Izdvajamo

Na području Policijske uprave Prijedor u periodu od 28. septembra do 08. oktobra 2020. godine, sprovedena je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, automatskim mjerenjem prekoračenja dopuštene brzine kretanja, pomoću radarskog sistema „Gatso“ tzv. „presretač“.

Tokom trajanja akcije ukupno su evidentirana 173 prekršaja, od čega je 168 evidentirano direktnom kontrolom i 5 automatskim snimanjem.

Od ukupnog broja evidentiranih prekršaja prekoračenja brzine kretanja (149), 66 prekršaja se odnosi na prekoračenje brzine kretanja vozila od 21 do 30km/h, odnosno preko 30km/h, a za koje je predviđena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve vozače da poštuju saobraćajna pravila i propise, obzirom da će se kontrola učesnika u saobraćaju vršiti kontinuirano i u narednom periodu.


Kahrimanović kaže kako je teško procijeniti koliko je trenutno stanovnika u Kozarcu. "Negdje oko 8.000. Prije rata živjelo je ovdje blizu 25.000 stanovnika, od kojih je 95 posto bilo bošnjačko stanovništvo. Zato smo toliko i stradali. Sve kuće, svi objekti, sve je u Kozarcu bilo porušeno. Po zadnjem popisu ima nas oko 20.000."