Izdvajamo

Udruženje žena Kamičani 2015, su organizovale izlet na Kozaru, vikend naselje na Poljani, a domačin im je bila Murisa i njen muž Edin Softić.
One su putovale traktorom, dosta neobičan način, a opet jako zanimljivo. Bilo je tu vriske, smjeha, galame, šale....Gore kod Murise jela i pića u izobilju. Naravno, kao i uvijek ja sam jedno vrijeme proveo sa njima na Poljani, pravio slike i video.

Nijaz-Caja Huremović

"Vidiš ovu moju podignutu ruku, koja kao kameni cvijet osta, da svjedoči zločin vaš...
Vidiš ovaj cvijet sa latica pet, to je dokaz protiv vas, koje je vrijeme sačuvalo...
Vidiš li i čuješ vapaj moj, preklinjanje moje da me u životu ostavite...

Ova ruka moja osta podignuta, da te sjeća, i da pamtiš, da ti strah od Božije kazne ispunjava i noći i dane...

Predajem te Bogu Svemogućem ubico tijela i duha moga, neka ti Bog sudi, a ja ti oprostiti neću...."

Taif Rose 2013

Opširnije...