Izdvajamo

Indeks članka

Alić (Ermina) Edin 500 E
Alić (Huseina) Emir 500 E
Alić (Mehe) Nedžad 500 KM
Alić (Muharema) Munib 500 KM
Alić (Muharema) Nihad 250 KM
Alić (Namke) Mesud 500 KM
Alić (Namke) Mirsad 500 KM
Alić (rasima) Asim 50 E
Alić (Rasima) Fadil 200 KM
Alić (Safeta) Ilijaz 500 E
Alić Amil 500 KM
Alić Dževad 500 E
Alić Emil 137 KM
Alić Emir 500 E
Alić Emira 50 E
Alić Enes 1500 KM
Alić Esad 1400 KM
Alić Husein 1000 E
Alić Ismal 1000 KM
Alić Ismet 300 E
Alić Ismeta 500 KM
Alić Jasim 500 E
Alić Mevla 150 KM
Alić Ramiz 300 KM
Alić Sabahudin 100 KM
Alić Smail 500 E
Alić Šaban 500E
Alić Vasif 500 E
Alić Zlatka 100 KM
Alihodžić Huse 500 KM
Aližć (Adema) Namka 1950 KM
Amat Muhidin 100 KM
Bešić Mujo i Bahra 500 KM
Bešić Senaid i Šaha 260 KM
Čirkin R. Emir 100 KM
Čuskić Mediha 274 KM
Ćustić Tima 98 KM
Džihić Mevla 50E
Džihić Zuhra 569 KM
Đonlagić Arif 100 KM
Đonlagić Emka 101 KM
Đonlagić Šuhra 200 KM
Fazlić (Muharema) Nihad 200 E
Fazlić Ajdin 100KM
Fazlić Bakir i Fazila 500 KM
Fazlić Enes 100 KM
Fazlić Esad 100 KM
Fazlić H. Mirhad 205 KM
Fazlić Ibrahim 500 E
Fazlić Mirsad i Elma 100 KM
Forić  (Osmana) Senad 200 KM
Forić  Bejdo i Harka 600 E
Forić (Elvira) Ismet 229 KM
Forić (Hasana) Rifet 500 E
Forić (Huseina) Jasmin 200 E
Forić (Idriza) Mustafa 300 E
Forić (Jasmina) Zinajda 200 E
Forić (Mahmuta) Samir 500 KM
Forić (Mehe) Mehmed 500 E
Forić (Muharema) Senad 200E
Forić (Mustafe) Husein 500 E
Forić (Mustafe) Husein 500 E
Forić (Sefera) Rifet 100 E
Forić (Sejde) Hamed 800 E
Forić (Sejde) Husein 400 E
Forić (Sejde) Husein 600 E
Forić (Sulejmana) Rifet i Hidajeta 1500 E
Forić Admir 500 KM
Forić Asima 300 KM
Forić Avdija 500  E
Forić Bejdo 300 E
Forić Džemila 100 E
Forić E. Halim 200 E
Forić Fatima 100 KM
Forić H. Sanel 500 E
Forić Hamed 200 E
Forić Idriz 800 E
Forić M. Esad 200 E
Forić Maše 100 KM
Forić Meho i Hasnija 2097,5 KM
Forić Mirsad i Šefka 100 E
Forić O. Senad 500 KM
Forić Osme 1000 E
Forić Sabit 300KM
Forić Sakib i Irma 500 KM
Forić Sanel  i Senada 2000 E
Forić Sejad 300 E
Forić Selima 50 KM
Forić Senada 250 E
Forić Š. Avdija 500 E
Forić Šaban i Elvira 5000 KM
Forić Taib 1000 E
Grbić Edita 500 E
Gutić Namka 50 E
Gutić Šefik 50 KM
H. Sevlet 15 E
Hadžić Teufik ef. 100 KM
Hodžić Hasan 50 KM
Hodžić Šaha 100 KM
Hrustić  (Ibre) Siba 200KM
Hrustić (Rame) Aiša 28 KM
Hrustić Aida 50 E
Hrustić Džemal 50 E
Hrustić Jasmina 50 E
Hrustić Kasim i Nihad 500 KM
Hrustić Kemal 50 E
Hrustić Rasim i Mirsad 200 KM
Hrustić Sefer i Aiša 1000 E
Huskić Hamdija 50 E
IKC SINDELELFINGEN 480 E
Jakupović (Emina) Arif 100 KM
Jakupović (Hasana) Mehmed 100 KM
Jakupović (Huse) h. Hasan 500 KM
Jakupović (malića) Rabija 500 KM
Jakupović Arifa 50 E
Jakupović Ćazim 50 E
Jakupović Elvis 350 KM
Jakupović Mirhad i Zarka 400 KM
Jakupović Rasim 100 E
Jakupović Refik 100 KM
Jakupović Sejdo 200 KM
Jakupović Zijad 140 KM
Jakupović Zijada 50 E
Jaskić  Arif i Temama 200 E
Jaskić Aiša 200 KM
Jaskić Jusuf 500KM
Jaskić Muharem i Devla 240 KM
Javor Dževad 200 E
Karabašić Alma 50 E
Kenjar Muharem 50 E
Kešić Fehima 100 KM
Kešić Fehima i Džemal 1000 KM
Kešić Hata 100 E
Kešić Hilmija 2000 KM
Kešić Mirsad 300 E
Kešić Mirzet 300 KM
Kešić R. Jasmin 50 KM
Kešić Sabahudin 100 KM
Klipić Nesiha 100 E
Kraišnik Alema 100KM
Kraišnik Alemai Mirsad 50 E
Kraišnik Almir 100 KM
Kraišnik Almir 197,5 KM
Letić Aiša 50 E
Loznica Medina 300 E
Mahić (Bakira) Saud 100 E
Mahić Aiša 100 E
Mahić Amir ef. 1000 E
Mahić Mustafa 100 KM
Mehanović Sandi 100 KM
Mehmedagić Sejada 50 KM
Mujanović Said 100 KM
Muzaferović Omer 150 E
Paratušić Kemal 100 E
Poljak Emira 100 KM
Poljak Smail 100 KM
Sinanagić Ismeta 50 KM
Softić (Mehe) Husein 200 KM
Softić (Rahima) Elvir 100 KM
Softić Elvedin 100 KM
Softić h. Ahmo 100 KM
Softić Hasan 100 KM
Softić Hatemina i Nedžib 100 E
Softić Nedžad 100 KM
Softić Samir 300 KM
Softić Senada 50 E
Šahbaz Betina 50 E
Šahbaz Eldin 40 E
Šahbaz Emsud 50 KM
Šahbaz Enes 100 E
Šahbaz Ifeta 100 KM
Šahbaz Irfan 100 E
Šahbaz Kemal 100 E
Šahbaz Mehmed  100 E
Šahbaz Smajo 150 E
Šahbaz Šaban 100 KM
Šeperović  Muharem ef. 100 KM
Terzić Subha i Džaferović Medin 200 E
Tihak Hamdija 50 E
Turkanović M. Nijaz 100 KM
Zahirović Almedin 335 KM

 

Kakav sram? Dok danas polugetoizirani Bošnjaci u mimohodu hodaju Prijedorom, iz bašta kafića, smijulje im se saučesnici asasina. Dok LJUDI, jedni uz druge, sa bijelim trakama obilježavaju četvrt vijeka od početka masakra neviđenih razmjera, u Prijedoru se juče slavilo.

Šta se slavilo, zaurlikaće zdrav razum?

Slavila se godišnjica "oslobođenja grada". Dan grada, rekoše.

Zapitajmo gospodu iz Grada Prijedora:

Jel' to dan kada ste ozvaničili ubijanje hiljada svojih sugrađana, među kojima 102 djece, kada ste protjerali i u logore strpali desetine hiljada ljudi?

Jel' to dan kada ste ozvaničili pljačku, paljevinu i nezakonito useljavanje u nesrpske kuće i stanove?

Jel' to dan kada su vam monstrumi postali heroji i "branioci"?

Jel' to dan kada ste obrukali sebe sve do svog šestog koljena i kada ste unizili svoj narod u ime nekakve bolesne ideje?

Jel to dan kad vam je na um pala nacistička ideja da ljudima na kuće stavljate bijele čaršafe, a oko ruku bijele trake, kako bi krvnicima omogućili i olakšali ubijanje?

Jel' to dan kada ste stvorili spiralu zla i mržnje, koja do dan danas usisava u sebe sve što se kreće Potkozarjem?

Jel' to dan kada ste iskopali prvi busen u Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici nakon Drugog svjetskog rata?

Jel' to dan od koga vam djeca po svijetu spuštaju pogled i od sramote lažu odakle su?

Jel' to dan kad ste pljunuli po Mladenu Stojanoviću, po partizanskim tekovinama i onako đuture se upisali u četnike krvoloke?

Šta li slavite i obilježavate, doli svoje nemoći, bruke, jada i sramote!?

Dragan Bursać
31.05.2017.