Izdvajamo

Gradska izborna komisija Prijedor obavještava sve političke stranke, udruženja građana i
građane grada Prijedora da je Skupština grada Prijedora, na sjednici održanoj dana 23.12.2016.
godine, donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica grada
Prijedora. Odluka je stupila na snagu 31.12.2016. godine.

Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama na području grada Prijedora dana
19.03.2017. godine (nedjelja) u vremenu od 8.00 do 16.00 časova. Mjesne zjednice sa područja grada
Prijedora biraju sljedeći broj članova Savjeta:

MZ Brezičani – 7 članova, MZ Gornja Dragotinja – 5 članova, MZ Donja Dragotinja – 5
članova, MZ Čejreci – 7 članova, MZ Cikote – 5 članova, MZ Donji Volar – 5 članova, MZ
Jutrogošta–5 članova, MZ Kozarac - 9 članova, MZ Kozaruša – 7 članova, MZ Kamičani – 7 članova,
MZ Kevljani – 5 članova, MZ Trnopolje – 7 članova, MZ Lamovita 7 članova, MZ Bistrica- 5
članova, MZ LJubija – 7 članova, MZ Donja LJubija – 7 članova, MZ Gornja Ravska – 5 članova, MZ
Miska Glava – 5 članova,

MZ LJeskare i Kalajevo – 5 članova, MZ Šurkovac – 5 članova, MZ
Omarska- 7 članova, MZ Gradina – 5 članova, MZ Marićka – 7 članova, MZ Petrov Gaj – 5 članova, MZ
Gornji Petrov Gaj – 5 članova, MZ Prijedor 2 – 9 članova, MZ Čirkin Polje – 7 članova, MZ Gornji
Jelovac – 5 članova, MZ „Dr Mladen Stojanović“ Palančište – 7 članova, MZ Božići – 5 članova,
MZ Gornji Orlovci – 5 članova,

MZ Donja Puharska – 7 članova, MZ Prijedor centar – 9 članova, MZ
Gomjenica – 7 članova, MZ Kokin grad – 7 članova, MZ Raškovac – 7 članova, MZ Donji Orlovci-7
članova, MZ Orlovača – 7 članova, MZ Rakelići – 7 članova, MZ Busnovi – 7 članova, MZ Petrovo –
7 članova, MZ Tukovi – 7 članova, MZ Rasavci – 7 članova, MZ Zecovi – 5 članova, MZ Hambarine – 7
članova, MZ Rakovčani - 5 članova, MZ Rizvanovići - 5 članova, MZ Bišćani – 5 članova, MZ
Čarakovo – 7 članova.

Izbore za savjete mjesnih zajednica provodi Gradska izborna komisija Prijedor i birački
odbori u skladu sa odgovarajućim odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Izbornog
zakona Republike Srpske, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uputstva o organizovanju i sprovođenju
izbora za članove savjeta mjesne zajednice, Statuta grada Prijedora i Odluke o mjesnim
zajednicama na području grada Prijedora.

Kandidate za članove savjeta mjesnih zajednica mogu predlagati:
- najmanje 30 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se
sprovode izbori za Savjet, a mjesna zajednica ima do 1000 registrovanih birača,
- najmanje 50 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se
sprovode izbori za Savjet, a mjesna zajednica ima od 1000 do 5000 registrovanih birača,
- najmanje 70 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se
sprovode izbori za Savjet, a mjesna zajednica ima od 5000 do 10000 registrovanih birača,
- najmanje 100 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se
sprovode izbori za Savjet, a mjesna zajednica ima više od 10000 registrovanih birača,
- udruženja građana koja djeluju na području grada Prijedora i
- političke stranke koje na području Grada Prijedora imaju gradski odbor ili drugi vid
organizacije.

Predlagači predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova savjeta za tu
mjesnu zajednicu, a predloženi kandidati moraju da budu upisani u Centralni birački spisak i da
imaju prebivalište na području mjesne zajednice za čiji se savjet kandiduju. Prilikom predlaganja
kandidata ovlašteni predlagači moraju voditi računa o ravnopravnoj polnoj zastupljenosti u
skladu sa članom 20. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik
Bosne i Hercegovine“, broj: 32/10-prečišćen tekst), tako da je jedan od polova zastupljen najmanje
40% na kandidatskoj listi, kao i o teritorijalnoj zastupljenosti mjesne zajednice.

Zahtjevi za ovjeru kandidatskih lista podnose se na propisanim obrascima, a rok za predaju
kandidatskih lista je 10.02.2017. godine do 15 časova.
Ovlašteni predlagači mogu predložiti po jednog člana biračkog odbora i njegovog
zamjenika za provođenje izbora u mjesnoj zajednici u kojoj su podnijeli kandidatsku listu za izbor
članova savjeta mjesne zajednice. Članovi biračkih odbora moraju biti upisani u Centralni
birački spisak mjesne zajednice za koju se predlažu za imenovanje.

Prijedlozi za imenovanje za člana biračkog odbora podnose se Gradskoj izbornoj komisiji
uz svojeručno potpisanu izjavu predloženog člana biračkog odbora na propisanom obrascu. Rok za
predaju prijedloga za imenovanje za člana biračkog odbora je 10.02.2017. godine do 15 časova.
Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije koje se nalazi u
ul. Trg Oslobođenja 1, Prijedor.
Uputstvo o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice i drugi
relevantni propisi, te Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje izbora za članove
savjeta mjesnih zajednica grada Prijedora mogu se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije
grada Prijedora.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 052/213-897 i 052/245-122.
Datum: 04.01.2017. godine


 PREDSJEDNIK
 GRADSKE IZBORNE KOMISIJE
 Željko Škondrić

КАЛЕНДАР
активности за одржавање избора за чланове
Савјета мјесних заједница града Приједора, pogledati ispod.

 

 

 


Budi ti ta osoba zbog koje - kada je ljudi vide - kažu - na dunjaluku ima još dobra, nije sve umrlo!