Izdvajamo

Na redovnoj konferenciji za novinare koja je danas, 12.11.2019. godine, održana u Policijskoj upravi Prijedor, rezultate rada za mjesec oktobar tekuće godine prezentovali su načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović, načelnik Sektora kriminalističke policije Goran Mikanović i načelnik Sektora policije Mario Milašin.

Načelnik Vujanović je naveo da je na operativnom području Policijske uprave Prijedor održano zadovoljavajuće stanje bezbjednosni a što se ogleda u činjenici da nije bilo evidentiranih težih krivičnih djela, čije izvršenje bi izazvalo značajnije uznemirenje građana.

Procenat rasvijetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 68,4% dok ukupna rasvijetljenost iznosi 87,4%.

U oktobru mjesecu evidentirano je pet krivičnih djela protiv života i tijela i sva su riješena.

U izvještajnom periodu nastavljeno je sa intenzivnim radom u oblasti otkrivanja krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga, a tom prilikom istakao je aktivnost u Prijedoru, kada je prilikom kontrole lica i pretresa stambenog objekta pronađeno oko jedan kilogram materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu.

Tokom proteklog mjeseca ukupno su evidentirana i kontrolisana 73 migranta. Navedeni migranti zatečeni su i kontrolisani na području Prijedora i Kozarske Dubice. Evidentirano je 1 KD „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ gdje je tom prilikom na području grada Prijedora od strane nepoznatog lica otuđen putnički automobil marke „VW Golf 2“ privatno vlasništvo. Navedeno vozilo je pronađeno na području Bihaća od strane policijskih službenika PS Bihać. Tom prilikom je utvrđeno da je vozilo na području Prijedora otuđeno od strane jednog migranta iz Maroka koji se istim odvezao na područje Bihaća. Navedeno vozilo je oduzeto te vraćeno vlasniku. Ovom prilikom načelnik je pozvao građane da ukoliko uoče kretanje migranata, da isto prijave na besplatni servisni broj „122“ kako bi se blagovremeno preduzele mjere kontrole.

Takođe je naveo da su policijski službenici PU Prijedor prisustvovali sastanku u organizaciji predstavnika OSCE-a i Gradske uprave koji se odnosi na aktivnosti predviđene „Akcionim planom prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017-2021“. S ciljem prevencije i adekvatne reakcije na incidente koji mogu da utiču na bezbjednosnu situaciju, tokom zajedničkog sastanka usaglašeni su zaključci i preporuke za dalje postupanje svih nosilaca aktivnosti a koji se odnose na prevenciju incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda.

U oblasti bezbjednosti saobraćaja došlo je do povećanja broja saobraćajnih nezgoda za 8%. Evidentirane su dvije saobraćajne nezgode u kojima su smrtno stradala dva lica u odnosu na isti period prošle godine kada nije bilo SN sa poginulim. U mjesecu oktobru u saobraćajnim nezgodama povrijeđeno je 45 lica ili 25 lica više u odnosu na uporedni period.

Načelnik Mikanović je rekao da je u oktobru ukupno evidentirano 95 KD što je za 15 krivičnih djela više u odnosu na isti period predhodne godine. 81 KD je iz oblasti opšteg kriminaliteta, šest KD privrednog kriminaliteta, četiri iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, te četiri KD iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Nadležnom tužilaštvu je podneseno 85 izvještaja o počinjenim KD protiv 79 lica, od kojih su 30 povratnici u vršenju krivičnih djela a evidentirana su i četiri maloljetna izvršioca.

Od 81 KD opšteg kriminaliteta najviše ih je iz oblasti imovinskih delikata i to 47, od čega se najveći dio odnosi na krađe 21, teške krađe sedam i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari osam krivičnih djela.

U oktobru su rasvjetljena i dva KD vezana za otuđenja motornih vozila i u oba slučaja su predmetna vozila pronađena i vraćena vlasnicima.

U izvještajnom periodu iz oblasti zloupotrebe opojnih droga nadležnom tužilaštvu su podnesena četiri izvještaja o počinjenim KD a nadležnom sudu su podnesena dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica koja su počinila prekršaje iz ove oblasti.

Načelnik Milašin je naveo da je u mjesecu oktobru 2019. godine, ukupno evidentirano 27 narušavanja javnog reda i mira i 33 prekršaja iz oblasti JRiM, što predstavlja smanjenje narušavanja za 23 % i evidentiranih prekršaja za 27 % u odnosu na uporedni period.

Nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u kome je učestvovalo pet i više lica. Svi javni skupovi protekli su bezbjedno i bez incidenata a stanje u ovoj oblasti može se ocijeniti kao zadovoljavajuće.

U oblasti bezbjednosti saobraćaja u mjesecu oktobru 2019. Godine, ukupno je evidentirano 2565 prekršaja. Evidentirano je 82 SN ili za 6 više u odnosu na uporedni period, od čega dvije saobraćajne nezgode sa poginulim licima u kojima su smrtno stradala dva vozača putničkih automobila.

Načelnik je podsjetio građane da od 15. novembra 2019. godine stupa na snagu zakonska obaveza da bez obzira na vremenske uslove, sva motorna vozila do 15. aprila naredne godine, moraju imati odgovarajuću zimsku opremu.

PU Prijedor


Malena Maida Bašić, djevojčica od jedanaest godina, sjedila je na skemliji koju joj je od drveta napravio otac Ibrahim. Skrivali su se osam mjeseci u šumi Kozare. Tog hladnog zimskog jutra, 12.februara 1993.godine, ispred šatora od cerade i najlona, jela je grah sa udrobljenim bajatim kruhom. Zavladala je potpuna tišina. Vojnici su ih opkolili i prišli na dvadesetak metara. Kada je zapucalo prvi je pao njen otac. Osjetila je oštar bol u stomaku i strovalila se na leđa. Pokušala je da dozove majku Mirsadu ali glas je ostao u grlu. Gledala je kako meci kidaju komadiće odjeće sa majčinih grudi dok istrčava iz šatora. Maidini prstići stezali su kašiku. Tanjir se nije prevrnuo. Pokušala je udahnuti ali bolni grč iz stomaka nije dao. Vid joj se mutio i mogla je prigušeno čuti jedino još vrisak brata Mirsada koji pokušava pobjeći. Dječijim grudima prostrujao je zadnji drhtaj.

Piše: Edin Ramulić

* Opis zadnjih trenutaka života djece u tekstu baziran je na autentičnim forenzičkim, sudskim i informacijama dobijenim od očevidaca.