Izdvajamo

 

Islam Melkić-Kićo, predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođaća AGRARIJA Kozarac, do sad mnogo akcija pokrenuo sa svojim drugovima iz udruženja.
Danas treba njemu pomoć
Juče je imao nezgodu sa traktorom, blok motora je totalno puko.
Mehaničari kažu da je, za opravku potrebno oko 5000 KM
Kolege iz udruženja AGRARIJA su odlučili da pokrenu akciju za dobrovoljno prikupljanje sredstava i da se Kići popravi ili kupi drugi traktor.
Raja koji žele pomoći, novac mogu upltiti kod Almira Hrustića.
Almirov broj tel je 065536532

Mislim na moju djecu, mislim na djecu cijelog svijeta. Oni su nevini. Ne bi ih trebalo hraniti mržnjom pa da sutra postanu gori od onih koji su nam napravili toliko zla.

Ipak...Ipak treba im reci da bar znaju. Ne moraju niti da mrze niti da praštaju.

Oni to ne mogu za nas uciniti ali moraju znati da im se isto to može desiti.