Izdvajamo

Planinarski klub "Kozarački kamen"iz Kozarca, osnovan je 2017. godine, na inicijativu par ljubitelja planinarskog sporta i prirode. Po osnivanju kluba odmah su počeli sa aktivnostima planinarenja. Od prvog dana su veoma aktivni u planinarenju.
Poslije kratkog vremena Fadil Kulašić poklanja pola duluma zemlje PK Kozaračkom kamenu, odmah ispod Kozaračkog kamena.

Već početkom 2018. godine klub počinje sa aktivnostima za izgradnju planinarskog doma. Iste godina su uradili čišćenje parcele, sanaciju pristupnog puta, tako da se sad može autom do Kozaračkog kamena. Uradili su betonsku ploču za novi planinarski dom.

Predsjednik kluba Mirsad Muratčehajić nam priča da su ove godine pojačali aktivnosti u prikupljanju sredstava i gradnji doma.
Ovih dana su aktivni na izgradnji planinarskog doma ispod Kozaračkog kamena, a trenutno rade podizanje, sklapanje, kostura objekta, za prizemlje, sprat i krov. Objekat će biti sav od drveta. Ove godine planiraju samo da pokriju objekat, jer za dalje nemaju sredstava.
Ovom prilikom Predsjednik kluba Mirsad Muratčehajić poziva sve kozarčane, prijatelje planinarskog sporta i ljubitelje prirode da finansijski podrže gradnju planinarskog doma ispod Kozaračkog kamena.


"Ovdje je bila nagrada smrt. Kroz šta su prolazili logoraši, porodice žrtava, nijedna knjiga, nijedan film ne može opisati.
Mi koji smo imali čast i privilegiju da preživimo torture, preživimo logore, nama je u amanet ostavljeno da svjedočimo, da pričamo, da pozivamo sve one koji su preživjeli torturu, patnje, mučenje, logore, torturu u kućama, u dvorištima, avlijama, da pričaju o tome. To je borba za istinu, to je sprečavanje ponavljanja. Ono što smo mi prošli nebi trebalo smjela i ne trebaju preživjeti naša djeca. Istina na zločine u Trnopolju i sve druge logore ne smije biti zaboravljena." Kazao je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.

26.05.2017. god.