Izdvajamo

 

Kao dio projekta „Mir sa ženskim licem – Ženska inicijativa za suočavanje sa prošlošću“, Udruženje Prijedorčanki „Izvor“ organizuje javni događaj Promociju pokretanja akcije za podnošenje Prijedloga kojim bi se šest prijedorčanki iz Leksikona „100 žena-100 ulica po ženama“ uvrstile prilikom izmjena i dopuna naziva ulica. Javna promocija akcije će se održati u srijedu 22.06.2022. godine sa početkom u 18.00 sati, u Prijedoru, ulica Muharema Suljanovića 52.
Udruženje Prijedorčanki „Izvor“ kao dio ženske mirovne inicijative “Mir sa ženskim licem” u saradnji sa Forumom ZFD u periodu od aprila do avgusta 2020.godine je bilo dio istraživačkog tima, od ukupno 14 organizacija civilnog društva, koje su radile na istraživanju naziva i broja ulica u 12 gradova u Bosni i Hercegovini koje nose ime po ženama ili su povezane sa ženskim aktivizmom i iskustvom. Među njima su i ulice koje nose nazive po zajedničkim postignućima žena i muškaraca.
U 12 gradova/opština u našoj zemlji, od ukupno 4076 ulica, samo njih 115 (dakle samo 2,82 %) nosi ime po ženama. Kada je upitanju grad Prijedor, od ukupno 476 ulica, 16 nosi imena po ženama, što iznosi 3,36%. Rezultat te saradnje jeste i Leksikon „100 žena-100 ulica po ženama“ koji ima prije svega cilj da se kroz kulturu sjećanja u BiH vrednuje i čuva sjećanje na postignuća, iskustva, i doprinos žena kroz istoriju i danas. Prilikom pripreme leksikona o ženama koje su pomjerile granice u svojim zajednicama u Bosni i Hercegovini sa područja grada Prijedora našlo se 6 žena a to su Vera Višicki, Mira Cikota, Nada Ševo, Besima Kahrimanović, Dinka Kovačević, Milja Marin. Obzirom da će ovakve inicijative biti realizovane u 12 gradova Bosne i Hercegovine i bilo bi poželjno da Prijedor bude među prvima koji će ulogu žene u društvu učiniti vidljivijom i prepoznati značaj ove Inicijative odnosno prijedloga.
Ovim putem pozivamo nevladine organizacije i građane Prijedora da nam se pridruže u akciji dodjela naziva ulica po predloženim ženama, kao i medije da poprate ovaj događaj.

Udruženje Prijedorčanki „Izvor“

"Ako pravdu ne nađeš na ovozemaljskoj sudnici, svoju parnicu usmjeri ka ahiretskoj sudnici, gdje će svjedoci biti meleki, gdje su sve tužbe brižno čuvane i gdje je sudija Najpravedniji i Najmudriji od svih!"

Aid el-Karni