Izdvajamo

 

U saradnji sa Centrom za edukaciju i istraživanje “Nahla”, Mreža mladih MIZ Kozarac organizovala je 04.i 05.12. 2021.god., edukativne i interaktivne radionice za mlade na temu:
“ Prezentacijske vještine, kreativno pisanje i osnove dizajna. “
Cilj ovih edukacija je bio sticanje vještina u kreiranju dobre prezentacije po modelu Stevea Jobsa, korištenje Canve- programa za dizajniranje videozapisa, postera, letaka, te kako primjenjiti naučeno znanje.
Mlade su kroz niz vježbi, prezentacija, debata i razgovora vodili vrsne edukatorice Senida Karasalihović-Adilović i Elma Begić.
Molimo Allaha dž.š. da stečeno znanje bude od koristi našoj omladini, da ga primjenjuju u svojim školskim i drugim obavezama te da i u narednom periodu imamo sličnih i drugih aktivnosti.

Munira Hrnić

 

Samo oni koji se plaše da zauzmu neki stav u životu, prihvataju na sebe ulogu dobre duše. Uvijek je neuporedivo lakše vjerovati u sopstvenu dobrotu, nego se sukobiti sa drugima i boriti se za svoja prava. Sigurno je lakše otrpjeti uvredu ne uzvrativši je, nego smoći hrabrost i upustiti se u borbu sa jačim od sebe; uvijek možemo reči da nas bačeni kamen nije pogodio, a onda tek noću, u samoći, oplakivati, svoj kukavičluk... Trgni se čovječe.