Izdvajamo

 

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Humanitarna organizacija “Kozarac” Kozarac raspisuje konkurs na temu: “Zemlja mojih pradjedova”. Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja oba entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Progrlašenje pobjednika, kao i uručenje plaketa i novčanih nagrada, bit će upriličeno 1. marta 2023. g.

"Vidiš ovu moju podignutu ruku, koja kao kameni cvijet osta, da svjedoči zločin vaš...
Vidiš ovaj cvijet sa latica pet, to je dokaz protiv vas, koje je vrijeme sačuvalo...
Vidiš li i čuješ vapaj moj, preklinjanje moje da me u životu ostavite...

Ova ruka moja osta podignuta, da te sjeća, i da pamtiš, da ti strah od Božije kazne ispunjava i noći i dane...

Predajem te Bogu Svemogućem ubico tijela i duha moga, neka ti Bog sudi, a ja ti oprostiti neću...."

Taif Rose 2013

Opširnije...