Izdvajamo

 

Dalibor Pavlović i zvanično je danas podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Prijedora.

Predsjednik Skupšptine grada Mirsad Duratović potvrdio je da je jutros Pavlović, na propisanom formularu CIK-a BiH, potpisao da podnosi ostavku.

Ostavka će danas biti poslana Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Potom CIK BiH ima rok od 15 dana da verifikuje ostavku, te da pokrene proceduru za raspisivanje prijevremenih izbora za gradonačelnika. Rokovi su ne prije 30, a ne kasnije od 90 dana od verifikacije ostavke.

Do izbor novog gradonačelnika, njegove poslove i dužnosti obavljaće zamjenik gradonačelnika.

potvrđeno iz Gradske uprave.

"Vidiš ovu moju podignutu ruku, koja kao kameni cvijet osta, da svjedoči zločin vaš...
Vidiš ovaj cvijet sa latica pet, to je dokaz protiv vas, koje je vrijeme sačuvalo...
Vidiš li i čuješ vapaj moj, preklinjanje moje da me u životu ostavite...

Ova ruka moja osta podignuta, da te sjeća, i da pamtiš, da ti strah od Božije kazne ispunjava i noći i dane...

Predajem te Bogu Svemogućem ubico tijela i duha moga, neka ti Bog sudi, a ja ti oprostiti neću...."

Taif Rose 2013

Opširnije...