Izdvajamo

List krajiškog inata i ponosa simbolizira genocid u Bosanskoj krajini i obavezu pamćenja. Inat zločincima i zlu, te ponos i zakletvu kolektivnog napretka!

Ističe se na 20. juli, dan ukopa žrtava genocida u dolinama rijeka Une i Sane, kada se prisustvuje i/ili adekvatno obilježava 20. juli. Na dan kolektivne dženaze i ukopa u Prijedoru-Kozarcu, kako ne bi učestvovali u ograničavanju zločina genocid na jedan prostor i vrijeme, jer Prijedor je krajiška "Srebrenica".

Uzvišeni Allahu smiluj se našim šehidima i nama, njihovim porodicama, te svim vjernicima i vjernicama!

Amir Mahić

Zakon o fotografisanju

Malo ponavljanja gradiva o tome što je dozvoljeno, a što nije, po pitanju fotografiranja:

Opširnije...