Svemogućem ubico tijela i duha moga, neka ti Bog sudi, a ja ti oprostiti neću...."

Taif Rose 2013

Opširnije...