Izdvajamo

Džemat Brđani vas poziva na Hatme u nedelju 07.Augusta 2016. u 11.30 sati

Ovih dana polaznici mekteba u Džematu Brđani, Medžlis Kozarac obilježavaju hatme.

Za one kojima je ovaj pojam stran, njegovo je značenje pročitati Kur'an na arapskom. Nakon što se pročita muallimi ili učitelji u saradnji sa lokalnim IZ-eom, efendijama, hafizima, i glavnim imamom u džamijama organizuju svećanosti povodom tog događaja. Polaznicima se uruče prigodni pokloni, a nakon svečanosti u džamiji porodice polaznika organizuju ručak. Na svečanosti svaki polaznik prouči jedan citat ili ajet iz Kur'ana. Učitelj predstavi svakog učenika posebno. To je momenat kada se cijela porodica okupi na jednom mjestu, čestita se roditeljima polaznika.

U džematu Brđani će se predstaviti:

Bahonjić Almedin
Hodžić Medina
Balić Eldin
Toromanović Džemila

Prof.dr. Lavić: RS jeste nastala na genocidu, sigurno nije nastala seobom “ptica selica”.