Izdvajamo

Pogrebno preduzeće Sinanović koje je osnovano 1986 godine u Sanskom Mostu kao prvo privatno pogrebno preduzeće pored svoje dvije ispostave u Sanskom Mostu i Kozarcu proširuje djelatnost na teritoriji Skandinavije sa sjedištem u Stockholmu gdje pruža kompletne pogrebne usluge iz cijele Skandinavije u sve zemlje Balkana i sa ispostavom u Minhenu koja je zadužena za prevoz iz centralne evrope.

Nema saudijskog islama, bosanskog islama, turskog islama. Ima jedan Islam koji vrijedi za sve ljude.

Mr. Safet Kuduzović