Izdvajamo

Nacrtom Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku na teritoriji grada Prijedora autoput prolazi kroz katastarske opštine Bistrica, Omarska, Lamovita, Kevljani, Kamičani, Petrov Gaj, Trnopolje, Kozarac, Kozaruša, Donji Garevci i Orlovci (Naseljena mjesta: Bistrica (Donja Bistrica), Omarska(Gornja Omarska), Lamovita(Gornja Lamovita), Babići, Kevljani, Kamičani, Petrov Gaj (Gornji Petrov Gaj), Trnopolje, Hrnići, Kozarac, Kozaruša, Gornji Garevci, Donji Garevci i Donji Orlovci.

Na adresi ispod može se pogledati detaljnije:

http://88.99.168.172/mapguide/fusion/templates/mapguide/slate/index.html?ApplicationDefinition=Library://ACG_PD/Fusion/PLAN.ApplicationDefinition ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Prijedora (www.prijedorgrad.org) ispod GIS banera na linku GIS mapa pristupa se GIS-u Grada Prijedora. Na webGIS karti GIS Grada Prijedora izborom opcije katastarske opštine , naseljena mjesta, dijelovi naseljenih mjesta i DPU u izradi_Plan parcelacije može se vidjeti obuhvat Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku na teritoriji grada Prijedora i kroz koje katastarske opštine i naseljena mjesta (dijelove naseljenih mjesta) prolazi planirana trasa autoputa.

http://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S9039_Mapa%20parcelacija.pdf

http://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S9035_PPO_PreglednaKarta.pdf

Uključivanjem opcije katastarske parcele iz DPU i izborom katastarske parcele na karte može se vidjeti kojoj katastarskoj opštini pripada parcela i kojim dokumentom prostornog uređenja je pokrivena (da li se nalazi u obuhvatu Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku). Dalje izborom opcije Idi na e-Katastar pristupa se Geoportalu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS (Javni uvid u katastarske podatke) gdje se izborom pretrage po parceli za Grad Prijedor može vidjeti na koje ime je upisana dotična parcela u katastarskom operatu.

Isti podaci se dobiju i pretraživanjem lokacija na GIS mapa na osnovu broja katastarske parcele i katastarske opštine.

Ovdje se može pogledati i preuzeti Pregledna karta Plana prostorne organizacije (PPO) i pojedinačni listovi PPO Nacrta Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku za teritoriju grada Prijedora.

Detaljan uvid u Nacrt Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku na teritoriji grada Prijedora može se izvršiti u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Prijedora.

http://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S9037_Tekst_PP_GradPrijedor_dvojezicno.pdf


Paradoks našeg vremena!

Naučili smo kako da preživljavamo, ali ne i kako da živimo. Dodajemo godine životu, ali ne i život godinama.

"Paradoks našeg vremena je da imamo veće zgrade, ali kraće živce; šire puteve, ali uže vidike; trošimo više, a imamo manje; kupujemo više, uživamo manje. Imamo veće kuće, a manje porodice; više udobnosti, a manje vremena; imamo više diploma, ali manje razuma; više znanja, a manje rasuđivanja; više stručnjaka, a još više problema; više znanja u medicini, a sve manje zdravlja.

Kaže Uzvišeni: “Znajte da život na ovom svijetu nije drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.” (El-Hadid, 20.)

#Lijepa_riječ