Izdvajamo

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 10. januara 2017. godine potvrdio optužnicu koja optužene Taranjac Slobodana, Glušac Miodraga, Babić Ranka, Došenović Ranka, Praštalo Marinka, Zekanović Radeta, Panić Zdravka, Vukić Trivu i Vukić Milana tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

Optužnica tereti optužene da su u periodu od 27. do 30. jula 1992. godine ili približno tog datuma, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva opštine Prijedor, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, optuženi Slobodan Taranjac, u svojstvu predsjednika Kriznog štaba Ljubija i čelnika civilne vlasti, Miodrag Glušac, u svojstvu zamjenika komandanta 6. Ljubijskog bataljona 43. Brigade Vojske Republike Srpske, Ranko Došenović, u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost VI Ljubijskog bataljona 43. Brigade Vojske Republike Srpske, a ostali kao pripadnici čete Miska glava, odnosno vojne i civilne policije, svjesno i značajno doprinijeli udruženom zločinačkom poduhvatu sa namjerom izvršenja zajedničkog cilja progona osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa teritorije opštine Prijedor.

Sud BiH


U perverznoj realnosti, dželati i ubice su dobile svoje obilježje i istorijski pomen. Naime, U bivšem Društvenom domu Trnopolje, mjestu gdje se nalazio jedan od najzloglasnijih prijedorskih logora, otvorena je spomen-soba poginulim vojnicima Vojske Republike Srpske.

Koliko bolestan moraš biti da to uradiš?

Zamislite spomen-sobu posvećenu snagama Vermahta u Mathauzenu ili Aušvicu? Ne možete? Dabome da ne možete. Zato u nas može sve.

Dragan Bursać