Izdvajamo

U javnosti je u zadnje vrijeme bilo prisutno nekoliko informacija koje su plasirane u vezi sa procesom identifikacije i priprema posmrtnih ostataka žrtava sa Korićanskih stijena za kolektivnu dženazu-sahranu i iz tog razloga je održan sastanak sa relevantnim institucijama radi pojašnjenja i informisanja predstavnika Medžlisa IZ Kozarac i članova porodica nestalih. U prostorijama Medžlisa IZ Kozarac, dana 10. aprila 2019. godine održan je sastanak na kome su prisustvovali predstavnici Medžlisa IZ Kozarac, predstavnici porodica nestalih sa Korićanskih stijena, ICMP-a i Instituta za nestale osobe BiH-Područni ured Bihać.

Tema sastanka bila je dinamika antropološke obrade posmrtnih ostataka žrtava sa Korićanskih stijena i njihova priprema za kolektivnu dženazu. Tom prilikom predstavnici ICMP-a su informisali prisutne o toku i aktivnostima rada u KIP Šejkovača na antropološkoj obradi posmrtnih ostataka žrtava. Do sada je prema DNK nalazima potvrđen identitet za ukupno 179 žrtava nestalih na Korićanskim stijenama. Sa ekshumacije iz 2017. godine utvrđen je identitet 61 žrtve. Ukupno sa Korićanskih stijena je uzeto 1.894 uzorka za DNK analizu. Do 10. aprila 2019. godine u KIP Šejkovača antropolozi ICMP-a su izvršili antropološku obradu 112 žrtava. Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:

1. Da se druga faza antropološke obrade posmrtnih ostataka po novopristiglim DNK nalazima radi u periodu 1-15. juni 2019. godine,

2. Da se od 15-30. juna 2019. godine uradi obdukcija posmrtnih ostataka,

3. Da se u periodu 1-10. jula 2019. godine obavijeste porodice radi identifikacije i davanja saglasnosti za dženazu-sahranu i ukop identifikovanih žrtava,

4. Postoji mogućnost da jedan broj posmrtnih ostataka (sitni dijelovi kostiji) ne budu identificirani do kolektive dženaze ali da porodice odluče o ukopu,

5. Da porodice koje nisu dostavile nove kontakte (telefon, e-mail) dostave Institutu ili Medžlisu IZ Kozarac

Na sastanku je naglašeno da radnje na pripremi za identifikaciju i dženazu teku prema ranije utvrđenom planu, a opredjeljenje je da se poduzmu sve aktivnosti kako bi posmrtni ostaci žrtava sa Korićanskih stijena bili dostojno ukopani i da nakon 27 godina porodice žrtava i žrtve nađu smiraj. U KIP Šejkovača od 2003. godine se nalaze posmrtni ostaci žrtava sa Korićanskih stijena i ljudski, civilizacijski i vjerski je da budu dostojno sahranjeni.

Kozarac; 10. april 2019. godine

MIZ Kozarac

 


Draga braćo i sestre, vama poručujem da se nikoga osim Uzvišenog Allaha ne bojite i da istinu ni od koga ne krijete, već je svim ljudima oko sebe uporno govorite. Ne sjećajte se šehida svojih samo učenjima Kur'ana i dova, već ih se sjećajte vašim svjedočenjima o njihovoj nevinosti i komšijskoj krvoločnosti. Sjećajte ih se upiranjem prsta u njihove ubice. Sjećajte ih se svjedočenjem na sudovima. Sjećajte ih se tako što ćete djecu i unučad svoju učiti ko ih je ubio. Čuvajte ova polja koja su krvlju njihovom natopljena. Čuvajte ovu planinu po kojoj su kosti njihove rasijane. Čuvajte državu Bosnu i Hercegovinu zbog koje su oni ubijani. Budite ponosni na vjeru svoju čistu, naciju svoju hiljadugodišnju, jezik svoj bosanski! Budite ponosni na šehide svoje, bilo one koji su svoje živote izgubili nakon agresorskog upada ili one što se boriše u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine.

Mr. Amir ef Mahić
25.05.2017. god.