Izdvajamo

 

Cijenjene džematlije, naš Džemat Kalata je pokrenuo akciju renovacije i sanacije naše munare. Potrebni su ozbiljni radovi na munari.

Ovim putem pozivamo svakog ko je voljan da učestvuje u prikupljanju sredstava da se obrati našem blagajniku Željki Bajriću- BAJRI.

Molimo dragog Allaha da nam da uspjeha da uspijemo izvesti ovaj projekat, i da obilno nagradi sve koji su učestvovali.

Spisak donatora za renovaciju munare naše džamije.

Zulić Halima 100€
Zulić Mensura 50€
Duračak Miralem 100km
Bešić Jusuf 100km
Murtčehajić Mirsad 100 km
Mujkanović Eniz 50€
Denić Husnija 200km
Denić Vahid 50km
Denić Nedžad 30km
Žerić Adisa 65km
Krkić Osman 100km
Kusuran Nusret 50€
Sergija u svrhu renovacije 1142,90 km
Molimo Allaha Dragoga da svima upiše u sevap i da donatore višestruko nagradi.
Napominjemo još da je akcija i dalje u toku.

Džemat Kalata, Kozarac

Samo oni koji se plaše da zauzmu neki stav u životu, prihvataju na sebe ulogu dobre duše. Uvijek je neuporedivo lakše vjerovati u sopstvenu dobrotu, nego se sukobiti sa drugima i boriti se za svoja prava. Sigurno je lakše otrpjeti uvredu ne uzvrativši je, nego smoći hrabrost i upustiti se u borbu sa jačim od sebe; uvijek možemo reči da nas bačeni kamen nije pogodio, a onda tek noću, u samoći, oplakivati, svoj kukavičluk... Trgni se čovječe.