Izdvajamo

Nastupila je sezona godišnjih odmora tokom koje većina građana ne boravi u svojim domovima, a samim tim povećana je mogućnost da se lična imovina, objekti kuća i stanova, nađu na meti izvršilaca krivičnih djela.

Ukoliko odlazite na godišnji odmor ili duže vrijeme ne boravite u svojim kućama i stanovima, preduzmite sve potrebne preventivne mjere, kako bi zaštitili svoju imovinu. O svom odlasku obavijestite komšije, rodbinu ili prijatelje, koji će u vašem odsustvu izvršiti obilazak vaših stambenih jedinica. Dok ste odsutni, u domovima ne ostavljajte novac, nakit i druge vrijedosti, već ih ponesite sa sobom ili ih povjerite na čuvanje. Ključeve od stanova i kuća ne ostavljajte ispred objekata, na vidnim mjestima ili mjestima gdje su lako dostupna potencijalnim izvršiocima krivičnih djela.

Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da tokom turističke sezone obrate pažnju na čuvanje svoje imovine, koja je u odsustvu vlasnika izložena izvršiocima krivičnih djela. Apelom se pozivaju građani da preduzmu sve mjere kako bi smanjili mogućnost pristupa neželjenih lica ličnoj imovini, koja koriste nepažnju i odsustvo oštećenih kako bi otuđili ili ugrozili njihovu imovinu.

U slučaju uočavanja neuobičajenih dešavanja, kretanja nepoznatih lica, posebno oko objekata čiji su vlasnici odsutni, pozovite besplatan servisni broj ''122'' ili uočeno prijavite najbližoj policijskoj stanici, kako bi se efikasnim djelovanjem, na vrijeme spriječilo izvršenje krivičnih djela i postiglo eventualno hvatanje izvršioca.

Tokom turističke sezone Policijska uprava Prijedor će pojačati prisustvo policijskih službenika na terenu, intenziviraće se saradnja sa lokalnom zajednicom, a građani se pozivaju na aktivno učešće, pružanjem bezbjednosno interesantnih i korisnih informacija, u cilju očuvanja stabilnog stanja bezbjednosti i jačanja povjerenja međusobnog odnosa građani-policija.

 

PU Prijedor

Hvala Caja.!! Ti si nas prozor Četvrtkom u naše malo misto..!!

Haris
Četvrtak