Izdvajamo

Preduzimajući planske preventivne aktivnosti povodom organizovanja maturskih proslava učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola, predstavnici Policijske uprave Prijedor, ostvarili su potrebne kontakte sa predstavnicima škola, inspekcijskih službi i komunalne policije, sa ciljem prevencije pojava koje bi uticale na stanje bezbjednosti tokom održavanja maturskih zabava.

U prostorijama Odsjeka za inspekcijske poslove Gradske uprave Prijedor, danas 08.06.2020. godine, održan je zajednički sastanak predstavnika Policijske uprave Prijedor, predsjednika Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Prijedora i predstavnika Odsjeka komunalne policije i inspekcijskih službi Gradske uprave.

Na sastanku su dogovorene zajedničke aktivnosti policijskih službenika, obrazovnih ustanova, inspekcijskih službi i komunalne policije, u cilju zaštite bezbjednosti svih učesnika maturskih manifestacija. Ukazano je na potrebu blagovremene prijave maturskih okupljanja, intenziviranja kontrole prodaje alkohola maloljetnim licima, te preventivne aktivnosti učestvovanja u saobraćaju pod dejstvom alkohola.

Radni sastanci nadležnih subjekata realizovani su i na području policijskih stanica Policijske uprave Prijedor, van sjedišta.

Policijska uprava Prijedor pojačaće prisustvo policijskih službenika na mjestima okupljanja maturanata, a sve zajedničke aktivnosti preduzeće se kako bi maturske proslave protekle bez incidenata i neželjenih bezbjednosnih pojava.

 

PU Prijedor

PUTNIČE,

TO ŠTO SI SAD TI,

TO SAM NEKAD BIO JA!

A TO ŠTO SAM SAD JA,

TO ĆES JEDNOM BITI TI!

Sa jednog nišana sa mezarija u Kozarcu