Izdvajamo

Kozarac u selu Brđani zaseok Alići-Javori počeli radovi istražni hidrogeoloških bušotina-pijezometara. Investitori radova su Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS i AD Vodovod Prijedor.

Direktor AD Vodovod Prijedor Vlado Reljić nam je rekao:
"Ove sedmice počeli su istražni hidrogeološki radovi u okviru koji je predviđeno bušenje dvije istražne bušotine na lokalnosti Alići, selo Brđani kod Kozarca, za mogućnost za snabdjevanje Kozarca i okolnih naselja pitkom vodom.
Trenutno Kozarac i okolna naselja snabdjevaju se iz Tukova. Visoki su troškovi električne energije za pumpanje. Tri pumpne stanice rade da bi snabdjeli taj dio potrošaća".

Finansiranje projekta:
"Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS je odobrio taj projekat i finansira 70%, a AD Vodovod Prijedor 30%. Vrijednost radova je ukupno 98000 KM.
Izvođać radova je iz Bijeljine, nadzorni Rudarski institut iz Prijedora.
Pripremni radovi su počeli 23.11.2020.danas 28.11. počeli bušenje".

Ideja došla na osnovu dokumentacije Rudnika Ljubija.
"Ideja za ovo potekla je na osnovu dokumentacije o izvedenim istražnim radovima 1975.godine koje je radio Rudnik Ljubija radi kvarcnih pjeskova. Tu je čitava mreža bušotina napravljena, AD Vodovod Prijedor su došli do tih tehničkih izvještaja i na osnovu toga i poslije toga urađeni su još neki istražni radovi. Na osnovu toga izrađen je projekat i ove sedmice počeli sa radovima".

"Poslije završetka radova znaćemo šta dalje, dali je to potencijalno, ima li vode ili nema", dodao je Vlado Reljić.

 Nijaz-Caja Huremović


Nismo stigli pobjeći prije čišćenja.

Za mlade da pojasnim šta je to čišćenje. To je kad vojska traži žive i koga nađu ubija, a ponekog su odvodili u logore.

Iz trapa smo slušali kad vojnici govore "Da mi ga je vidjeti živa, nož će mi zarđati".

Mi smo u skloništu (trapu) pokušavali ostati tihi u strahu da nas ne pronađu. Moj otac Bejdo i Asimov otac Vahid su bolovali astmu. U trapu koji je bio negdje 1,5 x 2,5m a visine nekih 90cm, a nas 13. Bilo je jako zagušljivo i kad se sjetim da smo i nuždu vršili tu, pitam se kako su njih dvojica uspjevali kašalj zabušavati. Ovo pišem i plačem...

Nijaz Huremović