Izdvajamo

 

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS uputilo je poziv građanima da legalizuju bespravno izgrađene objekte.

Vlasnici, odnosno investitori, bespravno izgrađenih objekata dužni su da zahtjev za legalizaciju podnosu u roku od dvije godine računajući od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno najkasnije do 24. 05.2015. godine.

Iz Ministarstva navode da objekti izgrađeni prije prvog aerofotogrametrijskog snimanja izvršenog za područje jedinice lokalne samouprave do kraja 1980. godine smatraju legalno izgrađenim.

Dodaju da se smatra da svi koji su ranije podnijeli zahtjev za legalizaciju u skladu sa tada važećim propisima, smatra da su podnijeli zahjev u smislu Zakona, a postupak će se okončati prema odredbama propisa koji je povoljniji za investitora.

Objekti koji se ne mogu legalizirati tj. kojima neće biti izdana naknadna građevinska dozvola su oni objekti koji su izgrađeni, rekonstruisani ili dograđeni na zemljištu nepovoljnom za građenje kao što je klizište, močvarno zemljište, zemljište izloženo poplavama ili drugim elementarnim nepogodama.

Također dozvolu neće moći dobiti objekti od materijala koji ne osigurava trajnost i sigurnost objekta, te ukoliko je objekt izgrađen na površinama javne namjene ili zemljištu planiranom za uređenje i izgradnju objekata ili površina javne namjene za koje se u skladu sa posebnim propisima utvrđuje javni interes.

Također neće moći biti legalizirani ni objekti koji su izgrađeni u 1. zoni zaštite prirodnog dobra, odnosno u zoni zaštite kulturnog dobra od posebnog značaja ili dobra uvrštenog u listu svjetske kulturne baštine.

Procjenjuje se da u RS ima oko 85.000 bespravno izgrađenih objekata, a njihovi vlasnici sve dok ne riješe legalni status tih objekata ne mogu nesmetano raspolagati tom imovinom.

ekapija.ba


Draga braćo i sestre, vama poručujem da se nikoga osim Uzvišenog Allaha ne bojite i da istinu ni od koga ne krijete, već je svim ljudima oko sebe uporno govorite. Ne sjećajte se šehida svojih samo učenjima Kur'ana i dova, već ih se sjećajte vašim svjedočenjima o njihovoj nevinosti i komšijskoj krvoločnosti. Sjećajte ih se upiranjem prsta u njihove ubice. Sjećajte ih se svjedočenjem na sudovima. Sjećajte ih se tako što ćete djecu i unučad svoju učiti ko ih je ubio. Čuvajte ova polja koja su krvlju njihovom natopljena. Čuvajte ovu planinu po kojoj su kosti njihove rasijane. Čuvajte državu Bosnu i Hercegovinu zbog koje su oni ubijani. Budite ponosni na vjeru svoju čistu, naciju svoju hiljadugodišnju, jezik svoj bosanski! Budite ponosni na šehide svoje, bilo one koji su svoje živote izgubili nakon agresorskog upada ili one što se boriše u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine.

Mr. Amir ef Mahić
25.05.2017. god.