Izdvajamo

 

Danas su nastavljeni radpovi na igrališru FK Bratstvo Kozarac. Danas, kao i do sad, rade članovi uprave simpatizeri  i volonteri. Na ovaj način uveliko smanjuju troškove za rekonstrukciju stadiona.

Danas je nastavljeno salijevanje fundamenta u zemlju, dužine oko 30 metara.

Nema saudijskog islama, bosanskog islama, turskog islama. Ima jedan Islam koji vrijedi za sve ljude.

Mr. Safet Kuduzović