Izdvajamo

U okviru akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ Policijska uprava Prijedor, u periodu od 15. do 17. septembra 2020. Godine, sprovela je regionalnu akciju pojačane kontrole tehničke ispravnosti vozila sa akcentom na kontrolu autobusa, posebno onih kojima se vrši prevoz učenika.

Tokom akcije ukupno je kontrolisano 519 vozila, od čega 86 autobusa. Na vanredni tehnički pregled upućeno je 12 autobusa, a tehnična neispravnost utvrđena je kod 4 autobusa.

Od ukupnog broja kontrolisanih učesnika u saobraćaju, zbog prekršaja tehničke neispravnosti sankcionisana su 282 učesnika, a izdato je i 59 prekršajnih naloga zbog počinjenih drugih prekršaja koji nisu bili akcenat kontrole.

Policijska uprava Prijedor nastaviće sa kontinuiranom kontrolom tehničke ispravnosti vozila, s posebnim akcentom na vozila koja vrše organizovani prevoz djece.

 

PU Prijedor

 

Nismo stigli pobjeći prije čišćenja.

Za mlade da pojasnim šta je to čišćenje. To je kad vojska traži žive i koga nađu ubija, a ponekog su odvodili u logore.

Iz trapa smo slušali kad vojnici govore "Da mi ga je vidjeti živa, nož će mi zarđati".

Mi smo u skloništu (trapu) pokušavali ostati tihi u strahu da nas ne pronađu. Moj otac Bejdo i Asimov otac Vahid su bolovali astmu. U trapu koji je bio negdje 1,5 x 2,5m a visine nekih 90cm, a nas 13. Bilo je jako zagušljivo i kad se sjetim da smo i nuždu vršili tu, pitam se kako su njih dvojica uspjevali kašalj zabušavati. Ovo pišem i plačem...

Nijaz Huremović