Izdvajamo

Ovih dana sastali su se mještani Kamičana, zaseoka Kenjari-Pidići-Menkovići. Cilj sastanka bio je asfaltiranje puta. Sastanak je vodio, predsjednik savjeta MZ Kamičani, Mirzet Softić - Pajdo.

Na satanku je odlučeno da se pokrene, ODMAH, akcija za asfaltiranje ovih sokaka čija dužine je oko 1,5 km.
Izabran je građevinski odbor u sastavu:

Menković Uzeir
Kenjar Esad (Harin)
Elkazović Husein
Softić Mirzet - Pajdo MZ Kamičani

Odlučeno je sljedeće:
Mještani pored puta su dužni da uplate 4000 KM.
Dobrovoljni prilozi po želji, mještani unaprijed zahvalni.

Projekat podržava Grad Prijedor sa 40%, a vrijednost projekta je 180.000 KM.

U ovim sokacima je dosta lijepih kuća, dvorišta, a prilaz kućama je makadamski put. Obično pomislim kad nam neko sa strane dolazi i kaže "Sve vam je lijepo ovdje, kuća, dvorište, bašta, cvijeće...ali put jako ružan". Toliko novca smo uložili za kuću i oko kuće, pa možemo još malo, i poslije možemo normalno doći do svojih kuća.

Nijaz-Caja Huremović

Prof.dr. Lavić: RS jeste nastala na genocidu, sigurno nije nastala seobom “ptica selica”.