Izdvajamo

Poziv svim građanima, koji nisu imali priliku da vide kako se postavlja Alem, a žele da vide, da dođu u džemat Hadžići u utorak 20.09.2016., podne namaz. Bit će zanimljivo.

Uzvišeni Allahu, neka tuga bude nada, neka osveta bude pravda, neka majčina suza bude dova da se više nikada i nikome više ne ponovi ni Kozarac, ni Prijedor, ni Srebrenica!

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.