Izdvajamo

Prednost prilikom prijema u radni odnos na mjesto profesora islamske vjeronauke imaju kandidati s utvrđenim statusom borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, utvrđenim statusom ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i utvrđenim statusom porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

 Piše: Dženeta Sarić-Kozić

JU Poljoprivredno-prehrambena škola u Prijedoru raspisala je konkurs na mjesto profesora islamske vjeronauke, na određeno vrijeme. Osim općih uslova, prednost imaju oni koji su članovi porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata bh. entiteta RS.

Ovo nije prvi put da se dešava, govori nam Mirsad Duratović, zastupnik Skupštine Grada Prijedora. On će podnijeti prijavu ombudsmenu za ljudska prava BiH.

 

 – Ovaj primjer je standardan i vrijedi za sve ostale i slične konkurse, ali ovaj se ističe i pokazuje koliko entitetske vlasti nemaju osjećaja za manjinske zajednice. U ovom slučaju govorim o diskriminaciji u procesu zapošljavanja. Ovo je još jedan od primjera institucionalne diskriminacije manjinskih zajednica u mjestima povratka i davanja povlaštenog položaja boračkoj populaciji u odnosu na civilne žrtve rata, rekao je Duratović za Hayat.ba.


hayat.ba


"Skloni obuću kad prelaziš Unu,Savu,Drinu. Operi noge u rijekama Bosna je ćilimom zastrta." Nedžad Ibrišimović