Izdvajamo

Vatrogasno drustvo Kozarac
tel.: 052 344 469
int.: +387 52 344 469

mob.: 062 350 885
int.: +387 62 350 885

 

29. februara i 1. marta 1992. godine je održan referendum o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, na koji je izašlo oko 64% građana RBiH s pravom glasa i njih 99% je glasalo ZA nezavisnu i suverenu BiH, državu ravnopravnih građana i naroda.