Izdvajamo

Vatrogasno drustvo Kozarac
tel.: 052 344 469
int.: +387 52 344 469

mob.: 062 350 885
int.: +387 62 350 885

 

Budi ti ta osoba zbog koje - kada je ljudi vide - kažu - na dunjaluku ima još dobra, nije sve umrlo!