Izdvajamo

Pozivamo vas na svečanost povodom HATMI, koje će se održati u nedelju 24.jula 2016/ 20. Ševala 1437.h.g. u 11.30 sati.

Ovih dana polaznici mekteba u džematu Hrnići, Medžlis Kozarac obilježavaju hatme.

Za one kojima je ovaj pojam stran, njegovo je značenje pročitati Kur'an na arapskom. Nakon što se pročita muallimi ili učitelji u saradnji sa lokalnim IZ-eom, efendijama, hafizima, i glavnim imamom u džamijama organizuju svećanosti povodom tog događaja. Polaznicima se uruče prigodni pokloni, a nakon svečanosti u džamiji porodice polaznika organizuju ručak. Na svečanosti svaki polaznik prouči jedan citat ili ajet iz Kur'ana. Učitelj predstavi svakog učenika posebno. To je momenat kada se cijela porodica okupi na jednom mjestu, čestita se roditeljima polaznika.

U džematu Hrnići će se predstaviti:
Anes Cerić
Elma Hrnić
Ajla Nukić
Ajša Kulašić
Amina Cerić
Mersiha Kulašić

... I kao uvijek, naša dijaspora stupa na scenu, ona koja na svojim plećima već godinama vuče ovu zemlju i neda da propadne. Poznati i nepoznati ljudi javljaju se...