Izdvajamo

Broj:  02-sl/15
Datum: 31.3.2015. god.


O B A V J E Š T E NJ E


Obavještavamo studente i učenike srednjih škola, čije je mjesto prebivališta u Gradu Prijedoru,  da mogu podnijeti zahtjev za jednokratnu materijalnu pomoć.
Uz zahtjev je potrebno  priložiti sljedeću dokumentaciju:

-    Uvjerenje CJB Prijedor o prebivalištu,
-    Potvrdu fakulteta, odnosno srednje škole o redovnom upisu školske       2014/15. godine,  kao i potvrde o redovnom školovanju na fakultetu ili srednjoj školi za članove domaćinstva koji  pohađaju srednju školu ili fakultet,
-    Kućnu listu,
-    Uvjerenje o prosječnim primanjima za prošlu godinu, za zaposlene članove domaćinstva,
-    Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS – filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva,
-    Uvjerenje Centra za socijalni rad – filijala Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
-    Rješenje o starateljstvu za samohrane roditelje Centra za socijalni rad,
-    Medicinsku dokumentaciju za teže oboljelog člana domaćinstva,
-    Fotokopiju  kartice tekućeg računa.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.
Zahtjev sa prilozima  dostaviti putem pošte  na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg Oslobođenja br. 1, 79101 Prijedor, ili direktnom predajom na prijemnom protokolu Grada.

Napomena: Podnosioci zahtjeva koji su neke od traženih dokumenata već podnosili  Odjeljenju za društvene djelatnosti, prilikom prijave na konkurs za stipendije, a  iste  mogu podići  u  pisarnici, fotokopirati i priložiti uz zahtjev.        
Ovo Obavještenje biće objavljeno na internet stranici Grada Prijedora (www.prijedorgrad.org ) i na Info pultu Gradske uprave.


GRADONAČELNIK
Marko Pavić

 


...počinje priču o Kozarcu Ibro Kahrimanović: "Kozarac živi zahvaljujući dijaspori, odnosno Kozarčanima koji su se nakon progona zaustavili u evropskim zemljama, u Americi. Ali, iz ljubavi, iz nekakvog svog kozaračkog inata ponovo su izgradili ovo mjesto, čime je Kozarac postao simbol povratka u BiH. Istina, najveći broj njih dolazi za novogodišnje praznike i tokom ljeta, ali ono što su izgradili ovdje – kuće, drugi objekti – garancija su da će se vratiti zastalno i nastaviti živjeti ovdje."