Izdvajamo

Na sjednici Skupštine grada Prijedora, koja je održana 23. decembra, donesena je Odluka o provođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica.

Izbori će biti održani 19. marta u svih 49 prijedorskih mjesnih zajednica.

Broj članova savjeta kreće se od pet do jedanaest, zavisno od broja registrovanih birača u svakoj mjesnoj zajednici. Izbore provode Gradska izborna komisija i birački odbori.

Pravo predlaganja kandidata imaju sve političke partije koje imaju gradski odbor ili neki drugi vid organizovanja na području grada Prijedora te grupe građana. Predlagači kandidata za članove savjeta imaju pravo i na predlaganje članova biračkih odbora.

Krajnji rok za dostavu kandidatskih listi na ovjeru je 10. februar ove godine, a za ovjeru i objavljivanje kandidatskih lista 24. februar.

Za članove biračkih odbora predviđena je i stručna obuka. Za provođenje ovih izbora u ovogodišnjem budžetu grada Prijedora planirano je 50.000 konvertibilnih maraka, rekao je Željko Škondrić, predsjednik Gradske izborne komisije.

RTV Prijedor


Samo oni koji se plaše da zauzmu neki stav u životu, prihvataju na sebe ulogu dobre duše. Uvijek je neuporedivo lakše vjerovati u sopstvenu dobrotu, nego se sukobiti sa drugima i boriti se za svoja prava. Sigurno je lakše otrpjeti uvredu ne uzvrativši je, nego smoći hrabrost i upustiti se u borbu sa jačim od sebe; uvijek možemo reči da nas bačeni kamen nije pogodio, a onda tek noću, u samoći, oplakivati, svoj kukavičluk... Trgni se čovječe.