Izdvajamo

List krajiškog inata i ponosa simbolizira genocid u Bosanskoj krajini i obavezu pamćenja. Inat zločincima i zlu, te ponos i zakletvu kolektivnog napretka!

Ističe se na 20. juli, dan ukopa žrtava genocida u dolinama rijeka Une i Sane, kada se prisustvuje i/ili adekvatno obilježava 20. juli. Na dan kolektivne dženaze i ukopa u Prijedoru-Kozarcu, kako ne bi učestvovali u ograničavanju zločina genocid na jedan prostor i vrijeme, jer Prijedor je krajiška "Srebrenica".

Uzvišeni Allahu smiluj se našim šehidima i nama, njihovim porodicama, te svim vjernicima i vjernicama!

Amir Mahić

Uzvišeni Allahu, neka tuga bude nada, neka osveta bude pravda, neka majčina suza bude dova da se više nikada i nikome više ne ponovi ni Kozarac, ni Prijedor, ni Srebrenica!

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.