Izdvajamo

 

U Švicarskoj prošle sedmice izašla je knjiga "Hatka". Pisac knjige Jeanette Blank iz Švicarske.

Rat u Bosni i Hercegovini stigao je do Kozarca u maju 1992. Hatka (Hatka Blažević-Remić) je tada mlada žena, trudna sa trećim djetetom. Njena dva sina imaju jedva dvije i četiri godine.
Trideset godina kasnije Hatka konačno govori o svojim iskustvima. Oni su njihova sopstvena, individualna sjećanja na razorna vremena – a ipak Hatkina priča predstavlja mnoge žene sa djecom u ratu i bježe.

Hatkina je odavno želja da uhvati svoja sjećanja na ono što se dogodilo tokom rata u Kozarcu 1992. godine i vrijeme njenog dvogodišnjeg bijega u Švicarsku – za svoju porodicu, ali i za sebe i za sve žene koje su, poput nje, bile stradale su žrtve rata. Hatkin prikaz oblikovan je njenim subjektivnim iskustvima, a ipak se ta patnja ponavlja u svakom ratu.
Da bi se knjiga mogla napisati, prethodile su sedmice diskusija i 2021. istraživanja na licu mjesta u Kozarcu. Zajedno sa autorom, Hatka je konačno smogla snage i hrabrosti da zajedno posjeti najvažnija mjesta iz tada. Od rata se nije usudila otići na ova mjesta. Ali Hatka se bori, tada kao i sada.
Knjiga je samoizdata kao privatni projekat. Posvećen je Hatkinoj djeci i unucima.

Štampana je na Njemočkom jeziku

Može se naručiti direktno od mene (košta CHF 20.-).
Možete naručiti putem kontakt forme na blogu Jeanette Blanks:
https://von-der-freiheit-zu-traeumen.blog/

 

Budi ti ta osoba zbog koje - kada je ljudi vide - kažu - na dunjaluku ima još dobra, nije sve umrlo!