Izdvajamo

Tekuće vijesti

Comment

1 Hadzic Asim Asko i sin Emsud 2000 KM
2 Hadžić Šabana Osman i sin Edin 2000 KM
3 Hadžić Halida Redžep 2000 KM
4 Klipić Fude Zaim 2000 KM
5 Hadžić Halida Dijaz 3000 KM
6 Hadžić Fahreta Damir i Nermina 2000 KM
7 Hadži Hadžić Hasana Džemal i hadžinica Vahida 2000 KM
8 Hadžić Mehmeda Zijad 2000 KM
9 Hadžić Halima Nihad i Sada 2000 KM
10 Jakupovic Razim i Nira 800 KM
11 Hadži Hadžić Hašima Osman 500 KM
12 Hadžić Ahmeta Ahmo 1000 KM
13 Hadžić Izeta Amir 500 KM
14 Hadžić Mehmeda Sead i Asmir 500 KM
15 Garibović Muharema Hilmija - KM
16 Jakupović Zahida Elvis 500 KM
17 Hadžić Halida Admir 2000 KM
18 Hadžić Halida Zikrija 2000 KM
19 Hadžić Izeta Meho 1000 KM
20 Hadži Velić Šerif i hadžinica Fikra 200 KM
21 Duračak Ahme Zahida i zet Sakib 1000 KM
22 Velić Jasmin Lega i Merima 500 KM
23 Jakupovic Junuza Dijaz i Sajma Australija 500 KM
24 Jakupovic Juso i Kelima 200 EUR
25 Brakic Ahme Dzevida i Eno Norveška 500 KM
26 Kevac Suvad i Sebina Švedska 200 KM
27 Hadzic Esada Senad i Ferida Švedska 500 KM
28 Hadžić Edhema Edhem ( Crni ) i Dina 2000 KM
29 "Fondacija Raja Bužima " 525 KM
30 Hadžić Huseina Samir i Almija 1000 KM
31 Obralic Juse Kada i zet Haris 200 EUR
32 Bečić Himka 50 EUR
33 Pervanić Kasim 100 EUR
34 Hadžić Saliha Kadir 2000 KM
35 Handagić Kadira Mersiha, i zet Enes 200 KM
36 Hadži Hadzic Smaila Husein i Zejna U S A 2000 KM
37 Jakupovic Ramo i Muhiba 100 EUR
38 Hadzi Hadzic Šerifa Fajko i Siba Njemačka 1000 KM
38 Mujkanović Smajla Midhet 100 KM
39 Čolić Ramiz i Mirsada 500 KM
40 Bečič Smaje Sefija 500 KM
41 Bečič Smaje Meho i Jasmina 300 EUR
42 Fazlić Safija i Zilho 500 KM
43 Softić Mirzet (Pajdo) i Fikreta (Askin zet i ćerka) 500 KM
44 Jakupović Naila Dževad (Džeki) i Izeta (Askin zet i ćerka) 500 KM
45 Elkasović Hasan (Ha&scaronWink i Emina 1000 KM
46 Maroslic Husein 100 KM
47 Hadžić hadži Smaila Idriz 1000 KM
48 Suljić Hadži Smaila Badema 137 KM
49 Hadzic Sulje Hajrudin Hari i Asmira 2000 KM
50 Hadzic Sulje Nehrudin Tajči 1000 KM
51 Hadzic Sulje Besima 500 KM
52 Jakupovic Adema Ekrem 50 EUR
53 Muric Hameda Fadil i Mevla - Muneverin zet i kćerka 1000 KM
54 Jakupovic Mustafa i Mujaga 200 KM
55 Hadžić Halil i Samka 300 EUR
56 Pervanic Muharem i Mejjra (Bjela) 300 KM
57 Velić Refko 50 EUR
58 Hadzi Jakupovic Aziz i Ramiza 300 KM
59 T.R MIX vl. Hadzic Nedzad "Necko" 300 KM
60 Jakupovic Šečera Mustafa 50 EUR
61 Fazlić Ishak 200 KM
62 Hukic Hajrudin Mevlida i Husić Fikreta 100 KM
63 Hadži Hadžic Hidajet i Rajfa 1000 KM
64 M. K. 50 KM
65 Jakupovic Ahmet i Sada 100 KM
66 Hadžić Esada Tima 100 EUR
67 Hadžić Sadika Nirka 100 EUR
68 Jakupović Almira Nisveta 50 KM
69 Jakupović Semir 50 KM
70 Sivac Ramo USA 48 EUR
71 Balic (Hazima) Aisa, Kozarac 100 KM
72 M.K. 50 KM
73 Hadzi Hadzic Irfan i Raza 500 KM
74 Jakupović Mustafa i Emira 1000 KM
75 Velić Nermin i Zejna 500 KM
76 Jakupović Ibrahim i Fatima 1000 USD
77 Garibović Abdulah i Fatima 400 USD
78 Jakupovic Čazim i Refija 100 KM
79. Jakupovic Edhem 100 KM
80. Hrustic (Edhema) Sebina 100 KM
81. Hadzic (Juse) Rajfa 300 KM
82. Hadzic (Mehmeda) Senija "Mlada" 2000 KM
83. Hadzic (Fude) Amel i Dijana 1000 €
84. Prijatelj Hadzica iz Kanade 500 KM
85. Za moje Hadzice 400 KM
86. Hadzic (Idriza) Amir i Kija 500 KM
87. Klipic (Huse) Smajl i Rasima 2000 KM
88. Hadzic Sefer i Samka 500 KM
89. Hadzic (Idriza) Asija i Zarif 1000 KM
90. hadzi hfz. Muharem ef. Seperovic 100 KM
91. Keric (Hadzic Halima i Seme) Hidajeta 500 KM
92. Hadzic (Halima i Seme) Mujo 1000 KM
93. Hadzic (Halima) Emsud i Sebiha 1500 KM
94. Zenica Alukica Jaz BB 20 CHF
95. Colic (Jusufa) Dzevad 300€
96. Garibovic (Muharema) Emir i Jasminka 2000 KM
97. Garibovic (Smaila) Subha 100 KM
98. Garibovic (Ahmeta) Mehmed 90 KM
99.Hadzic (Rasima) Izet i Almir 100€
100.Familija Kajtazevic iz Kladuse za rahmetli Hadzic Refika i Bilku 200€
101.Hadzic (Sulje) Seima 100 KM
102.Sahbaz (Hase) Suvad i Asima 500 KM
103.N 13 50€
104.hadzi Hadzic (Hasana) Omer i Seida 200€
105.Hadzic (Sabana) Razija 700 KM
106.Hadzic (Sabana) Suvad i Ajsa 600 KM
107.Elkasevic (Redzepa) Asima Kamicani 100 €
108.Kenjar Garibovic (Smajla) Adevija i zet Adem 300 KM
109.Hadzic (Sulje) Sero i Nermina 1000 KM
110.Hadzic (Šabana) Nedzad i Dursuma 300€
111.Velic (Mehmeda) Sakib i Dada 250 KM
112.Jaskic (Mehmeda) Izeta 100 KM
113.Zeric (Zebira) Adem i Zekira 200 CHF
114.Hadzic (Sabana) Sacir i Hamida 200€
115.Dergic Hase i Mirzeta 100 £
116.Hadzic Najl i Asima 500 KM
117.Hadzic (Najla) Mustafa 500 KM
118.Hadzic (Ismeta) Huse i Nesima 500 KM
119.Sebiha i Elvisa iz Hadzica 500 KM
120.Kenjar Mirsad, Sefika i Zilhad - vole Hadzice 2500 NOK
121.PVC ALU Horozovic-Sudo 100€
122.Pidic (Fehre) Rasma 100 KM
123.Hadzic (Serifa) Fadil 50 KM
124.Pjanic (Kadira) Jasmira i djeca 100€
125.Velic Besim 50 KM
126.Suljic Hasiba 500 KM
127.Mehanovic Razim i Subha 100 KM
128.Hadzic Hasim i Velida 1000 KM
129.uplaceno za Zemku Hadzic Alic 500 KM
130.Subasic Dina i Ervin 100 KM
131.Husic Pasa 50€
132.Garibovic Emir-Trnopolje 50 KM
133.Velic Maho i Sada 200 KM
134.Cutuk Emir i Sebiha(Australija) 100 KM
135.Klipic Irfan i Nisveta 200 KM
136.Becic (Smaje) Jasmin i Sanela 500 KM
137.Hadzic Nisvet i sinovi 500 KM
138.Fazlić (Begana) Kemal 100 CHF
139.Jakupović Fahrudin 100 KM
141.Fazlić (Begana) Ismal 200 KM
142.Marošlić Medina i Jasmin 100 €
143.Garibović Hasan 1000 KM
144.Nuhic (Fude) Sead i Jasna 200 €

145 .Murić Fada i Meho 100 €

146 .Filović Adila i Sanela   50 €

Hadžić Izeta Kelima   50 eura

Hadžić Izeta Kemal i Kenan   50 eura

Hadžić Kemala  Emina  50 eura

 

Veliko Hvala svima koji su odlučili da pomognu akciju asfaltiranje puta kroz Hadžiće

Comment

Comment

Comment

Kahrimanović kaže kako je teško procijeniti koliko je trenutno stanovnika u Kozarcu. "Negdje oko 8.000. Prije rata živjelo je ovdje blizu 25.000 stanovnika, od kojih je 95 posto bilo bošnjačko stanovništvo. Zato smo toliko i stradali. Sve kuće, svi objekti, sve je u Kozarcu bilo porušeno. Po zadnjem popisu ima nas oko 20.000."