Izdvajamo

Spisak donatora za akciju Grabić

(uplate do 14. januara 2016. godine)

 

PREZIME  I IME IZNOS Mjesto uplate

Bešić Bahrija 30 KM Kalata

Čolić Muste 50 KM Kalata

Ćehić Sadik i Sanijela 100 KM Kalata

Denić Husnija 50 KM Kalata

Grozdanić Behlil i Asima 200 KM Kalata

Grozdanić Elvira 50 KM Kalata

Grozdanić Elvira 30 KM Kalata

Grozdanić Muste 400 KM Kalata

Jakupović Asim i Džehva 200 KM Kalata

Jakupović Sead 40 KM Kalata

Jakupović Suad 20 KM Kalata

Kusuran Emin 50 KM Kalata

Kusuran Nusret 50 KM Kalata

Mujagić Almir 50 KM Kalata

Mujkanović Eniz 100 KM Kalata

Sadiković Dursum 50 KM Kalata

Sušić Kemal 50 KM Kalata

Sušić Šefik   100 KM Kalata

Velić Mina 100 KM Kalata

Dževad Tadžić sa porodicom 340 KM Brđani

Garibović Armin i  Elvira 350 KM Brđani

Tadžić Mehmed i Denis 140 KM Brđani

Toromanović Said ef. i Suvada 50 KM Brđani

Batić Ismeta   100 KM Kozaruša

Batić Redžep   100 KM Kozaruša

Bešić Asim 50 KM Kozaruša

Bešić Emir 220 KM Kozaruša

Bešić Munib 50 KM Kozaruša

Bilal Safeta   60 KM Kozaruša

Bilal Safeta   40 KM Kozaruša

Čaušević Elvedin 20 KM Kozaruša

Čaušević Elvis i Elvir 30 KM Kozaruša

Dautović Adem 100 KM Kozaruša

Deumić Bajro   100 KM Kozaruša

Grozdanić Kadir 100 KM Kozaruša

Halilović Husejn 20 EURA Kozaruša

Hušić Benjamin 50 KM Kozaruša

Hušić Enes 20 KM Kozaruša

Hušić Kerim   50 KM Kozaruša

Hušić Sakib   100 KM Kozaruša

Jakupović Amir 100 KM Kozaruša

Jakupović Fazila   50 KM Kozaruša

Jakupović Samir   100 KM Kozaruša

Jusufspahić Armin 100 KM Kozaruša

Jusufspahić Rabija   100 KM Kozaruša

Kilić Adem   50 KM Kozaruša

Mahmuljin Husnija   220 KM Kozaruša

Mahmuljin Muhamed   50 KM Kozaruša

Mahmuljin Safet   50 KM Kozaruša

Medić Ajša   100 KM Kozaruša

Melkić Zilha   100 KM Kozaruša

Mujčić Midhat   50 KM Kozaruša

Muniba  (rođ. Bešić) 40 KM Kozaruša

Muratčehajić Vahid 20 KM Kozaruša

Musafir 10 KM Kozaruša

Omerbašić Ilijaz 20 KM Kozaruša

Oruč Meho 50  KM Kozaruša

Sušić Mirsad   50 KM Kozaruša

Žerić Mirzeta   50 KM Kozaruša

Žerić Suad 50 KM Kozaruša

Mujkanović Dževad   20 KM Mujkanovići

Mujkanović h.Ajša   50 KM Mujkanovići

Mujkanović Omer   100 KM Mujkanovići

N.N. Australija 100 KM Mujkanovići

Žerić Redžep   40 KM Mujkanovići

Gerzić Suvad i  Zejna 200 KM Mutnik

Glamočanin Jasmin ef. 100 KM Mutnik

Fazlić Ishak 20 KM Ujedinjeni džemati

Šeperović Muharem ef. 20 KM Ujedinjeni džemati

Blažević  Omer 50 KM Hrnići

Blažević Almir 100 KM Hrnići

Hrnić  Ajdin ef. 50 KM Hrnići

Ihtijarević Mustafa ef. 40 KM Hrnići

Jakupović Haris 100 KM Hrnići

Jakupović Zijad   500 NOR.KRUNA Hrnići

Čuskić Nihad 40 KM Trnopolje

Čuskić Sead   50 EURA Trnopolje

D.Nermin 20 KM Trnopolje

Garibović Abdulah 50 KM Trnopolje

Garibović Emsud   40 KM Trnopolje

Grdan Enes   20 KM Trnopolje

Jakupović Said   20 KM Trnopolje

N.N. 20 KM Trnopolje

Sivac Abaz   20 KM Trnopolje

Sivac Bego 20 KM Trnopolje

Sivac Munib   50 KM Trnopolje

Turkanović Hase   50 KM Trnopolje

Turkanović Sulejman 50 KM Trnopolje

Demirović Elvedin i porodica 500 KM Medžlis

Grozdanić Zilha  i  Abaz 50 KM Medžlis

Hankić Nedžad  i Jasmina 100 KM Medžlis

Hotić Brenda 5 KM Medžlis

Huskić Enver i Sajma 100 KM Medžlis

Jakupović Adel   20 KM Medžlis

Jakupović Sead 20 KM Medžlis

Karabašić Alma 100 KM Medžlis

Kusuran Muhamed 100 KM Medžlis

M ujkanović (Izeta) Azra 20 EURA Medžlis

Mehmedagić Elvir   100 KM Medžlis

Mehmedagić Ferid   100 KM Medžlis

Melkić Edhem 100 KM Medžlis

Mujkanović Izet   100 KM Medžlis

Muratčehajić Edhem 100 KM Medžlis

Muratčehajić Suzana  i Armin 100 KM Medžlis

N.N. 50 KM Medžlis

Oruč Husein 50 KM Medžlis

Tadžić Benjamin 100 CHF Medžlis

Žene Donji Vakuf 100 KM Medžlis

Alić Amil 20 KM Kamičani

Alić Emir 20 EURA Kamičani

Alić Husein 20 KM Kamičani

Alić Kemal 20 KM Kamičani

Blažević Musema 50 KM Kamičani

Čolić Jusuf 30 KM Kamičani

Dedić Selma 40 KM Kamičani

Elkaz Ismet 50 KM Kamičani

Filović Amir 20 KM Kamičani

Forić Osme 20 KM Kamičani

Grozdanić Elvir 100 KM Kamičani

Grozdanić Jasmin 100 KM Kamičani

Gutić Suada 20 EURA Kamičani

Hrustić Anel 40 KM Kamičani

Hrustić Lejla 40 KM Kamičani

Huskić Edin 10 KM Kamičani

Huskić Hamdija 50 KM Kamičani

Huskić Ibrahim 50 EURA Kamičani

Jakupović Sejdo 50 KM Kamičani

Jaskić Asim-Asko 50 KM Kamičani

Jaskić Hatidža 500 CHF+100 KM Kamičani

Jaskić Omer 100 KM Kamičani

Kenjar Armin 50 KM Kamičani

Kenjar Edhem 20 KM Kamičani

Kenjar Muharem 100 KM Kamičani

Kevac Edin 200 KM Kamičani

Mahić Amir ef. 100 KM Kamičani

Mahmuljin Emir 50 KM Kamičani

Mahmuljin Teufik 50 KM Kamičani

Menković Ado i Azra 50 EURA Kamičani

Menković Husein 20 KM Kamičani

Mujanović Armin 100 KM Kamičani

Muranović Mirsad 200 KM Kamičani

Muranović Nedžad 100 EURA Kamičani

Murtić Halid 20 KM Kamičani

Pidić Smail 50 EURA Kamičani

Pidić Šuhra 50 KM Kamičani

Redžić Saud 50 KM Kamičani

Sivac Senad-Neno 50 KM Kamičani

Softić Elvedin 50 EURA Kamičani

Šišić Anes 20 KM Kamičani

Čustić Edin 100 EURA Žiroračun

Dergić Denijal 55 EURA Žiroračun

Hukić Elvir 94,56 CHF Žiroračun

Kenjar (Bajre) Besim 250 EURA Žiroračun

Muračević Samir 205,58 CHF Žiroračun

 

Napomene:

1. Trenutni vremenski uvjeti još uvijek ne omogučavaju započinjanje građevinskih radova koji su već dogovoreni dok to bude izvodljivo.

2. U slučaju da je u spisku načinjena greška molimo Vas da nam se javite na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., te da grešku ne shvatite namjernom.

 

Da Vas Uzvišeni Allah obilato nagradi i mnogostruko Vam nadoknadi sve što na putu Njegovu učinite!

Fond Solidarnosti Kozarac

"U svojoj sam sobi našao odgovor na pitanje: koji je ključ uspjeha? Plafon mi kaže da je ambicija visoka, prozor mi reče pogledaj svijet, sat reče da je vrijeme zlato, ogledalo mi reče: ne sudi nikoga po vanjštini, vrata mi rekoše: gurni jako da bi dostigao svoj cilj, i na kraju, pod mi reče: ostani skroman, ti si samo stvorenje."

Meša Selimović