Izdvajamo

Fond solidarnosti - podracun Medzlisa Islamske zajednice Kozarac
Marsala Tita bb, 79202, Kozarac, Prijedor, BiH
IBAN BA395620078058221026
Swift code: RAZBBA22

[Za kontaktne informacije kliknite ovdje]

Allah dž. š. kaže: ''Oni koji imanja svoja na Allahovom putu troše liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.''(El-Bekare, 261) Muhammed a.s. kaže: ''Najbolji čovjek je onaj koji koristi ljudima!''

Fond je osnovan da bi se uvidjela solidarnost između ljudi kojima je Svevišnji Gospodar podario mogućnost za pomaganjem drugih ljudi, te pored toga u srce im ulio ljubav prema onima koji su potrebni njihove pomoći. Ova solidarnost se ogleda kroz više vidova pomoći. Tu prvenstveno mislimo na one koji se nađu u teškim životnim neprilikama, bilo da se radi o potrebi za njihovom ishranom, medicinskom pomoći (lijekovima, operacijama,…), školovanju njihove djece, nužnim uvjetima za normalan život i slično. Pored navedenog humanitarnog djelovanja, fond je namijenjen za realiziciju i drugih namjenskih vrsta solidarnosti jednih spram drugim. Ovdje za sada mislimo na sredstva koja se već nekoliko godina prikupljaju radi organizovanja podjele bajramskih paketića polaznicima naših mekteba, a ako bude mogućnosti i svim učenicima osnovnih škola.


Korisnici fonda

Osobe za koje se utvrdi da im je po mišljenju dvotrećinske većine odbornika u Izvršnom Odboru Medžlisa IZ Kozarac opravdano pomoći iz ovog fonda.

Sve vrste ''solidarnosti'' su za sada namijenjene isključivo za kozaračko područje, što ne znači da se neće pomagati i drugi, ali to ovisi od visine prikupljenih sredstava.

Izvršni Odbor Medžlisa IZ Kozarac

Ovaj Odbor sačinjava 10 (deset) odbornika i glavni imam Medžlisa IZ Kozarac. Medžlis je podijeljen na osam regija i iz svake regije u ovaj Odbor dolazi po jedan zastupnik. Odbornici su predlagani i birani sa većinom glasova od strane džematlija iz svih kozaračkih džemata. Pored regionalnih zastupnika u odbor džematlije biraju i još dvojicu imama. Glavni imam se ne bira već je po položaju član.

Način uplate i prikupljači sredstava

Sredstva se uplaćuju na više načina. Blagajnik Medžlisa te svaki imam u Kozarcu ima kod sebe vrijednosne blokove potvrđene pečatom Medžlisa IZ Kozarac. Blokovi su štampani u vrijednosti od 5, 10, 20, 50 i 100 KM. Na svakom bloku se ispisuje ime i prezime donatora, te isto se bilježi i na dio bloka koji ostaje kod prikupljača.

Pored navedenog prikupljanja koje je najviše namijenjeno ljudima koji žive ili su često u Kozarcu Fond se aktivno potpomaže i putem već ustaljene HO Jetimi, preko čijeg računa može biti uplaćen svaki donirani iznos, te putem podračuna MIZ Kozarac (Fond solidarnosti):

(broj žiroračuna na vrhu)

Opaska pri samoj realizaciji

Naše dobre džematlije su već uvidjele opravdanost ulaganja u ovaj Fond, te je primjetno da se sa velikim entuzijazmom financijski odazivaju i potpomažu ovu hajirli akciju.

Drago nam je istaći da ovaj fond podupire i već navedena HO Jetimi sa svojim osnivačem Mahmutom-Mašom Jakupovićem sa kojim se našlo dosta zajedničkih ciljeva koje ćemo uz zajednički trud, ako Bog da, i realizovati.

Svakako, potporu za samu promociju i plasman ovog fonda u očima šire javnosti našli smo i u svom Ervinu-Švabi koji se maksimalno trudi da uspijemo u svojim namjerama.

Znamo da će, ako Bog da, kozarac.ba biti sigurno jedna od najboljih reklama Fonda, jer će putem ovog portala svako moći pratiti ulaz, ali i izlaz sredstava iz Fonda.


Ovdje ne želimo biti isključivi tako da neko pomisli da navedene ''pomagače'' smatramo jedinima. Svakako, pozivamo sve one koji imaju želje da nas podupru i da nam pomognu u bilo kojem pogledu da to i učine.

PODUPRIMO JEDNI DRUGE DA BI ONIM KOJI NEMAJU BILO LAKŠE!! ŠTO NAS JE VIŠE TO SMO I JAČI!!!

Napomena

Sva sredstva koja budu prikupljena za podjelu bajramskih paketića bit će isključivo namijenjena za tu svrhu, te ako ih ostane viška bit će ostavljena za sljedeći bajram i podjelu istih, a neće biti korištena u ostale svrhe.

Konkretni planovi

Na osnovu već prikupljenih sredstava odlučeno je da će se u što skorije vrijeme uraditi sljedeće:

-početkom mjeseca Ramazana podijelit će se prehrambeni paketi osobama za koje se utvrdi da bi ih trebalo pomoći namjernicama.

-objavit će se oglas za dodjelu stipendija studentima i učenicima sa područja Kozarca kojima bi trebala financijska pomoć za školovanje. Stipendije će biti u visini od 1000 (hiljadu) KM i bit će dodijeljene tokom mjeseca Ramazana. Osigurana su sredstva za 5 (pet) stipendija, a za više će se razmotriti nakon zaprimljenih molbi.

-uručit će se pomoć osobama kojima bude potrebna financijska pomoć radi liječenja

-podjela bajramskih paketića mektebskim polaznicima, a ako bude sredstava i svim polaznicima osnovnih škola na području Kozarca

 

Mahsus selam!
Gl.imam:
h. Amir ef. Mahić


Malena Maida Bašić, djevojčica od jedanaest godina, sjedila je na skemliji koju joj je od drveta napravio otac Ibrahim. Skrivali su se osam mjeseci u šumi Kozare. Tog hladnog zimskog jutra, 12.februara 1993.godine, ispred šatora od cerade i najlona, jela je grah sa udrobljenim bajatim kruhom. Zavladala je potpuna tišina. Vojnici su ih opkolili i prišli na dvadesetak metara. Kada je zapucalo prvi je pao njen otac. Osjetila je oštar bol u stomaku i strovalila se na leđa. Pokušala je da dozove majku Mirsadu ali glas je ostao u grlu. Gledala je kako meci kidaju komadiće odjeće sa majčinih grudi dok istrčava iz šatora. Maidini prstići stezali su kašiku. Tanjir se nije prevrnuo. Pokušala je udahnuti ali bolni grč iz stomaka nije dao. Vid joj se mutio i mogla je prigušeno čuti jedino još vrisak brata Mirsada koji pokušava pobjeći. Dječijim grudima prostrujao je zadnji drhtaj.

Piše: Edin Ramulić

* Opis zadnjih trenutaka života djece u tekstu baziran je na autentičnim forenzičkim, sudskim i informacijama dobijenim od očevidaca.