Izdvajamo

 

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO
“KOZARA”  U.G. -  KOZARAC
Maršala Tita bb. Kozarac


O B A V J E S T

Obavještavaju se članovi Skupštine  Kulturno umjetničkog društva “Kozara” U.G. Kozarac, da će se Izvještajna Skupština udruženja održati, dana 31.01.2015.godine (subota), u Sali Mjesne zajednice  Kozarac, sa početkom u 19.00 sati.

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći dnevni red:

1.Podnošenje i usvajanje  Izvještaja o radu i finansijskog  izvještaja za 2014.g.,
2.Podnošenje i usvajanje  Plana rada i finansijskog plana za 2015.g., 
3.Razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora,
4. Razno,

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE   
Hamdija Joldić

"Vidiš ovu moju podignutu ruku, koja kao kameni cvijet osta, da svjedoči zločin vaš...
Vidiš ovaj cvijet sa latica pet, to je dokaz protiv vas, koje je vrijeme sačuvalo...
Vidiš li i čuješ vapaj moj, preklinjanje moje da me u životu ostavite...

Ova ruka moja osta podignuta, da te sjeća, i da pamtiš, da ti strah od Božije kazne ispunjava i noći i dane...

Predajem te Bogu Svemogućem ubico tijela i duha moga, neka ti Bog sudi, a ja ti oprostiti neću...."

Taif Rose 2013

Opširnije...