Izdvajamo

Nakon dvomjesečnih aktivnosti na osnivanju mjesnih odbora na ovome području, Nezavisna bosanskohercegovačka lista je prije dva dana izabrala i Gradski odbor, što je bio jedan od ciljeva ove stranke za ovaj period.

U prijatnoj atmosveri, na drugom spratu diskoteke Aqua, izabrani su predsjednik i članovi Gradskog odbora. Za Predsjednika Gradskog odbora izabran je Midhad Pihić dok su za članove odbora izabrani: Softić Mirzet, Mediha Mahić, Emina Sivac, Bekir Delić, Nadir Nuhagić i Ahmet Kahrimanović.

Nakon ovih aktivnosti stekli su se uslovi za daljnje djelovanje stranke u lokalnoj zajednici, radeći na boljoj vidljivosti kao i pripremama za naredne lokalne izbore.

Pored ovih, radilo se i na aktivnostima izvan Bosne i Hercegovine, tačnije u Americi u gradu St. Louisu gdje je osnovan Mjesni odbor NBL na čelu sa Suadom Softićem a planirano i još jedno u američkoj državi Yowa u gradu Des Moines.


Laganim koracima Nezavisna bosanskohercegovačka lista korača po političkoj pozornici na ovome području i postaje nova politička realnost, koju će, nadamo se, građani prepoznati i podržati, kao slamku nade u promjene i bolje životne uslove u našoj lokalnoj zajednici.


Kakav sram? Dok danas polugetoizirani Bošnjaci u mimohodu hodaju Prijedorom, iz bašta kafića, smijulje im se saučesnici asasina. Dok LJUDI, jedni uz druge, sa bijelim trakama obilježavaju četvrt vijeka od početka masakra neviđenih razmjera, u Prijedoru se juče slavilo.

Šta se slavilo, zaurlikaće zdrav razum?

Slavila se godišnjica "oslobođenja grada". Dan grada, rekoše.

Zapitajmo gospodu iz Grada Prijedora:

Jel' to dan kada ste ozvaničili ubijanje hiljada svojih sugrađana, među kojima 102 djece, kada ste protjerali i u logore strpali desetine hiljada ljudi?

Jel' to dan kada ste ozvaničili pljačku, paljevinu i nezakonito useljavanje u nesrpske kuće i stanove?

Jel' to dan kada su vam monstrumi postali heroji i "branioci"?

Jel' to dan kada ste obrukali sebe sve do svog šestog koljena i kada ste unizili svoj narod u ime nekakve bolesne ideje?

Jel to dan kad vam je na um pala nacistička ideja da ljudima na kuće stavljate bijele čaršafe, a oko ruku bijele trake, kako bi krvnicima omogućili i olakšali ubijanje?

Jel' to dan kada ste stvorili spiralu zla i mržnje, koja do dan danas usisava u sebe sve što se kreće Potkozarjem?

Jel' to dan kada ste iskopali prvi busen u Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici nakon Drugog svjetskog rata?

Jel' to dan od koga vam djeca po svijetu spuštaju pogled i od sramote lažu odakle su?

Jel' to dan kad ste pljunuli po Mladenu Stojanoviću, po partizanskim tekovinama i onako đuture se upisali u četnike krvoloke?

Šta li slavite i obilježavate, doli svoje nemoći, bruke, jada i sramote!?

Dragan Bursać
31.05.2017.