Izdvajamo

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Poštovane džematlije, selam alejkum.

Na početku ovog mjeseca, tačnije 04. septembra imali ste priliku da pročitate članak o

pokretanju akcije u džematu Mutnik – Stari Grad koja je bila vezana za izgradnju šehidske

ploče i ograde oko mezarluka. Nakon tog članka, pojedine džematlije su došle kod Jasmin ef.

uplativši svoj prilog za navedene akcije.

Ono što možemo ovom prilikom istaći, jeste činjenica da je za proteklih 21. dan, od kako je

bio objavljen prvi članak o ovim akcijama, ukupno 21. osoba je uplatila svoj prilog.

Međutim, kad je riječ o šehidima džemata Mutnik – Stari Grad, niko se nije obratio da sugeriše

na neki nedostatak ili pogrešku u samom spisku šehida.

Možda je spisak na osnovu toga u potpunosti tačan i ispravan, ali vas još jednom

molimo da pogledate spiskove šehida kako bi smo izbjegli naknadna možda dopisivanja

ili ispravljanja. Ovo napominjemo iz razloga, zato što ćemo u skorije vrijeme

krenuti sa pripremama oko izgradnje šehidske ploče, ali i ako Bog da sa ogradom

oko mezarluka.

Naravno, ne u cjelosti jer financijskih sredstava još nedostaje.
Zato, ovom prilikom pozivamo sve one koji žele pomoći da uspješno realizujemo

ove akcije, da mogu svoj novčani prilog uplatiti kod Jasmin ef. Glamočanina.

Posebice pozivamo džematlije džemata                       Mutnik – Stari Grad da ukoliko nisu još

uvijek uplatili svoj novčani prilog da to ako mogu i učine.

 

SPISAK ŠEHIDA DŽEMATA MUTNIK – STARI GRAD

( Molimo vas da obratite dobro pažnju na spisak šehida kako bismo izbjegli kasnija prepravljanja )

1.      Alagić (Hakija) Sabahudin 1965 - 1992
2.      Alagić (Hilmija) Vahid 1954 - 1992
3.      Alagić (Hasan) Aiša   1926 - 1992
4.      Arifagić (Arif) Hamdija 1960 – 1992
5.      Arifagić (Avdo) Enver 1944 – 1992
6.      Arifagić (Avdo) Muharem 1953 – 1992
7.      Arifagić (Ekrem) Mehmed 1973 – 1992
8.      Arifagić (Huse) Razija 1922 – 1992
9.      Arifagić (Mustafa) Senad 1971 – 1992
10.    Arifagić (Mustafa) Zijad 1972 – 1992
11.      Arnautović (Sadik) Asima 1952 – 1993
12.      Avdagić (Šukrija) Hamdija 1950 – 1992
13.      Babić (Mehmed) Rasim 1947 – 1992
14.      Balić (Ekrem) Hamdija 1952 – 1992
15.      Bešić (Adem) Sead 1965 – 1992
16.      Bešić (Derviš ) Rifet 1961 – 1992
17.      Bešić (Muharem) Edin 1963 – 1992
18.      Blažević (Hamdija) Ahmet  1962 – 1992
19.      Blažević (Himzo) Fikret 1962  - 1992
20.      Blažević (Tahir) Kadir 1914  - 1992
21.      Dedić (Osman) Ahil 1949  - 1992
22.      Denić (Safet) Ibrahim 1950 – 1992
23.      Didović (Jusuf) Osme 1961 -  1992
24.      Hodžić (Mehmed) Nedžad 1971 – 1992
25.      Hodžić (Mustafa) Hamdija 1961 – 1992
26.      Hrnić (Jasim) Dalija  1947 – 1992
27.      Hrnić (Mumin) Harun  1967 – 1992
28.      Hušić (Atif) Ibrahim 1931 – 1992
29.      Kahrimanović (Adem) Saša 1967 - 1992                                                                                                       
30.      Kahrimanović (Alija) Muharem 1935 – 1992
31.      Kahrimanović (Sejdo) Hakija 1936  - 1992
32.      Kauković (Mehmed) Elvin 1972 - 1992
33.      Kevljanin (Teufik) Sead 1969 - 1992                                                                                                                  
34.      Kučuković (Mumin) Samir 1964 - 1992
35.      Kulašić (Ahmet) Smajo 1905 - 1992    
36.      Kulašić (Hasan) Hasiba 1908  -  1992                                                                   
37.      Kulašić (Muho) Vasif 1958 -  1992
38.      Kulašić (Omer) Abaz 1950 – 1992
39.      Kusuran (Eniz) Abaz 1964  -  1992
40.      Kusuran (Eniz) Mirsad 1970  - 1992
41.      Mahmuljin (Himzo) Redžep 1944  - 1992
42.      Mehmedagić (Ale) Hamdija 1930 – 1992
43.      Mujkanović (Hamdija) Husein 1966 – 1992
44.      Mujkanović (Hamdija) Sejad 1964 – 1992
45.      Muminhodžić  (Mustafa) Eniz 1935 - 1992                             
46.      Muratčehaić (Avdo) Salih 1947 – 1992
47.      Palislamović (Adem) Refik 1934 – 1992
48.      Palislamović (Fehim) Hatidža 1938 – 1992
49.      Paratušić (Mustafa) Safet 1940 – 1992
50.      Prusac (Mehmed) Saud 1943 – 1992
51.      Redžić (Mehmedalija) Amir 1968 – 1992
52.      Saldumović (Hamza) Bajazid 1955 – 1992
53.      Saldumović (Mehmed) Jasmin 1970  - 1992
54.      Sinanagić (Muret) Salih 1970 – 1992
55.      Šahbaz (Fadil) Nijaz 1958-1992                                                                                                                         
56.      Tadžić (Ibrahim) Mustafa 1945 – 1992
57.      Talić (Fadil) Fikret  1963 – 1992
58.      Trnjanin (Ale) Nedžib 1927 – 1992
59.      Trnjanin (Nedžib) Taib 1960 - 1992             
60.      Vejzović (Ahmo ) Emin 1910 – 1992
61.      Zulić (Ahmet) Meho 1902 – 1992
62.      Zulić (Hase) Đulka 1924  - 1992
63.      Zulić (Meho) Maida 1954 – 1992DODATNI SPISAK DONATORA ZA NAVEDENE AKCIJE
Bešić Muamer i Alen – 100 KM
Bešić Zehira – 100 KM
Blažević Ajka – 200 KM
Blažević Muhamed – 100 KM
Blažević Rasema – 70 KM
Dergić  - Hukić Saida – 50 KM
Hodžić Fadila – 100 KM
Hodžić Husein – 100 KM
Hodžić Taiba – 100 KM
Hušidić Fidesa – 100 KM
Hušidić Jusuf – 200 KM
Kapetanović Enes – 200 KM
Kauković Elvira – 200 KM
Krkić Hase – 150 KM
Mujagić Kasim i Mediha – 100 KM
Mujkanović Admir – 100 KM
Muminhodžić Iso i Hasema – 200 KM
Muminhodžić Nihad – 200 KM
Rušidi Ramo – 100 KM
Sinanagić Šefka – 200 KM
Talić Hanifa – 50 KM

DODNO PRIKUPLJENO NOVCA JE  2.720 KMPRVI ( VEĆ OBJAVLJENI ) SPISAK DONATORA ZA NAVEDENE AKCIJE

Adžemović Asima i Adil – 100 EURA
Alić Nedžad – 100 KM
Alić Šefik – 200 KM
Arifagić Abaz – 100 KM
Arifagić Avdija – 100 KM
Arifagić Emir – 200 KM
Arifagić Esad – 200 KM
Arifagić Husein – 20 KM
Arifagić Ibro – 200 KM
Arifagić Ismet – 200 KM
Arifagić Mirzet – 100 CHF i 50 KM
Arifagić Muhamed – 50 KM
Arifagić Rifet – 200 KM
Arifagić Sabahudin – 100 CHF i 50 KM
Arifagić Šaban – 200 KM
Arigafić Adem – 100 KM
Arigafić Hatemina – 100 KM
Arnautović Abdulah – 50 KM
Arnautović Mustafa – 50 EURA
Avdagić Namka – 100 EURA
Avdagić Orhan – 100 EURA
Babić Šemso – 200 KM
Bahonjić Hasan – 100 KM
Bahonjić Sefer – 50 KM
Balić Azra – 400 KM
Bešić – Redžepi Fatima – 50 KM
Bešić ( Adem ) Nedžad – 100 EURA
Bešić ( Muharem ) Hajrudin – 50 KM
Bešić ( Muharem ) Mehmed – 120 KM
Bešić ( Munib ) Nedžad – 100 KM
Bešić Abdulah – 50 KM
Bešić Edhem – 200 KM
Bešić Enver – 200 KM
Blažević Ekrem – 50 KM
Blažević Idriz – 100 KM
Ćirkić Said – 200 KM
Ćustić Hase – 20 KM
Ćustić Muharem – 100 EURA
Đonlagić Admir – 100 KM
Đonlagić Ahmet – 100 KM
Đonlagić Hase – 100 KM
Džihić Džemila – 50 KM
Forić Nisveta – 100 KM
Forić Rifet – 200 KM
Forić Sanel – 20 KM
Garibović Sead – 100 KM
Glamočanin ef. Jasmin – 200 KM
Grozdanić Zlatan – 20 KM
Hadžiosmanagić Midho – 200 KM
Henić Eniz i Devleta – 50 KM
Hodžić Halida – 100 KM
Hodžić Hatka – 100 KM
Hodžić Sada – 200 KM
Huremović Husein – 50 KM
Jakupović Sabahudin – 100 KM
Javor Ismet – 20 EURA
Kahrimanović Muris – 200 KM
Kahrimanović Salih – 50 EURA
Kahrimanović Zijad – 100 EURA
Kapetanović Refik – 100 EURA
Karabašić Zuhra – 50 EURA
Kulašić Adi – 100 EURA
Kulašić Albin – 100 EURA
Kulašić Alen – 10 EURA
Kulašić Emir – 20 KM
Kulašić Jasmin – 200 KM
Kusuran Damir i Selma – 100 KM
Kusuran Enes – 200 KM
Kusuran Zijad – 200 KM
Limmer Thomas i Kulašić Jasna – 50 EURA
Mehmedagić Emira – 50 KM
Mehmedagić Ferid – 200 KM
Mehmedagić Fikret – 200 KM
Mehmedagić Muhamed – 100 EURA
Mehmedagić Ramiza i Raif – 100 CHF
Mehmedagić Zlatan – 200 KM
Muminhodžić Dževad – 200 KM
Muminhodžić Fikret – 200 KM
Muminhodžić Ismet – 200 KM
Murtić Avdo – 100 KM i 50 EURA
Omerović Esed i Kulašić Albina – 50 EURA
Oruč Bahrija – 100 KM
Oruč Husein – 200 KM
Paratušić Amir – 200 KM
Paratušić Fatima – 50 EURA
Paratušić Sead – 100 KM
Paratušić Suljo – 100 KM
Prusac Sada – 50 KM
Pulić Esad – 200 KM
Rekić Adnan – 40 KM
Rekić Ajdin – 20 KM
Saldumović Sabahudin – 200 KM
Saldumović Salko – 200 KM
Seferović Dževad – 100 KM
Sinanagić Feho – 200 KM
Sinanagić Mesud - 150 KM                                                                                                                                                       Šečić Mustafa – 20 KM
Tadžić Šefika – 50 EURA
Taxi Mehin – 20 KM
Trnjanin Taiba – 100 KM
Turkanović Esad – 50 EURA
Turković Leon – 50 KM


UKUPNO PRIKUPLJENO NOVACA SA SVIM DONATORIMA IZNOSI :
12.840 KM  
1480 EURA
300 CHF
Molimo Allaha dž.š. da svako dobro djelo koje ste učinili i što ćete ako Bog da učiniti za

šehide i merhume, nađete kod Allaha dž.š. kao djelo od kojeg ćete koristi imati i

na ovom ali i na budućem svijetu. Amin

DŽEMATSKI ODBOR DŽEMATA MUTNIK – STARI GRAD

Hoce li ikad oprostiti,

Beco i Sadeta Medunjanin, ko smije oprostiti u ime njihovog Harisa, Ko ce oprostiti umjesto nastavnica: Velide i Asime Mahmuljin, hoce li im ikad oprostiti moj jaran Kockar ili moj Braco, ko ce im oprostiti u ime Damira Blaževica -Kroke, Hasana Mujicica Didinog, Brace i Mirse Bejdinih sinova, Zile i Ilkana iz Kozaruše, Muamera Kulenovica, Zoke i Ante Murgica, Mensurke Poljak i Majde Zulic, Ko ce oprostiti u ime Salke Sinanagica-Žutog ili u ime Ermina i Hirzada Bešica il’ Ademovic Emira, Hoce li iko smjeti oprostiti u ime Ekrema, Nedada i Velida, sinova Muhameda ef. Bešica, ili u ime trojice sinova majke Mejre ili trojice sinova majke Redžepe Oruc, ili trojice sinova Subhe Alic, njenog Zice, Zilhe i Bahrije ili Mehinih Ene i Ekrema, ko može oprostiti u ime šestorice Forica ili kompletne porodice Taiba Forica, ko u ime Eniza Blaževica koji je živ zapaljen u Kozarcu. Ko ce oprostiti u ime svih onih nevino pobijenih cijih se imena ne mogu sjetiti u ovom trenu?