Izdvajamo

Poštovani Kozarčani i Kozarčanke,
sa radošću vas obavještavamo da nakon pozitivno dobivenog rješenja o registraciji H.O Kozarac,
počinjemo sa našim Humanitarnim radom. Otvaranje Humanitarnog bankovnog računa se privodi
kraju, detaljni podatci će biti objavljeni.
Na osnovu prve tačke statuta H.O Kozarac kao i prijedloga mnogih naših građana, također i ljudske
odgovornosti naša prva akcija je pomoć našim socijalno ugroženim sugrađanima.
Cilj i želja nam je redovna mjesečna novčana ili materijalna pomoć, koja bi bila dodjeljivana po osnovu
stepena socijalne ugroženosti naših sugrađana. Visina pomoći ce zavisiti od stanja našeg bankovnog
računa.
Apeliramo da nam pomognete oko evidentiranja osoba koje spadaju u kategoriju socijalno ugroženih
lica, pomoću našeg formulara o opisu takvih lica (kojeg šaljemo u prilogu).
Zavisno od broja članova i priliva sredstava radićemo i druge vrste pomoći, šaljite nam vaše prijedloge.
Pozivamo vas na zajedničko djelovanje, kako bi smo dugoročno radili i rješavali mnogobrojne situacije
u našem Kozarcu. Budimo humani.
Srdačno vas pozdravlja,
Vaš Radni Tim – H.O Kozarac

Budite ponosni na naše kozaračke borce, oficire i generale armije Republike Bosne i Hercegovine. Budite ponosni na naše očeve i majke, braću i sestre, jer oni živješe i umiraše časno. Budite ponosni jer pripadate narodu koji tlačen, proganjan i na pravdi Boga ubijan, a koji druge nije tlačio, proganjao i na pravdi Boga ubijao! Spram dušmanima budite ponosni i prkosni, a spram svojom braćom i prijateljima ponizni i milostivi! Neka nas sviju Uzvišeni Allah na tom putu pomogne!

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.