Izdvajamo

 

Osiguranici, koji će u toku naredne godine ispuniti uslove za sticanje prava na starosnu penziju, treba da se obrate u poslovnicu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske radi kompletiranja dokumentacije i uređenja podataka potrebnih za postupak rješavanja o pravu na penziju.
Iz Fonda su naveli da je poziv upućen s ciljem efikasnijeg rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju.

Osiguranici se prijavljuju u poslovnicu Fonda PIO prema mjestu svog prebivališta, a preporučuje se da ponesu raspoloživu dokumentaciju kao što su radne knjižice ili fotokopije radnih knjižica, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem, potvrdu staža iz drugih država, ako je prethodno pribavljena, kao i druge dokaze o stažu ako ih osiguranik posjeduje.

Fond posebno apeluje da osiguranici, koji imaju navršenog staža osiguranja van Republike Srpske, u drugim državama i Federaciji BiH, podnesu zahtjev za potvrdu staža iz inostranstva putem Fonda i prije samog podnošenja zahtjeva za penziju, s obzirom na to da se za taj dokument, bez kojeg se ne može donositi konačno rješenje o ostvarivanju prava, iz pojedinih država potražuje i čeka više mjeseci, čak i godina, na šta Fond PIO ne može bitno uticati.

U saopštenju je istaknuto da se blagovremenim pribavljanjem potvrde staža osiguranja iz inostranstva znatno skraćuje postupak odlučivanja o pravu na penziju.

“Odzivom osiguranika na poziv Fonda za kompletiranje dokumentacije i uređenje podataka iz Matične evidencije stiču se uslovi da filijale Fonda PIO, kao prvostepeni organi odlučivanja o pravu, rješenja o ostvarivanju prava donose u maksimalno kratkom roku od sedam do 15 dana, što je znatno manje od zakonom propisanog roka od dva mjeseca”, navedeno je u saopštenju.

Uslovi pod kojima osiguranik u 2023. godini, shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, može ostvariti pravo na starosnu penziju su za žene navršenih 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, navršenih 59 godina i četiri mjeseca života i 40 godina penzijskog staža ili navršenih 57 godina i četiri mjeseca života i 35 godina staža osiguranja.

Za muškarce su ovi uslovi navršenih 65 godina života i 15 godina staža osiguranja ili navršenih 59 godina i četiri mjeseca života i 40 godina penzijskog staža.

“Uslov u pogledu navršenih godina života povećava se postepeno za četiri mjeseca, još na početku 2024. i 2025. godine, kada se u potpunosti navršava uslov od 60 godina života i 40 godina penzijskog staža za muškarca i ženu, kao i uslov, samo za ženu osiguranika, od navršenih 58 godina života i 35 godina staža osiguranja”, napomenuli su iz Fonda.

Kozarski

Nikada zločine naših komšija zaboraviti nećemo i dok smo živi o njima ćemo svjedočiti i sve ljude na njih podsjećati. Istinu o našem stradanju ćemo konstantno širiti, a pravdu na ovosvjetskim sudovima uporno tražiti. Za istinu ćemo živjeti, raditi i umirati! Zbog toga danas na ovom mjestu želimo još jednom jasno kazati da su nas naše komšije u nedjeljnim, poslijepodnevnim satima, 24. maja 1992. godine, svojim paravojnim snagama napali, da su tada nad nama agresorski čin započeli i u narednom vremenu realizirali, da su na području naše općine više od 3.000 naših najmiliji poubijali, a njihova tijela u mnogobrojne jame i grobnice skrili, da su naše majke i sestre silovali, da su nas u logore zatvorili i u njima najtežim torturama mučili, da su naše imetke pljačkali i uništavali, da su naše džamije palili i rušili, da su nas sa ognjišta naših protjerali, da su nam povratak na njih osporavali, da se ni nakon 25 godina za zločine svoje nisu pokajali, da zločince iz svog naroda nisu izdvojili već su se s njima poistovjetili, da kosti naših najmilijih još uvijek na njima znanim mjestima kriju, da svoju omladinu lažima o nama truju, da na započetom zlu devedesetih godina i dalje ustrajavaju.

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.