Izdvajamo

Redovna izvještajana skupština Kulturno umjetničkog društva “Kozara” Kozarac održana je u subotu, 31. januara, u prostorijama mjesne zajednice Kozarac. Na Skupštini su usvojeni Izvještaj o radu Udruženja i Financijski izvještaj za 2014.godinu, Program rada i Plan prihoda i rashoda za 2015.godinu.Usvojenim Izvještajem o radu istaknuto je da je u prošloj godini, uprkos  finacijske krize, Udruženje uspjelo kupiti komplet Makedonskih narodnih nošnji, zamjeniti dio dotrajalih djelova narodnih nošnji za potrebe Folklorne sekcije, kupiti novu klavijaturu za Muzičku sekciju, te je u donaciji dobilo ormare za čuvanje narodnih nošnji, a završene su i sve pripremne radnje za pokretanje nove Sekcije ručnog rada.
Osim toga, u toku godine Kulturno umjetničko društvo je ostvarilo i brojna gostovanja, od kojih su istaknuti nastupi u Ključu, D.Vakufu, Travniku, Puli (R Hrvatska) i učešće na 2. Viteškom festivalu sevdalinke u Vitezu.Programom rada za ovu godinu predviđeno je više ciljeva i zadataka, između ostalog jačanje Muzičke sekcije i Sekcije ručnog rada, organizacija kulturnih manifestacija, kupovina narodnih nošnji, gostovanja i nastupi u BiH i inostranstvu.

Plan predviđa da se sredstva za rad društva obezbjede iz više izvora, budžeta Grada Prijedor, kandidovanjem projekata kod entitetskih i državnih organa, ambasada i međunarodnih organizacija, sponzora, članarine, donacija i dobrovoljnih priloga građana.Skupština je jednoglasno prihvatila da se, na lični zahtjev,  razrješi dužnosti član  Upravnog odbora Refija Arifagić, a za novog člana Upravnog odbora Udruženja imenuje Suvad Blažević.

Nakon završetka radnog djela, prisutni članovi Udruženja nastavili su druženje uz skromnu zakusku.


Ovdašnja osnovna škola, koju pohađa 340 učenika, posebna je priča. Ne tako davno bila je među najvećima u bivšoj zajedničkoj državi, brojeći i do 3.800 učenika. I danas su u njenim klupama učenici Bošnjaci, Srbi, Ukrajinci, Romi. Isto je i s nastavnim osobljem.

Al-Jazeera 01.2017.