Izdvajamo

Grad Prijedor-Odjeljenje za prostorno uređenje

JAVNI POZIV

Obavještava se javnost da je na sjednici Skupštine Grada Prijedora, održanoj 13.06.2018. godine, donesena Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Kozarac i kontakt područja 2019-2039. godina (“Sl. glasnik Grada Prijedora” br. 9/18). U toku su pripremne aktivnosti na prikupljanju prijedloga i sugestija za planska rješenja u sklopu obuhvata Plana.

Izradom Urbanističkog plana će biti obuhvaćeno područje površine od oko 10 km2 koje zahvata centralni dio naselja Kozarac i djelove susjednih naselja u kontakt području. Područje obuhvata Plana grafički je prikazano na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave Grada Prijedor-Oglasna tabla na II spratu i na web-site-u: http://www.prijedorgrad.org/.

POZIVAJU SE zainteresovana lica. vlasnici nekretnina, korisnici prostora i učesnici u njegovoj izgradnji i uređenju, da uzmu učešća u izradi Plana DOSTAVLJANJEM PISMENIH PRIJEDLOGA I SUGESTIJA za planska rješenja na zemljištu u njihovom vlasništvu.

Pismeni prijedlozi i sugestije, dostavljaju se putem protokola Gradske uprave Grada Prijedor-Odjeljenju za prostorno uređenje u formi dopisa do 22.07.2019. godine.

Potrebne dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje (kancelarija br. 53, II sprat zgrade Gradske uprave).

Grad Prijedor-Odjeljenje za prostorno uređenje


"Ako pravdu ne nađeš na ovozemaljskoj sudnici, svoju parnicu usmjeri ka ahiretskoj sudnici, gdje će svjedoci biti meleki, gdje su sve tužbe brižno čuvane i gdje je sudija Najpravedniji i Najmudriji od svih!"

Aid el-Karni